One News – Page 2658 – One News

One News

Notifiki

Il-Parlament Ewropew japprova rapport bil-proposti ta’ Alfred Sant

B’maġġoranza kbira l-Parlament Ewropew approva rapport bi proposti mpoġġija quddiemu mill-Ewroparlamentari Malti Alfred Sant bħala Rapporteur tas-Soċjalisti u Demokratiċi.

F’dan ir-rapport, Sant jagħmel numru ta’ proposti dwar investimenti ġodda fl-Ewropa.

F’kummenti ma’ One News, Sant spjega li minkejja li fl-Ewropa qed jonqos il-qgħad u qed jinħolqu impjiegi ġodda, il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea qiegħda fid-dubju.

“L-investimenti jinsabu lura, qed jilħqu livelli li huma iktar baxxi minn dak li huma mistennija, jew minn dak li konna mdorrija bihom fl-Ewropa sa’ għaxar snin ilu, u allura l-isfida hija x’għandu jsir biex jiġi nkoraġġit l-investiment: kemm pubbliku u kemm privat.”

Investiment li, skont Sant, għadu baxx ħafna.

Tendenza li qed isseħħ mhux biss fl-Ewropa, imma fid-dinja kapitalista. Tendenza li trid, fi kliem Sant, titreġġa’ lura.

Aqra aktar

ILLIBERATI; kienet prassi li kienet ilha sseħħ fi żmien Gvern preċedenti

Kienu illiberati minn kull akkuża Peter Mercieca, li kien imexxi l-Protezzjoni Ċivili f’Għawdex, u uffiċjal ieħor Adeodato Spi­teri. Dawn kienu qed jiffaċċaw għaxar akkużi ta’ abbużi, fosthom li Mercieca kien jiffirma għax-xogħol f’isem sieħbu, waqt li dan kien għal vaganza fl-Awstralja.  Dan bejn tmiem l-2008 u l-bidu tal-2009.

Aqra aktar

MAQBUD: kien ġej Malta bil-katamaran u bi 13-il kg DROGA

Tlettax-il kilo ta’ marijuana kienu maqbuda mill-Pulizija fil-port ta’ Pozzallo – id-droga kienet fi triqitha lejn Malta.

Dak fil-pussess ta’ din id-droga għandu 55 sena, u kien ġej Malta bil-karozza. Huwa qajjem suspetti wara li l-Pulizija nnotat imġieba nervuża. Innotat ukoll li kellu viti u boltijiet taħt waħda mis-seats tal-vettura – indikazzjoni ta’ qiegħ doppju u l-possibiltà ta’ droga moħbija hemm. Fil-fatt hekk kien – id-droga nstabet b’25 pakkett, moħbija fil-bumper, l-istepni u l-bibien.

Id-droga li kienet ġejja hawn għandha valur ta’ madwar €200,000.

 

Persuna tidħol fi skola thedded quddiem it-tfal waqt l-assembley – passi bil-Pulizija

Persuna daħlet fi skola u waqt l-assembley u quddiem it-tfal infexxet f’theddid indirizzat lejn il-kap tal-iskola.

Il-Ministru Evarist Bartolo qal “minbarra li nappoġġja lill-kap, se nara li l-Pulizija tieħu l-passi kollha meħtiega. Irridu nirrispettaw lil xulxin u żgur ma naċċettax vjolenza fil-kliem, fl-attitudni jew fl-imġieba”.

Il-Ministeru għall-Edukazzjoni ma provdiex isem l-iskola f’dan l-istadju.

 

Skont Paula Mifsud Bonnici, “il-Gvern kien rieqed u stenbaħ”

Il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li l-gvern għadda mit-test tal-Caritas għax fil-budget wera li ta aktar mill-ħtiġijiet li semmiet l-istess organizzazjzoni biex jonqsu n-nies fil-periklu tal-faqar.

Waqt li kien jagħlaq id-diskussjoni dwar il-voti tal-ministeru tiegħu, il-Ministru qal li gvernijiet Laburisti minn dejjem ħadmu favur iż-żgħir u għenuh iqum fuq saqajh.

