One News – Page 3 – One News

One News

Notifiki

AĠĠORNAT: Il-maġġoranza tal-kunsilliera Nazzjonalisti jagħżlu elezzjoni għal Kap tal-PN

20:50 – ONE News jinsab infurmat li apparti l-Kap Nazzjonalista, se jkunu qed jitkellem esponent mill-fazzjoni ta’ Simon Busuttil.

20:37 – Fi ftit tal-minuti oħra, il-Kap tal-PN Adrian Delia se jkun qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet.

20:17 – Riżultat Uffiċjali: Votazzjoni għal Kap – 839 vot; Konferma għal Kap – 659 vot; Invalidi – 11-il vot 

20:12 – Minn informazzjoni li kiseb ONE News, madwar 55% tal-kunsilliera Nazzjonalista għażlu elezzjoni oħra għal Kap tal-Partit Nazzjonalista. L-istess sorsi qalulna li d-differenza taf tkun ta’ madwar 170 vot bejn l-għażla tal-fazzjoni ta’ Simon Busuttil u dik ta’ Adrian Delia.

20:01 – Id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi fuq il-profile tiegħu fuq Facebook irringrazzja lill-kunsilliera tal-Kunsill Ġenerali hekk kif mill-ewwel indikazzjonijiet qed juru li l-maġġoranza tal-kunsilliera vvutaw favur elezzjoni oħra għal Kap Nazzjonalista.

 

 

 

 

19:54 – Jintemm il-proċess tas-sorting, bil-voti kollha ġew imqasmin fil-garzelli rispettivi.

19:49 – Isegwu l-għadd tal-voti hemm rappreżentanti miż-żewġ fazzjonijiet li tul dawn l-aħħar tliet snin qasmu l-PN.

19:44 – L-ewwel indikazzjonijiet komplew jikkonfermaw il-qasma fil-Partit Nazzjonalista, hekk kif il-voti lejn Konferma tal-Kap jew Elezzjoni għal Kap Nazzjonalista Ġdid huma viċin ħafna.

19:36 – Jibdew jingħaddu l-voti.

19:28 – Jasal fid-Dar Ċentrali, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo, bil-preżenza tal-partitarji Nazzjonalisti tibda tiżdied.

19:18 – Bħalissa għaddejja r-rikonċiljazzjoni tal-voti u mistenni li fi ftit minuti l-voti jinqelbu wiċċhom ‘il fuq u jibdew jintefgħu fil-garżelli.

18:52 – Il-voti jibdew jinqelbu wiċċhom ‘l isfel. Tikber l-istennija u fid-Dar Ċentrali tinħass tensjoni kbira bejn esponenti taż-żewġ fazzjonijiet fil-PN.

18:48 – Tispikka l-preżenza tal-pulizija barra d-Dar Ċentrali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:38 – Jidħlu l-ewwel kaxxi bil-voti tal-Kunsilliera u nfetħu s-siġilli tal-kaxxi tal-voti. Nistmaw li daqs siegħa oħra jkun magħruf ir-riżultat.

18:22 – Il-Partit Nazzjonalista qal li minn 1,630 kunsillier eleġibbli biex jivvutaw, ivvutaw 1,509 kunsillier – madwar 93% tal-votanti eleġibbli.

18:21- Bħalissa l-Kap tal-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista Dr. Peter Fenech beda’ jagħti struzzjonijiet lil min se jgħodd il-voti. Intant il-midja li nġabret barra d-Dar Ċentrali biex tara l-eżitu ta’ dan il-vot iddaħħlet ġewwa fejn il-ġurnalisti qegħdin isegwu xandira tal-istazzjon Nazzjonalista. Bħalissa l-istazzjon Nazzjonalista qed jiddiskuti l-funzjoni tal-Eżekuttiv u l-Kunsill Ġenerali, bi ftit li xejn filmati ta’ x’qed jiġri waqt l-għadd tal-voti.

18:15 – Għal darba oħra l-jum tas-Sibt kien wieħed kkaratrizzat minn diversi botti jaħarqu fejn il-fazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista. Permezz ta’ stqarrija, Louis Galea tenna li l-Partit Nazzjonalista għandu jniedi proċess ta’ mexxej ġdid. Fl-istess waqt André Grech li huma membru tal-Eżekuttiv leali lejn Adrian Delia fuqir-radju tal-Knisja qal li Delia qatt ma kien tħalla jaħdem u kien hemm min oppona t-tmexxija tiegħu qabel biss daħal fil-Parlament.

18:00 – Fis-sitta ta’ filgħaxija għalqet il-votazzjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. F’din il-votazzjoni l-Kunsilliera vvutaw fuq żewġ mistoqsijiet waħda għall-konferma tal-Kap mit-tesserati u oħra biex issir elezzjoni sabiex il-PN jaħtar Kap.

Il-Malta MedAir bl-ewwel titjira tagħha llum

Il-Malta MedAir qed tagħmel l-ewwel titjira tagħha MM02 lejn l-Ajruport Chopin f’Varsavja permezz ta’ ajruplan tagħha Airbus A320 bir-reġistrazzjoni 9H-AEO. It-titjira telqet mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta għall-ħabta tas-2.20pm u mistennija tirritorna fl-10:15pm. L-ekwipaġġ abbord din l-ewwel titjira ta’ Malta MedAir huwa kollu Malti u qed tittajjar minn Kaptan Malti assistit minn First Officer mara.

