One News – Page 14 – One News

One News

Notifiki

Restawr fuq kappella tas-seklu sbatax fiż-Żurrieq

B’investiment ta’ tletin elf ewro minn Fondi Ewropej ser tiġi restawrata l-Kappella ta’ Sant Andrija fiż-Żurrieq.

Din il-Kappella tinsab fit-tarf tar-raħal taż-Żurrieq ħdejn il-mitħna tax-Xarolla li wkoll għandha wirt storiku u kulturali għani. Il-Kappella u l-Mitħna huma klassifikati bħala Grad wieħed smill-Awtorità tal-Ippjanar u b’hekk għandhom l-ogħla protezzjoni.

Aqra aktar

Send this to a friend