One News – Page 2660 – One News

One News

Notifiki

Malta bl-INQAS ammont ta’ mwiet fit-toroq fl-UE

Skont l-Eurostat, is-sena li għaddiet 26,100 persuna mietet f’inċidenti fit-toroq madwar l-Unjoni Ewropea. L-iktar pajjiżi fejn kien hemm inċidenti fit-toroq fl-2015 kienu Franza, il-Ġermanja, l-Italja u l-Polonja.

Jekk nitkellmu dwar fatalitajiet, l-inqas ammont ta’ mwiet fit-toroq kienu reġistrati hawn Malta. Warajna hemm l-Iżvezja u r-Renju Unit. L-iktar pajjiżi fejn mietu nies fit-toroq kawża ta’ inċidenti kienu l-Bulgarija, il-Latvia u r-Rumanija.

Pero interessanti l-fatt li meta mqabbel ma’ sena qabel, ċioe l-2014, l-ammont ta’ vittmi f’inċidenti tat-traffiku żdiedu l-aktar f’Ċipru, il-Finlandja, il-Kroazja, l-Awstrija, l-Olanda, l-Islovenja u Malta.

Aqra aktar

Titjib fil-qagħda ta’ eluf ta’ familji Maltin

Naqsu b’mod konsiderevoli dawk li fi stħarriġ xjentifiku tal-uffiċċju nazzjonali tal-istatistika ddeskrivew bħala piż kbir l-ispejjeż relatati mar-residenza tagħhom.

Filwaqt li fl-2012 kienu 56% li ddeskrivew bħala piż sostanzjali spejjeż bħad-dawl u l-ilma jew l-imgħax fuq is-self tad-dar, fl-2015 dan niżel għal 34%.

Bidla li tista’ tkun deskritta bħala titjib fil-qagħda ta’ eluf ta’ familji.
Aqra aktar

Kif għandha tinbidel il-liġi tal-impjiegi

  • Is-sensja
  • Jekk għandux jidħol fis-seħħ id-dritt tal-ħaddiem li jmur lura f’grad anqas minflok jiġi ssensjat
  • Il-ħlas indaqs li kull ħaddiem għandu jitħallas jekk ikun qed jagħmel xogħol tal-istess valur
  • Il-kundizzjonijiet u l-ħlas tal-overtime u l-btajjel pubbliċi
  • Id-drittijiet ta’ ħaddiema li jinsabu fuq kuntratt għal żmien fiss
  • Kif jista’ jkun hemm titjib fil-protezzjoni għall-impjegati
  • Kif il-ħaddiema li jilħqu l-età tal-irtirar li jgħaddu minn tkeċċija jew anke ikunu fi tmiem ta’ impjieġ jiġu pproteġġuti bil-liġi
  • Vacation leave u jekk il-liġi għandiex tindirizza x-‘shutdowns’
  • Jekk għandux jiġi kkunsidrat illi d-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea dwar akkumulazzjoni ta’ leave jiġu implimentati fil-liġi Maltija

Dawn huma kollha temi diskussi waqt konferenza li qed issir llum, fejn qed jiġu ikkonsidrati emendi għal-liġi tal-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (EIRA).

Aqra aktar

Malta protagonista: mhux biss se jkollna l-Presidenza imma assemblea diġitali wkoll

Waqt l-ewwel summit organizzat mill-KPMG b’rabta tal-gaming f’pajjiżna, il-Ministru Chris Cardona qal li Malta hija onorata li tospita bi prominenza dan is-settur,  filwaqt li hija kommessa li tkompli tevolvih.

Spjega kif il-potenzjali li pajjiżna jsir ċentru ta’ eċċellenza għall-ekonomija diġitali qed ikompli jikber.

Irrimarka wkoll li waqt li Malta se jkollha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, pajjiżna se jospita assemblea diġitali.

Aqra aktar

“Tixtieq sidrek bħal ta’ din”

L-għalliem li allegatament kien abbużiv fil-konfront tal-istudenti bniet tiegħu jinsab sospiż, flimkien ma’ tliet studenti subien.

Li nistgħu nikkonfermaw hu li huwa għalliem tal-arti.  L-istorja ħarġet fil-beraħ meta l-Ministeru tal-Edukazzjoi ikkonferma li ġie mgħarraf dwar allegat abbuż li seħħ fi skola tal-Istat il-Ħamrun.

Kuraġġ tat-tifla li żvelat minn xiex kienet qed tgħaddi serva biex erba’ tfajliet oħra li allegatament għaddew minn sitwazzjonijiet simili, jersqu ‘l quddiem u jikxfu li għaddew mill-istess trawma.

Aqra aktar

Ġej tmiem-il ġimgħa mxarrab

Dalgħodu qomna għax-xita, u mid-dehra hekk se jkollna, weekend sħiħ.

Dan hu dak li qed jgħid l-uffiċju meterjoloġiku fi ħdan l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta.

Aqra aktar

Sess ma’ nisa romol u tfal ta’ 12-il sena…x’se jsir minnu?

Il-Qorti tal-Malawi mistennija tiddeċiedi dwar il-każ ta’ raġel li spiċċa f’baħar ta’ inkwiet wara storja li xandar il-BBC.

Eric Aniva kien arrestat fuq ordni tal-President tal-Malawi f’Ġunju li għadda, wara li qal li jagħmel is-sess b’mod mhux protett ma’ tfal ta’ tnax-il sena, bħala parti minn proċess biex dawn it-tfal isiru nisa.

Huwa jkun imqabbad mill-ġenituri ta’ dawn it-tfal stess.

Però, Aniva żamm mistur il-fatt li għandu l-HIV. Ħafna komunitajiet qed jikkontestaw il-fatt li dan ir-raġel qed ikun arrestat, meta hemm ħafna oħra bħalu u meta din hija drawwa antika ħafna.

Aqra aktar

Send this to a friend