One News – Page 16 – One News

One News

Notifiki

Konferma oħra tal-bidla radikali li ġab il-Gvern fil-qasam tal-persuni LGBTIQ – il-PL

Fi stqarrija l-Partit Laburista nnota l-aħħar studju tal-Assoċjazzjoni ILGA Europe, li kkonferma għal ħames sena konsekuttiva lil Malta bħala l-aqwa pajjiż fl-Ewropea dwar il-jeddijiet għal persuni LGBTIQ.

Dan bis-saħħa ta’ bidliet kbar li ġab Gvern Laburista fl-aħħar snin meta b’konvinzjoni daħħal u beda jimplimenta liġijiet b’saħħithom li mhux biss taw jeddijiet ċivili bla preċedent lill-persuni b’orjentazzjoni sesswali differenti iżda fuq kollox wassal għal bidla qawwija u tant meħtieġa fl-attitudnijiet fil-konfront tal-persuni LGBTIQ.

Aqra aktar

Jibda jinstema’ l-każ tal-aħwa Brignone li huma akkużati bi traffikar ta’ droga

Beda jinstema’ l-każ kontra l-aħwa Joseph u Analise Brignone, li qed jiġu akkużati bil-pussess u t-traffikar tad-droga kokaina u kannabis u b’ħasil ta’ flus fost akkużi oħra.

Xehed l-Ispettur Mark Anthony Mercieca li spjega kif il-pulizija kienet ilha ssegwi l-passi tal-akkużati fosthom ta’ Joseph, wara informazzjoni li kienet irċeviet fuq allegat traffikar ta’ droga.

Aqra aktar

Raġel jitlef ħajtu u ieħor fil-periklu tal-mewt wara ħabta bejn erba’ vetturi f’San Ġiljan

Raġel ta’ 39 sena li joqgħod Birkirkara tilef ħajtu u raġel ieħor ta’ 40 sena li jgħix il-Ħamrun jinsab fil-periklu tal-mewt wara ħabta bejn erba’ vetturi f’San Ġiljan kmieni l-Ħamis filgħodu.

L-inċident seħħ għall-ħabta ta’ 00.10 fi Triq Dun Mikiel Anton Vassalli, meta karozza tat-tip Suzuki misjuqa minn Etjopjan ta’ 35 sena tilef il-kontroll tal-karozza u skidja. Mutur BMW li dak il-ħin kien qed jinstaq mill-vittma fl-istess direzzjoni ħabat ma’ din l-istess vettura. Il-mutur l-ieħor tat-tip Triumph li kien qed jinstaq mir-raġel ta’ 40 sena jidher li ħabat ma’ wara l-karozza wkoll.

Sirjan ta’ 24 sena li kien qed isuq karozza tat-tip Honda jidher li prova jevita l-ħabta, iżda ħabat ma’ barrikata fit-triq.

Fuq il-post issejjaħ tim mediku li ta l-ewwel għajnuna, iżda l-vittma ta’ 39 sena ġie ċċertifikat mejjet fuq il-post. Ir-raġel ta’ 40 sena ttieħed l-isptar Mater Dei għall-kura fejn aktar tard ġie ċċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji u jinsab fil-periklu tal-mewt.

Dwar dan l-inċident inħatret inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Victor Axiaq li ħatar bosta esperi biex jgħinuh. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija b’rabta ma’ dan l-inċident qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett.

 

 

Żagħżugħ ta’ 23 sena fil-periklu tal-mewt wara inċident bil-mutur fin-Naxxar

Raġel ta’ 23 sena li joqgħod in-Naxxar jinsab fil-periklu tal-mewt wara li kien involut f’inċident bil-mutur l-Erbgħa filgħaxija.

L-inċident seħħ għall-ħabta tas-6.45 pm fi Triq Leli Falzon in-Naxxar, meta għal xi raġuni r-raġel tilef il-kontroll tal-mutur tat-tip Honda li kien qed isuq. Jidher ukoll li kawża t’hekk dan ħabat f’karorzza tat-tip Toyota Yaris, li dak il-ħin kienet ipparkjata fit-triq.

Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lis-sewwieq tal-mutur l-Isptar Mater Dei sabiex jingħata l-kura meħtieġa. Aktar tard is-sewwieq ġie ċċertifikat li qiegħed isofri minn ġrieħi serji. Bil-każ ġie infurmat il-Magistrat tal-Għassa Victor li ordna li ssir inkjesta u ħatar diversi esperti biex jassistuh.

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan l-inċident qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett.

Oppożizzjoni mifxula u mhux preparata

L-Oppożizzjoni Nazzjonalista tinsab għal darb’oħra mifxula u mhux preparata quddiem Gvern li b’konvinzzjoni hu lest biex ikompli jtejjeb l-Istituzzjonijiet Maltin, filwaqt li jsaħħaħ ir-reputazzjoni ta’ pajjżna fuq livell internazzjonali. Aqra aktar

Send this to a friend