One News – Page 2657 – One News

One News

Notifiki

Ġurnalist jingħata €5,000 wara li weħel il-ħabs fuq artiklu

Joseph Calleja, ġurnalist u eks editur tal-gazzetta ‘In-Niggieża’ ingħata kumpens ta’ €5,000 wara li kien intbagħat tlett xhur ħabs fuq malafama.
Il-każ imur lura għal aktar minn 40 sena meta Calleja instab ħati li immalafama lil Ministru għax-Xogħolijiet ta’ dak iż-żmien, Joseph Cassar.
Il-Qorti tal-lum sostniet li filwaqt li fir-rapurtaġġ tiegħu, il-ġurnalist ikun leali lejn il-fatti, il-każ involut fih Calleja kellu jinqata’ minn Qorti ċivili u mhux kriminali.

EVAKWAZZJONI: żewġ nisa tqal se jinġiebu Malta

Fil-ħin li ġej se ssir evakwazzjoni medika ta’ żewp nisa tqal, mill-Forzi Armati ta’ Malta.

Dawn in-nisa, waħda ta’ 34 u l-oħra ta’ 30 sena, jinsabu abbord vapur bl-isem Juventa. Aktarx li n-nisa kienu ġejjin mil-Libja b’mod irrgolari, abbord dinghy.

Dawn ingħataw l-għajuna minn fuq dan id-dinghy, aktarx minn ħaddiema Taljani u minn organizazzjoni non governattiva, u b’hekk sabu ruħhom fuq il-vapur.

L-isptar Mater Dei huwa preparat u jistenna l-wasla ta’ dawn in-nisa, li mistennija jaslu Malta fis-18:30.

Kumpens ta’ €131,000 u prattiċi li kienu tal-‘preistorja’

Impjegat tal-Freeport li sofra danni permanenti għal saħħtu kien ordnat kumpens ta’ €131,000.

Fi rikors għad-danni, il-ħaddiem Alexander Ciantar qal li weġġa’ f’Diċembru 2010 meta kien assenjat iwettaq manuvri li jikkonsistu fl-irbit f’kontenituri flimkien.

Biex jagħmel dan, kellu jitla’ sitt sulari ‘l fuq mill-moll, fuq il-vapur. Qal li ma ġiex pprovdut b’tagħmir ta’ komunikazzjoni u ma setax għalhekk jikkomunika mal-operatur tal-krejn. Dan tal-aħħar għamel manuvra li ħasdet lil Ciantar u spiċċa imbuttat fuq kontenitur.

Aqra aktar

Malta mhux se tagħti fuel lil bastimenti navali Russi – xorta jdawwru petizzjoni

Malta għamlitha ċara li mhux se tħalli vapuri navali Russi fil-Mediterran jieħdu fuel jew jieqfu għal bunkering f’Malta.

screen-shot-2016-10-27-at-13-45-02

Minkejja li pajjiżna diġa’ għamel il-pożizzjoni tiegħu ċara, hemm min qed jibgħat emails bl-għan li jallarma jew inkella joħloq sensazzjoni. Saħansittra qed jitolbu li tkun iffirmata petizzjoni.

Din l-email qed issib ruħha l-inbox ta’ bosta.

Aqra aktar

419-il student jagħżlu l-etika – ara kif jaħsbuha l-Maltin!

Fis-sena skolastika li għaddiet, 419-il student fl-iskejjel tal-Istat għażlu li jattendu għal-lezzjonijiet tal-Etika minflok tar-Reliġjon.

Innota dan il-Ministru għall-edukazzjoni, Evarist Bartolo fi tweġiba għal mistoqsija parlamentari.

Waqt One News Breakfast, Louise Chircop, koordinatriċi tas-suġġett fissret li l-etika tgħallem dwar valuri,  kif tista’ ssir persuna aħjar, u tgħix il-ħajja b’valuri sodi u b’saħħithom. Fuq kollox jitratta ħafna r-rispett lejn ħaddiehor.

Aqra aktar

Illejla tgħaddix minn Triq il-Belt Valletta f’Ħ’Attard

Transport Malta ser tagħmel xogħol ta’ manutenzjoni fi Triq il-Belt Valletta Ħ’Attard, direzzjoni lejn il-Belt, illejla bejn it-8.00 ta’ filgħaxija u l-5.00 ta’ filgħodu.

Waqt ix-xogħol, it-traffiku nkluż it-trasport pubbliku, ser jgħaddi minn Triq in-Nutar Zarb  għal Triq Karm Debono għal Triq Birkirkara u joħroġ fi Vjal de Paule.

Sewwieqa huma mħeġġa jgħaddu minn toroq alternattivi u jsegwu l-istruzzjonijiet tal-uffiċċjali fuq il-post.

Malta se ssir ċentru tal-eżamijiet għall-kirurgi

Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne qal li Malta hija l-uniku pajjiż fl-ewropa li żiedet il-budget għas-saħħa sena wara l-oħra waqt li pajjiżi oħra membri tal-Unjoni Ewropea kienu qed inaqqsuh. L-ispiża rikorrenti għas-saħħa s-sena d-dieħla se tkun ta’ nofs biljun ewro – żieda ta’ €50 miljun.

Huwa qal li l-gvern irid jipprovdi serviss tas-saħħa li jkun komprensiv, aċċessibbli, eċċellenti  u sostenibbli.

Ħabbar li minn Jannar li ġej f’Malta se jkun hawn ir-Royal College of Surgeons of Ireland biex jagħmlu Malta ċentru tal-eżamijiet għall-kirurgi.

Aqra aktar

Il-Parlament Ewropew japprova rapport bil-proposti ta’ Alfred Sant

B’maġġoranza kbira l-Parlament Ewropew approva rapport bi proposti mpoġġija quddiemu mill-Ewroparlamentari Malti Alfred Sant bħala Rapporteur tas-Soċjalisti u Demokratiċi.

F’dan ir-rapport, Sant jagħmel numru ta’ proposti dwar investimenti ġodda fl-Ewropa.

F’kummenti ma’ One News, Sant spjega li minkejja li fl-Ewropa qed jonqos il-qgħad u qed jinħolqu impjiegi ġodda, il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea qiegħda fid-dubju.

“L-investimenti jinsabu lura, qed jilħqu livelli li huma iktar baxxi minn dak li huma mistennija, jew minn dak li konna mdorrija bihom fl-Ewropa sa’ għaxar snin ilu, u allura l-isfida hija x’għandu jsir biex jiġi nkoraġġit l-investiment: kemm pubbliku u kemm privat.”

Investiment li, skont Sant, għadu baxx ħafna.

Tendenza li qed isseħħ mhux biss fl-Ewropa, imma fid-dinja kapitalista. Tendenza li trid, fi kliem Sant, titreġġa’ lura.

Aqra aktar

ILLIBERATI; kienet prassi li kienet ilha sseħħ fi żmien Gvern preċedenti

Kienu illiberati minn kull akkuża Peter Mercieca, li kien imexxi l-Protezzjoni Ċivili f’Għawdex, u uffiċjal ieħor Adeodato Spi­teri. Dawn kienu qed jiffaċċaw għaxar akkużi ta’ abbużi, fosthom li Mercieca kien jiffirma għax-xogħol f’isem sieħbu, waqt li dan kien għal vaganza fl-Awstralja.  Dan bejn tmiem l-2008 u l-bidu tal-2009.

Aqra aktar

Send this to a friend