One News – Page 2654 – One News

One News

Kemm ilek ma tibgħat CV?

Kemm ilek li ssottomettejt CV? Segwejt ir-regoli ta’ Europass?

Jekk iva, u terġa’ tiġi bżonn tibgħat CV, jaf ikollok tagħmel xi ftit tibdiliet. Il-Kummissjoni Ewropew aċċettat proposta biex tkun aġġornata d-deċiżjoni msejħa ‘Europass’. Din hija ġabra ta’ għodda u servizzi li jgħinu bniedem jesponi l-ħiliet u l-kwalifiċi tiegħu madwar l-Unjoni Ewropea. Ħafna jafu bil-Europass għax bħala parti mill-għodda, hemm linji gwida ta’ kif wieħed għandu jikteb CV. Minn meta nħolqot fl-2005, ġew sottomesi 60 mijun Europass CV. Dan ippermetta l-ħolqien ta’ stil wieħed ta’ CV, li jagħmilha aktar faċli biex il-ħiliet ta’ persuna f’pajjiż Ewropew ikunu apprezzati f’pajjiż ieħor.

Aqra aktar

“Mhix kwistjoni ta’ reliġjon”

Il-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar iċċara li l-kwistjoni li qamet dwar il-post ta’ talb mhix kwistjoni ta’ reliġjon.

Fi stqarrija qal li sfortunatament, il-problema hija li s-sit mhux addattat minħabba li joħloq inkonvenjenza għall-pubbliku.

Fl-istess waqt, il-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar qal li jifhem u jagħraf li kulħadd għandu d-dritt għal fehma, opinjoni, u twemmin.

Aħbarijiet bla sens issa suppost jonqsu

It-twassil tal-aħbarijiet ilu magħna minn qabel ma l-bniedem għaraf jikteb jiġifieri xi 3,000 sena qabel Kristu. Kull min kien jitħarrek minn post għall-ieħor instabu dokumenti li juru li fejn kien jasal kulħadd kien jistaqsih minn fejn ġej, x’ħalla warajh. U jekk ikun se jitlaq l-istess: għidilna x’ikun sar minnek, tina aħbarek. Biż-żmien it-twassil tal-aħbar sar soffistikat aktar saħansitra bl-ewwel ‘ġurnali’ miktuba fuq tabelli tat-tafal jew tal-metall minn żmien ir-Rumani. Dawn bnew toroq pubbliċi apposta minn fejn ġerrej kien iwassal l-aħbar, l-aktar fejn kienet tidħol l-armata, il-gwerer jew il-politka. Ġerrej kien jasal jagħmel xi 33 kilometru kuljum u kien jitħallas b’rata fissa sakemm ma jaqtax nifsu u jibqa’ fuq il-post u l-aħbar ma tasal qatt. Ir-Rumani kienu qieshom bdew l-avviżi tal-gvern miktuba għall-2,500 belt li kellhom imxerrda fl-Imperu fil-Punent, inkluż Malta.

L-ewwel gazzetta Maltija

Il-gazzetta kien il-prezz tal-ewwel ġurnal Venezjan bl-isem Notizie scritte fis-seklu 16 iżda malajr  ħa n-nar u kulħadd beda jferrex kemm jiflaħ aħbarijiet, jew aħjar avviżi, l-aktar fejn kienu jinvolvu n-negozju jew fuq dak li kienu jiddeċiedu l-gvernijiet. Biż-żmien fl-aħbarijiet tal-gazzetti bdew deħlin kurżitajiet, ħwejjeġ li jinteressaw lil ħafna, xi avveniment straordinarju, kif ukoll l-avviżi governattivi. Filwaqt li l-ġurnali bdew ifeġġu f’diversi pajjiżi Ewropej l-aktar li xterrdu bl-armati. Matul il-Gwerer Napoleoniċi kellhom ġurnal militari mimli avviżi għal kull kampanja. Malta l-ewwel gazzetta li qatt dehret kienet fil-fatt Journal de Malte (stampata bit-Taljan u l-Franċiż) li bdiet f’Lulju tal-1798; ħargu xi 10 b’kollox u l-biċċa l-kbira jinsabu l-Biblioteka, il-Belt. Dokument storiku għal pajjiżna għalkemm rari jiġi inkluż fil-wirjiet nazzjonali li jittellgħu għal diversi okkażżjonijiet. Tista’ tgħid minn dan il-ġurnal tnisslet il-Gazzetta tal-Gvern li għadha ħajja sal-lum.

Aqra aktar

Jikkonkludi llejla d-dibattitu dwar il-Morning After Pill

Illum fil-Parlament jiltaqgħu b’mod konġunt il-kumitat għall-affarijiet soċjali, il-kumitat dwar is-saħħa u dak dwar affarijiet li jirrigwardjaw il-familja. Dawn se jiddiskutu l-aċċess għall-kontraċettiv ta’ emerġenza, jew aħjar il-morning after pill.

