One News – Page 14 – One News

One News

Notifiki

Ma nstabx ħati li qatel anzjana

Wayne Grima ħareġ illiberat mill-Qorti tal-Appell wara li kien mixli bil-qtil involontarju ta’ Vinċenza Ellul.
L-anzjana kienet ġarrbet ġrieħi f’rasha u mietet 18-il ġurnata wara li ntlaqtet minn vann li kien qed isuq Grima waqt li kienet qed taqsam it-triq. Aqra aktar

Rapport immexxi mill-MPE Alex Agius Saliba dwar ir-Right to Disconnect diskuss fil-Parlament Ewropew

“Li l-impjegati jitpoġġew taħt pressjoni biex ikunu dejjem disponibbli għandha impatti detrimentali fuq is-saħħa fiżika u l-benesseri mentali u tikkomplika l-kisba tad-drittijiet fundamentali tas-saħħa u s-sigurtà, kif ukoll il-limitazzjonijiet fuq il-ħin tax-xogħol, ir-remunerazzjoni u l-kumpens.” Il-MPE Agius Saliba esprima dan matul skambju ta’ fehmiet preliminari dwar il-ħtieġa li tittieħed azzjoni fuq livell Ewropew sabiex jiġi pprovdut qafas aktar effettiv għad-dritt ta’ diskonnessjon, fil-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar l-Impjiegi u Affarijiet Soċjali.Aqra aktar

Send this to a friend