One News – Page 11 – One News

One News

Notifiki

91 żagħżugħ u żagħżugħa temmew diversi stadji tal-programm Youth.inc

91 żagħżugħ u żagħżugħa ġew preżentati b’ċertifikat wara li temmew diversi stadji tal-programm Youth.inc.

Youth.inc, li huwa mmexxi minn Aġenizja Żgħażagħ huwa programm ta’ esperjenza edukattiva għal żgħażagħ ta’ bejn l-età ta’ 16 u 21 sena li jixtiequ jkomplu jibnu fuq l-esperjenza edukattiva tagħhom u jwessgħu l-għarfien tagħhom, il-valuri u l-ħiliet biex jew jidħlu fil-qasam tax-xogħol jew biex jiggwadanjaw kwalifiki biex ikomplu t-taħriġ tagħhom.

Aqra aktar

Diversi tfal jesebixxu xogħol artistiku ġewwa MUŻA b’parti mill-inizjattiva ‘Kun l-Artist’

Diversi tfal taħt is-sittax-il sena qed jesebixxu diversi opri artistiċi ġewwa MUŻA bħala parti mill-inizjattiva ta’ Heritage Malta, ‘Kun l-Artist’.

Ix-xogħlijiet tat-tfal jiffukaw fuq it-temi ta’ tempji preistoriċi, ħelu tradizzjonali, u pożi għall-arti.

Dawn it-temi kienu parti mill-kompetizzjoni virtwali, li tnediet bil-għan illi tispira lit-tfal waqt l-imxija tal-Covid-19.

Aqra aktar

Anzjana fil-periklu tal-mewt kawża ta’ nirien f’darha f’Raħal Ġdid

Anzjana ta’ 63 sena minn Raħal Ġdid tinsab fil-periklu tal-mewt wara li sofriet xi ħruq kawża ta’ nirien f’darha.

Il-każ seħħ kmieni dalgħodu għall-ħabta tat-tlieta u għaxra fi Triq Ninu Cremona f’Raħal Ġdid.

Fuq il-post kien hemm membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jikkontrollaw in-nirien kif ukoll it-tim mediku fejn ħadu lill-anzjana l-isptar Mater Dei għal aktar kura.

Aktar tard l-anzjana ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi serji.

B’rabta ma dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat C. Farruġia fejn ħatret diversi esperti sabiex jassistuha.

Il-Pulizija tad-Distrett għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha.

Send this to a friend