One News – Page 2719 – One News

One News

Notifiki

Il-proġett tal-Crafts Village f’Ta’ Qali jinbeda s-sena d-dieħla

 Il-Ministru Edward Sciclina ħabbar li Malta se tibbenefika minn fondi tal-Unjoni Ewropea biex finalment isir il-proġett Ta’ Qali Crafts Village bi spiża ta’ madwar€14-il miljun. Dan ukoll se jinbeda fl-2017.

Twaqqif ta’ Property Malta

Flimkien mal-MDA se titwaqqaf entità bl-isem ta’ Property Malta li tagħmilha ta’ katalist biex inħajru barranin jiġu jgħixu u jinvestu fil- gżejjer tagħna. L-għan hu li Property Malta tieħu sehem f’attivitajiet internazzjonali ta’ promozzjoni u reklamar biex nattiraw investituri u nies li jixtiequ jixtru holiday homes biex dawn in-nies jistabbilixxu ruħhom f’Malta.

Il-Life Sciences Park

Fix-xhur li ġejjin hemm prospetti qawwija li se jkomplu jiżdiedu l- kumpaniji li joperaw mil-Life Sciences Park wara ħidma qawwija minn Malta Enterprise biex tattira aktar investiment fis-settur tar- riċerka u l-innovazzjoni. In- National Skills Council se jevalwa l-ħiliet u l-ħtieġa tar-riżorsi umani fis-settur tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Aqra aktar

Inzjattivi biex ikattru l-investiment

  • Minn jinvesti f’negozji żgħar u medji ġodda jingħata tax credit sa massimu ta’ kwart ta’ miljun ewro.
  • Biex tonqos il-burokrazija, kumpaniji żgħir li jkunu għadhom kif jibdew m’għandhomx għalfejn jagħmlu audit finanzjarju.

Dawn kienu tnejn mill-miżuri mħabbra waqt il-qari tal-baġit għall-2017, li jinkludi numru ta’ inizjattivi maħsuba biex ikattru l-investiment.

Il-Gvern se jinvesti €30 miljun f’Bank ta’ Żvilupp li se jkollu kapital awtorizza ta’ €200 miljun.

Mill-fond strateġiku ta’ investiment, grazzi għall-miljuni ta’ ewro li daħlu mill-programm ta’ ċittadianza b’investiment, se jkunu investiti miljuni ta’ ewro f’diversi oqsma.

Aqra aktar

Għawdex: infrastruttura u konnettività

  • It-tieni fibre optic link
  • Ċentru diġitali
  • Bidu għall-proċess biex jidħol fast ferry
  • Għajnuna lill-Għawdxin li jattendu isitituzzjoni privata ta’ edukazzjoni għolja f’Malta
  • Strateġija għal Kemmuna

Il-proposti għal Għawdex jiffokaw fuq l-infrastruttura u l-konettività bil-għan li Għawdex isir iktar aċċessibbli.

Se jsir it-tieni fibre optic link bejn Malta u Għawdex, b’investiment ta’ tliet miljuni u mitejn elf ewro.

Jibda x-xogħol fuq iċ-ċentru diġitali għal Għawdex fejn is-sit tal-eks Benna se jinbidel f’wieħed state of the art fejn jinħolqu impjiegi ta’ kwalità. Dan b’investiment ta’ sittax–il miljun ewro.

Se jingħata bidu għal proċess biex jidħol fast ferry service.  Jissokta x-xogħol u l-istudji marbuta ma’ mina bejn Malta u Għawdex.

Aqra aktar

Premjat min jipprovdi trasport b’xejn lill-ħaddiema

Fil-Parlament il-Ministru Edward Scicluna qal li ż-żidiet inkuraġġanti fin-numru ta’ passiġġieri li jużaw it-trasport pubbliku hu sinjal ċar li bil-mod il-Maltin qed jiksbu lura l-fiduċja f’dan is-servizz.

Tax credit għal trasport tal-ħaddiema

Mill-2017 se tingħata deduzzjoni mit-taxxa ta’ 150% tal-ispiża, sa massimu ta’ €35,000 fis-sena, fil-każ ta’ kumpanija li tipprovdi dan is-servizz weħidha u sa massimu ta’ €50,000 fis-sena għal kull kumpanija li topera dan is-servizz bi sħab ma kumpanija oħra, lil dawk l-intrapriżi li jipprovdu servizz ta’ trasport b’xejn lill-ħaddiema tagħhom

Aqra aktar

Infrastruttura b’saħħitha għal ekonomija b’saħħitha

Il-qabżiet kbar li għamlet l-ekonomija f’dawn l-aħħar tliet snin bin-numru kbir ta’ viżitaturi barranin u numru ta’ persuni rekord li qed joħorġu minn djarhom kuljum biex jaħdmu qed joħolqu sfidi ġodda għall-infrastruttura u l-ambjent tal-pajjiż.