Il-linja tal-ajru ġdida Maltija, ġiet imwaqqfa fl-10 ta’ Jannar 2018 mill-Gvern Malti. Din se tkun qed topera numru ta’ titjiriet skedati lejn destinazzjonijiet Ewropej.Aqra aktar

Ħsarat f’uħud mill-cables tal-high tension wasslu għal xi qtugħ ta’ dawl

Enemalta qed tindirizza ħsarat fis-sistema ta’ distribuzzjoni tal-High Tension wara li fl-aħħar sigħat kien seħħew ħsarat li f’uħud mil-cables tal-High Tension li jiffurmaw parti min-network ta’ distribuzzjoni.

Matul il-jum tal-bieraħ u kmieni dalgħodu, dawn il-ħsarat affettwaw diversi lokalitajiet kemm fin-naħa ta’ fuq tal-pajjiż kif ukoll oħrajn fin-naħa t’isfel. Fl-istess waqt kien hemm xi lokalitajiet affetwati fil-gżira Għawdxija.

Filwaqt li l-provvista tal-elettriku reggħet lura għan-normal, Il-ħaddiema ta’ Enemalta plc kienu u għadhom għaddejjin b’ħidma biex dawn il-ħsarat jissolvew fl-iqsar ħin possibbli. Enemalta ma teskludix li jkun hemm mumenti qosra ta’ nterruzzjoni f’ċerti lokalitajiet hekk kif ikunu qed jiġu ffinalizzati t-tiswijiet.

Enemalta plc tiskuża ruħha għal kull inkonvenjent li seta’ inħoloq kaġun ta’ dawn il-ħsarat u tfakkar li n-network ta’ distribuzzjoni li jwassal il-provvista tal-elettriku fid-djar tagħhom huwa wieħed li għandu l-kapaċita’ meħtieġa biex ilaħħaq mad-domanda għall-elettriku f’kull perjodu tas-sena anke matul ix-xhur tas-sajf fejn minħabba s-sħana straordinarja li tolqot lill-Gżejjer Maltin id-domanda għall-elettriku tkun ferm għolja.

Isalvaw kelb maqbud taħt apramorta ta’ bejt

Ħaddiema mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili flimkien mal-Animal Welfare salvaw kelb li inqabad taħt apramorta ta’ bejt fin-Naxxar. Il-każ seħħ fi Triq in-Nissieġ in-Naxxar. Fuq il-post tal-inċident kien hemm ukoll uffiċjali mid-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali.

Ritratti: Tati Maria

Aktar ħidma fit-toroq mill-Pulizija u FAM

Bejn il-Ġimgħa u s-Sibt kif ukoll matul il-jum tas-Sibt il-Pulizija kompliet isaħħaħ il-preżenza tagħha fit-toroq billi wettqed numru ta’ spezzjonijiet f’diversi toroq madwar Malta.

Matul dan il-lejl il-Pulizija minn diversi sezzjonijiet tal-Korp kif ukoll membri tal-Forzi Armati ta’ Malta waqqfu 75 karozza li kienu qed jinstaqu fi Triq l-Imdina Ħal-Qormi u fi Triq Ħal-Qormi l-Marsa.

F’dawn il-kontrolli l-Pulizija ħarrket diversi sewwieqa li kienu qed isuqu karozza mingħajr liċenzja valida jew polza tal-assigurazzjoni kif ukoll sabet xufier isuq taħt l-effett tal-alkoħol u xufier ieħor inqabad b’pussess sempliċi ta’ droga.

Matul il-ġurnata tal-Ġimgħa l-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga u r-Rapid Intervention Unit waqqfu diversi persuni f’akwati diversi f’Bormla. Wara tfittxijiet li saru fuq dawn il-persuni ,l-Pulizija ma sabet xejn irregolari fil-pussess tal-persuni.

Raġel bi ġrieħi gravi wara inċident bil-mutur

Raġel ta’ 61 sena residenti Marsaskala sofra ġrieħi gravi wara li waqa’ bil-mutur fin-Naxxar. L-inċident seħħ għall-ħabta tad-09:30 tas-Sibt filgħodu fi Triq San Ġorġ meta għal xi raġuni r-raġel tilef il-kontroll tal-mutur u waqa’.

Fuq il-post issejjaħ tim mediku li ta l-ewwel għajnuna u ambulanza ħadet lill-vittma l-Isptar Mater Dei għall-aktar kura medika. Aktar tard, huwa ġie ċċertifikat li qed isofri minn ġrieħi gravi. Il-Pulizija tad-Distrett għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha dwar il-każ.

Gerald Fenech jgħajjar lil-Laburisti ġrieden, ħmieġ u low lives

 

Gerald Fenech, li jsejjaħ lilu nnifsu ġurnalist u jikteb u jingħad li jirrapporta fake news b’rabta mal-imxija tal-COVID-19 infexx jattakka lill-Partit Laburista.

