One News

Notifiki

Ma taċċettax li ma jiġix sospiż il-każ

Tliet Imħallfin tal-Qorti Kostituzzjonali ma aċċettawx l-appell tal-Avukat tal-Istat biex ma jiġix sospiż il-ġudizzju fl-appell li għamel Christopher Bartolo, li kien ikkundannat ħames snin ħabs b’rabta ma’ traffikar tal-kannabis.Aqra aktar

Iffirmat ftehim li se jwassal għar-restawr tal-faċċata tal-librerija ta’ Bormla

Iffirmat ftehim li se jwassal għar-restawr u għall-manutenzjoni tal-faċċata tal-librerija ta’ Bormla flimkien max-xiri ta’ aktar kotba.

Il-ftehim ġie ffirmat fil-preżenza tal-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Bryon Camilleri, Komunità Malta rrappreżentata mill-Kap Eżekuttiv Jonathan Cardona u l-Kunsill Lokali ta’ Bormla rrappreżentata mis-Sindku Alison Zerafa Civelli.Aqra aktar

Send this to a friend