Fl-aħħar xhur f’pajjiżna qam dibattitu dwar jekk dawn il-mediċini għandhomx ikunu importati, wara li grupp favur id-drittijeit tan-nisa ressaq protest ġudizzjarju u sejjaħ lill-awtoritajiet tal-pajjiż jippermettu l-importazzjoni ta’ pilloli bġal ellaOne u Levonelle.

Aqra aktar

Ħabta sempliċi żżid il-konġestjoni fin-nofsinhar – waħda mill-karozzi tal-Pulizija

Inċident tat-traffiku minuri seħħ f’Bir id-Deheb dalgħodu, li għalkemm ħadd ma ndarab fih u l-vetturi kellhom biss xi grif, is-sitwazzjoni kompliet iżżid mal-konġestjoni tat-traffiku fin-nofinhar ta’ Malta.

L-inċident huwa sempliċi bumper to bumper, b’waħda mill-karozzi hija tal-Korp tal-Pulizija. Dan seħħ f’Bir id-Deheb, bejn Ħal Għaxaq u ż-Żejtun.

 

Żewġ bastiment ta’ tindif taż-żejt f’pajjiżna

Inċident li jinvolvi t-tixrid ta’ żejt minn bastimenti għall-baħar jista’ jħalli diżastru ambjentali u ekonomiku li r-riperkussjonijiet tiegħu jinħassu għall-snin twal jekk ma jkunx irriversibbli.

Bil-għan li l-ibħra madwar l-Ewropa ma jerperjenzawx xi ħaġa simili, madwar l-Ewropa hawn 17-il bastiment lesti biex fl-eventwalità t’ inċident jikkontrollaw dan it-tixrid.

F’ pajjiżna hawn tnejn minnhom.

Aqra aktar

Idawwru petizzjoni kontra żvilupp fiż-Żebbuġ Għawdex

Membri tal-għaqda Flimkien għall-Ambjent Aħjar qiegħdin isemmgħu leħinhom għaliex qiegħdin jgħidu li l-Awtorità tal-Ippjanar irċeviet applikazzjoni biex żewġ binjiet qrib il-Knisja taż-Żebbuġ Għawdex jitwaqqgħu u jinbidlu f’lukanda.

L-għaqda ssostni li dawn iż-żewġ binjiet huma klassifikati f’kategorija B+, minħabba l-kontribut tagħhom lejn il-karattru taz-zona urbana. Qiegħdin istostnu li dawn il-binjiet, f’zona ta’ konservazzjoni urbana, għandhom ikun protetti, u għalhekk niedew petizzjoni online.

Din il-petizzjoni għandhom l-intenzjoni jibgħatuha lill-Awtorità tal-Ippjanar u s-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali, li hija l-awtorità legali li tirregola tal-wirt storiku u kulturali ta’ Malta.

 

Ħasla lil Theresa May minn tifla ta’ ħames snin

Tifla ta’ ħames snin bl-isem ta’ Brooke Blair qiegħda ddur fuq l-internet permezz ta’ filmat li fih tidher tirrabja mhux ħażin mal-Prim Ministru Ingliż Theresa May.

Fil-filmat, li rawh l-eluf fuq YouTube, Brooke tindirizza lil May direttament. “Jisimni Brooke Blair, għandi ħames snin u għandi xi ħaġa xi ngħidlek” tibda l-indirizz tagħha, filwaqt li tgħidilha li għandha tieħu ħsieb l-ammont ta’ persuni foqra li tiltaqa’ magħhom.

Fost il-kummenti dwar il-filmat, hemm min jemmen li t-tifla tista’ tkun qiegħda tintuża għal skopijiet politiċi – ħaġa li ommha Holly Matthews tinsisti li mhux minnu. Qalet iżda li bintha timpressjona ħafna ruħha meta tara persuni mingħajr saqaf fuq rashom.

Aqra aktar

Testijiet b’rabta mal-pipeline tal-gass

Hekk kif fil-jiem li ġejjin għandu jasal it-tanker tal-gass f’pajjiżna, bdew l-ewwel testijiet fuq l-art minn fejn se jkun għaddej il-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija.

Proġett li se jagħmel lil dak tat-tanker wieħed temporanju.

Aqra aktar

Busuttil jinkixef u jaħrab

Id-dokument ta’ qabel il-budget tal-partit nazzjonalista qajjem tħassib serju fost l-imsieħba soċjali hekk kif qed jissuġġerixxi li jingħataw sensji lill-ħaddiema fis-settur pubbliku u li jipprivatizza xi azjendi f’dan il-qasam.

Waqt li kien qiegħed iżur l-attività ta’ Freshers’ Week Fl-Universita’ ta’ Malta, staqsejna Simon Busuttil għal iżjed dettalji dwar dawn il-proposti.

Aqra aktar

Send this to a friend