Huwa qal li għall-gvern laborista l-faqar mhux perċezzjoni u ħadem biex dan jonqos, bħal ma turi l-istatistika li f’din il-leġislatura dawk li jgħixu fil-faqar naqsu b’madwar 5,000. Bil-miżuri li ħa l-Gvern, il-faqar se jkompli jonqos.

Aqra aktar

Il-ġungla Franċiża għadha mimlija

Għalkemm uffiċjali Franċiżi ddikjaraw li l-kamp t’immigranti f’Calais huwa vojt, jidher li l-hekk imsejħa “ġungla” għadha miżgħuda b’mijiet ta’ immigranti.

Dan skont ġurnalisti u nies li jinsabu fuq il-post.

Intqal ukoll li matul il-lejl li għadda, mal-mitt tifel u tifla tħallew waħedhom mingħajr post fejn jorqdu.

Aqra aktar

“Il-bini tagħna beda jiċċaqlaq”- Malti f’Ruma

Lawrence Attard huwa Malti li fil-ħin tat-terremot fl-Italja lbieraħ kien jinsab Ruma. Permezz tas-sit soċjai Facebook huwa qal li ħass it-terremot sew, bil-bini “jiċċaċlaq” għal xi mumenti.

Fil-ħin li kiteb, it-terremot kien għadu kemm seħħ, bl-ewwel ħsieb tiegħu tkun it-tama li ma kienx hemm persuni mejta. B’xorti tajba l-awtoritajiet Taljani kkonfermaw li ma kienx hemm telf ta’ ħajja, madanakollu l-biża’ tibqa’ reali ħafna, speċjalment wara li mietu mijjiet f’Awwissu li għadda.

Aqra aktar

Ikla tajba f’Għid tal-Erwieħ

Heritage Malta se tfakkar tradizzjonijiet popolari tal-mewt tal-erwieħ u l-ħajja wara l-mewt permezz tal-Għid tal-Erwieħ. Din l-attività tinkludi ikla tradizzjonali u tematika fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Fl-isfond ta’ rappreżentazzjoni teatrali tal-biki tan-newwieħa l-ikla hija tradizzjonalment magħrufa bħala dik tal-ħanżira tal-erwieħ. Isimha oriġina minn drawwa lokali f’din l-okkażjoni fejn il-Maltin kienu jħallu ħanżir jiġri fit-toroq b’qanpiena mdendla ma’ għonqu u wara li jismen jinqatel u jissajjar u jitqassam lill-fqar.

Il-majjal il-forn huwa l-platt ewlieni ta’ din l-ikla tematika li se jissajjar fl-attivitá li se ssir fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Ġeneralment l-ikla tibda bil-maħluta li hija xarba li tissimbolizza t-taħlit ta’ ħlewwa u qrusa fil-ħajja tagħna. Se jkun hemm ukoll ħobż mixwi bit-tewm u tursin magħruf bħala l-ftieti tal-għaża, il-kawlata kif ukoll il-ħelu sinonimu ma’ din l-okkażjoni magħruf bħala l-għadam tal-mejtin.

Aqra aktar

Lejl imqatta’ barra għat-Taljani

Theżżiżiet li kejlu 5.4 u 5.9 fuq l-iskala Richter laqtu l-Italja ċentrali lbieraħ filgħaxija. B’xorti tajba ma kienux theżżiżiet fondi, u kejlu disa’ u tmin kilometri taħt l-art.

It-tieni terremot ikkawża aktar paniku fost il-popolazzjoni taż-żoni milquta, anke minħabba li diġa’ kellhom biża’ wara t-terremot fatali tal-24 t’Awwissu.

Minkejja li ma miet ħadd, indarab raġel f’Visso wara li waqa’ saqaf, filwaqt li tmienja oħra sofrew minn tbenġil ġewwa Fabriano.

Aqra aktar

Send this to a friend