One News – Page 2 – One News

One News

Notifiki

Jidħol fis-seħħ it-Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari – Malta waħda mill-pajjiżi li ffirmatu

Fi stqarrija l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin ħabbar li llum il-komunità internazzjonali qed tiċċelebra d-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari (TPNW). Malta ffirmat it-Trattat fil-21 ta’ Settembru 2020, u kienet fost l-ewwel ħamsin stat li għamlu dan biex effettivament it-trattat seta’ jidħol fis-seħħ.

Dan huwa l-ewwel ftehim internazzjonali li legalment jorbot u jipprojbixxi lill-istati firmatarji milli jiżviluppaw, jittestjaw, jipproduċu, jaħżnu, jistazzjonaw, jittrasferixxu, u jużaw jew jheddu li jużaw armi nukleari.

Aqra aktar

Dak li allegatament ħaraq l-Ark tal-Furjana ġie akkużat ukoll b’pusses ta’ droga

Bjorn Grima ta’ 35 sena minn ta’ Sliema ngħata l-libertà proviżorja wara li tressaq il-Qorti akkużat b’pussess aggravat ta’ droga.

Il-każ seħħ l-Erbgħa li għadda għall-ħabta tas-sitta ta’ filgħaxija meta l-akkużat twaqqaf mill-Pulizija waqt li kien ħdejn it-Terminal tal-Gozo Channel fiċ-Ċirkewwa.

Waqt tfittxija fil-karozza ta’ Grima allegatament instabu tletin gramma ta’ Kokaina.

Quddiem il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, Grima ġie akkużat ukoll li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest, wara li fl-2019 kien ġie akkużat li ħaraq l-ark storiku tal-Furjana.

Il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-ispettur Alfredo Mangion oġezzjona għall-ħelsien mill-arrest.

Iżda għal dan, l-Avukati difensuri qalu li l-akkużat għadu innoċenti u li l-uniku xhud f’dan il-każ hija l-għarusa tiegħu li kienet miegħu fil-karozza u li diġa’ qalet mal-Pulizija li ma kenitx taf bid-droga.

Il-Qorti tatu l-libertà fuq depożitu u garanzija personali ta’ €5,000.

Send this to a friend