Il-Ministru Scicluna qal li l-Gvern ippreparat ikompli jinvesti bil-kbir u kif ukoll jinkoraġġixxi lis-settur privat jinvesti biex il-pajjiż ikollu l-infrastruttura li tixraq lil pajjiżna. Il-Gvern irid jara li dan l-izvilupp ikun sostenibbli sabiex jinżamm il-bilanċ meħtieġ biex l-ambjent ikun protett.

Enerġija

It-trasformazzjoni tal-Enemalta tkompli wara upgrade ieħor mil-credit rating agencies. Dan bis-saħħa ta’ investment ta’ 80 miljun ewro li saru fi tliet snin mil-Enemalta fis-sistema tad-distribuzzjoni.

Dalwaqt jingħalaq darba għal dejjem l-impjanti li jaħdmu bil-heavy fuel oil u jibdew joperaw iż-żewġ impjanti għall-ġenerazzjoni tal-elettriku bil-gass naturali.

Bis-saħħa ta’ dawn l-iżviluppi, il-Marsa Power Station ma tibqax aktar on cold standby u tiġi decommissioned kompletament, ikompli ż-żarmar tat-turbini, boilers u ċmieni biex tkun tista’ tibda r- riġenerazzjoni ta’ din iż-żona fil-Marsa. Fl-2017 jibda wkoll iż- żarmar tal-eqdem impjant fid-Delimara Power Station li jinkludi boilers, turbini tal-fwar u ċ-ċumnija għolja 150 metru li ma tieqafx tarmi l-emissjonijiet.

Matul din is-sena l-medja tal-interruzzjonijiet tal-elettriku kien biss ta’ 63 minuta minn medja ta’ 4 sigħat qabel l-2013.

Aqra aktar

Investiment miljunarju fl-edukazzjoni

Fl-edukazzjoni, l-investiment li tħabbar fil-baġit għas-sena d-dieħla huwa miljunarju.

Se jkompli l-bini ta’ skejjel. Għat-tielet sena konsekuttiva, se jinbnew tliet skejjel ġodda. Din id-darba f’San Pawl il-Baħar, Marsascala, u r-Rabat Għawdex. Se jinbena ċentru ġdid għall-ħarsien tat-tfal fl-iskola Primarja ta’ San Ġiljan. Dan flimkien ma’ xogħol fi skejjel oħra.

Għal sena oħra se jerġgħu jiżdiedu l-istipendji pro rata, biż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Dawk li jattendu l-Alternative Learning Programme f’Raħal Ġdid se jieħdu stipendju.

Aqra aktar

Żidiet fid-dħul ta’ persuni b’diżabbiltà

Anke l-persuni b’diżabbiltà se jesperjenzaw żidiet fid-dħul. Filwaqt li l-Gvern jibqa’ jħeġġeġ l-impjieg ta’ persuni b’diżabbiltà, dawk b’diżabbiltà akuta li ma jistgħux jaħdmu se jkollhom il-benefiċċju tagħhom jitla’ sal-paga minima. 

Minkejja dan, persuni b’diżabbiltà xorta jibqgħu eleġibbli għall-karta r-roża.

Waqt il-qari tad-dokument tal-baġit għall-2017, tħabbar il-ħsieb li titnieda skema li permezz tagħha persuna b’diżabbiltà jkollha l-għajnuna ta’ assistent personali skont il-ħtiġijiet tagħha. L-ispiża annwali se tkun qed tlaħħaq ftit iktar minn miljun ewro.

 

Riforma fil-Pensjoni tal-Wens u l-Allowance ta’ Carer

Il-Gvern hu kommess li l-anzjani jibqgħu jgħixu kemm jista’ jkun fi djarhom u fil-komunità. Dan iwassal għal sens akbar ta’ dinjità. Ir-riforma fil-Pensjoni tal-Wens u fl- Allowance għal Carer li se tkun qed titwettaq matul is-sena d- dieħla, fejn il-benefiċċju ser jiżdied b’mod sostanzjali, filwaqt li l- benefiċċju tal-Pensjoni tal-Wens ser jitħallas mingħajr test tal- mezzi.

Dan il-benefiċċju se jkun ta’ €140 fil-ġimgħa li jfisser żieda ta’ €35 fil-ġimgħa jew żieda f’sena ta’ €1,820 aktar mir-rata preżenti tal-Pensjoni tal-Wens.

Aqra aktar

Send this to a friend