Fuq kumment għall-kitba tiegħu stess, għajjar lil-Laburisti ġrieden, żibel, ħmieġ u low lives. Dan il-kumment ma deherx iżjed wara kritika qawwija li Gerald Fenech ffaċċja iżda l-kitba bl-istampa tal-ġurdien baqgħet tidher.

Fl-aħħar ġimgħat, Gerald Fenech kiteb ħafna dwar il-COVID-19 u kienu bosta li qiesu l-kitbiet tiegħu bħala mod kif jipprova joħloq paniku u allarm.

Fl-aħħar jiem anki semma li dawk li marru għall-festa ta’ San Ġorġ f’Għawdex kellhom imorru jagħmlu test għall-virus iżda dan ġie miċħud mill-awtoritajiet.

Hekk ukoll ġew miċħuda rapporti mxandra fil-midja soċjali li fl-iskola primarja ta’ Ħal Qormi San Ġorġ, hemm każ ta’ Coronavirus.

L-awtoritajiet ukoll appellaw għar-responsabbilità biex ma tinxteridx informazzjoni skoretta.

Fl-aħħar jiem, fuq il-midja soċjali daru wkoll numru ta’ messaġġi li saħqu li Gerald Fenech kien qed jitlob il-flus biex in-nies jissieħbu fi grupp u jirċievu dik li sejjaħ bħala informazzjoni esklussiva mingħandu dwar l-imxija.

Fuq il-facebook tiegħu, Gerald Fenech stieden lin-nies jibgħatulu messaġġ privat għad-dettalji għall-inizzjattivi tiegħu.

L-MHRA tqis dak li seħħ sa issa bħala suċċess- ittenni li ġew salvati eluf ta’ impjiegi

L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA qed tqis il-kisbiet li għamel pajjiżna fis-sitwazzjoni COVID-19 bħala suċċess. Fi stqarrija, l-MHRA nnutat b’sodisfazzjon li minn mindu fetaħ l-ajruport f’pajjiżna kien hemm influss gradwali ta’ turiżmu u li flimkien mal-imbuttatura tal-vouchers li qassam il-Gvern u sussisidji fis-salajru taw tama ta’ rkupru ekonomiku lin-negozji u lill-impjegati.

L-MHRA qisen ukoll bħala suċċess kbir il-fatt li li grazzi għad-deċiżjonijiet tal-Gvern ġew salvati eluf ta’ impjiegi u mijiet ta’ negozji.

L-istqarrija qalet li dan kollu ma sarx b’kumbinazzjoni imma grazzi għall-ħidma sfieqa u kollettiva mill-partijiet kollha konċernati fosthom il-Ministeru għat-Turiżmu, l-Awtorita Maltija għat-Turiżmu u d-Dipartiment tas-Saħħa.

Fl-istess waqt l-MHRA nnutat li l-inċertezzi globali b’rabta mal-COVID-19 għadhom jeżistu u sostniet li t-triq ‘l quddiem hija dik ta’ bilanċ.  L-MHRA tenniet ukoll li deċiżjonijiet estremi iwasslu għal riżultati diastrużi għalhekk appellat lill-Gvern sabiex jibqa’ jieħu deċiżjonijiet bilanċjati.

 

Iċ-Ċina b’donazzjoni ta’ apparat mediku u maskli

Iċ-Ċina tat donazzjoni ta’ 30 ventilatur u 40,000 maskla lil Malta. Dan l-apparat mediku wasal Malta grazzi għall-ħidma tal-Għaqda ta’ Ħbiberija bejn Malta u ċ-Ċina. Reno Calleja li huwa l-president ta’ din l-għaqda rringrazzja lill-partijiet konċernati għall-ħidma tagħhom f’dan ir-rigward.

Mal-wasla tagħhom f’Malta, dan l-apparat ttieħed fl-imħażen tad-Dipartiment tas-Saħħa bil-għan li jintużaw fuq pazjenti li jkollhom bżonn.

Azzopardi jressaq kontro-protest kontra Delia u jgħidlu biex jieqaf iħarref

Id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi ressaq kontro-protest kontra l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Wara li l-Ġimgħa wara nofsinhar Delia ressaq protest ġudizzjarju kontra Azzopardi fuq qlajjiet malafamanti, dalgħodu Jason Azzopardi kompla issa mhux biss bil-battalja fil-partit kontra Delia iżda issa anki fil-Qorti.

Fil-protest ġudizzjarju, Delia irrefera għal numru ta’ messaġġi li rċivew terzi persuni mingħand Jason Azzopardi li fost l-oħrajn jgħidu li Delia ħa flus m’għand Yorgen Fenech biex David Casa ma jitlax fl-elezzjoni għall-Parlament Ewropew. Fil-kontro-protest, Azzopardi qal li l-ebda protest ġudizzjarju ta’ Delia ma jista’ jmeri s-sewwa magħruf, jiġifieri li Delia żamm komunikazzjoni sigrieta mas-suspettat mandant fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, Yorgen Fenech, wara li sar magħruf li huwa s-sid tal-kumpanija 17 Black.Aqra aktar

Send this to a friend