One News – Page 19 – One News

One News

Notifiki

“Il-missjoni tagħna hija ugwaljanza għal kulħadd u f’kull aspett”

Il-Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza, u l-Governanza Edward Zammit Lewis fetaħ il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Unit għall-Orjentazzjoni Sesswali, Identità tal-Ġeneru, Espressjoni tal-Ġeneru u Karatteristiċi Sesswali (SOGIGESC) fi ħdan id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem, fejn permezz ta’ messaġġ irrekordjat saħaq dwar l-importanza ta’ ħidma ma taqta’ xejn u kordinazzjoni iktar olistika f’dan il-qasam daqstant sensittiv u li jaffettwa l-ħajja ta’ eluf ta’ nies. Aqra aktar

Uffiċjali tal-komunità ġodda u investiment f’apparat ġdid

Ir-riżors uman tal-Aġenzija għall-Infurzar Lokali (LESA) kompla jissaħħaħ hekk kif 14-il persuna bdew jaqdu l-irwol ta’ uffiċjali tal-komunità. Għal dawn l-aħħar ġimgħat huma ngħataw it-taħriġ neċessarju fl-Akkademja għall-Forzi Dixxiplinati biex b’hekk issa jistgħu joħorġu jwettqu x-xogħol tagħhom favur iktar dixxiplina fit-toroq Maltin u Għawdxin. Aqra aktar

Is-Segretarju Parlamentari Rosianne Cutajar tindirizza l-Konferenza Annwali 2020 tas-SOGIGESC Unit

Waqt il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Unit għall-Orjentazzjoni Sesswali, Identità tal-Ġeneru, Espressjoni tal-Ġeneru u Karatteristiċi Sesswali (SOGIGESC) fi ħdan id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem, is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rosianne Cutajar laqgħet il-pubblikazzjoni tar-rapport annwali relatat mal-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta’ Ugwaljanza LGBTIQ u l-Pjan ta’ Azzjoni. Aqra aktar

Attent jekk se tiekol dawn il-gallettini

Id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fi ħdan is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika, jixtieq jinforma lill-pubbliku li wara informazzjoni li rċieva permezz tas-Sistema Rapida tal-Ikel u l-Għalf, l-imsemmi prodott m’għandux jiġi kkunsmat minn persuni li huma allerġiċi jew intolleranti għall-ħalib, minħabba li nstab li fih traċċi tal-ħalib li mhuwiex iddikjarat fuq it-tikketta.Aqra aktar

Il-Parlament Ewropew jiddiskuti d-Direttiva tal-MPE Alex Agius Saliba dwar l-implimentazzjoni tad-Dritt ta’ Diskonnessjoni 

Il-MPE Alex Agius Saliba, ippreżenta l-abbozz tar-rapport tiegħu fil-Kumitat tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, u pprovda rakkomandazzjonijiet speċifiċi, inkluża Direttiva żviluppata bis-sħiħ dwar l-elementi kritiċi għall-implimentazzjoni tad-Dritt ta’ Diżabilità fil-livell tal-Unjoni. Aqra aktar

Send this to a friend