Nigel Vella

Nigel Vella huwa Uffiċjal tal-Komunikazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Gradwat mill-Università ta’ Malta fl-Istorja u ilu attiv fil-politika minn mindu kellu 16–il sena. Ħadem f’bosta Għaqdiet bħall-FŻL u l-għaqda tal-istudenti PULSE. Kitbitu se tmur lil’ hinn mill-politika li zgur ser tkun it-tema li tiddomina l-blog tiegħu, iżda permezz tal-kliem sempliċi jridu jitwasslu opinjonijiet oħra fuq materji oħra. Li hu zgur huwa li mhux se jkun hemm tidwir mal-lewża u logħob bil-bżalu.

Notifiki

Ħadd wara Ħadd tasal ta’ kulħadd…

Sinċerament minkejja li issa reġa’ beda l-futbol fuq it-televixin xorta waħda m’hemm xejn isbaħ milli tiftaħ borża popcorn jew naqra karawett u toqgħod taqra u tara dak li għaddej l-istamperija, jew dak li fadal minnha.

Sitwazzjoni fejn eks-Deputati tal-PN jibgħatu r-ritratti lill-blogger tal-ħdura li issa hemm ħafna fil-PN li qed iduqu ftit minn dak li ilhom iduqu bosta Laburisti għal snin twal, fuq delegati tal-PN stess. Sitwazzjoni fejn għaddejjha kampanja ċara u b’għanijiet aktar ċari biex ikun imminat Adrian Delia mit-tellieqa, tant li nħatar ‘kumitat fallaċi’ immexxi mill-mentor ta’ Simon Busuttil, Louis Galea u l-eks-pro-Rettur Maryanne Lauri li ħadmet tant ma’ Busuttil spalla ma’ spalla sa ftit xhur ilu u li se jagħtu risposta huma dwar il-futur ta’ Delia stess.

Aqra aktar

Marlene tal-Malta rekords!

Ħafna jitkellmu fuq Marlene Farrugia. Min ifaħħarha, min imaqdarha. Iżda ħadd għadu ma ferħilha tar-rekord li kisret!

Ir-rekord m’għandux jaqsam mal-platti tal-Banda li tant huma għal qalbha, (anke lili jogħġbu) Marlene Farrugia kisret rekord ieħor.  Farrugia hija l-unika persuna f’Malta li rriżenjat minn tliet partiti differenti. Mhux milestone?Aqra aktar

Game of Thrones

Min ma jafx bis-serje popolari Game of Thrones? Serje bbażata fuq ktieb li jitratta l-ġlied bejn familji b’saħħithom mimlijin Rejiet, Reġini, nies onesti u giddibien u li jagħmlu l-bsaten fir-roti lil xulxin sempliċiment sabiex jiksbu aktar poter.

Għalkemm miniex xi wieħed li jogħġboni films jew serje mimlijin fantaxjenzi u żinnijiet, qrajt naqra dwar xiex inhu bbażat dan il-ktieb għax il-hype fuqu huwa wieħed kbir.

Aqra aktar

From Russia with Love

Film tal-1963, wieħed mis-sensiela ma’ tispiċċa qatt ta’ James Bond. Dan il-film huwa deskritt bħala spy thriller bħala ġenere. F’Malta għaddej film ieħor, imma l-ġenere tiegħu jixbaħ aktar film tal-waħx u kummiedja f’daqqa.

L-element Russu fil-film Malti qiegħed hemm. Mara ta’ Nazzjonalità Russa bl-isem ta’ Maria Efimova li sa ftit aktar minn xahrejn ilu kienet fiċ-ċentru tal-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista u wħud mill-mezzi tax-xandir li jservu ta’ spalla għall-Partit Nazzjonalista fuq il-każ ‘Egrant’, jew aħjar l-ikbar gidba fl-istorja politika Maltija fuq il-Prim Ministru u s-Sinjura tiegħu.

Aqra aktar

Mhux kulħadd seta’ bħalek, Delia! 

M’hemmx tidwir, il-kummenti ta’ dak li qed jipproġetta lilu nnifsu bħala l-‘outsider’ fit-tellieqa għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, kienu kummenti għal kollox bla sens u vojta. Delia, li ngħaqqad fil-konkorenza biex jipprova jingħoġob mal-hardcore Nazzjonalista biex jivvutawlu, l-istess kif għamel il-Kap tal-Oppożizzjoni biex jipprova jirbaħ elezzjoni, ftaħħar lil ħames itfal tiegħu (li m’għandhom xejn x’jaqsmu fl-istorja) għamilhom taħt Gvern Nazzjonalista.

It-tfal huma l-isbaħ rigal li jista’ jingħata persuna, jiġu meta jiġu. Li hemm isbaħ illum il-ġurnata hija li grazzi għal dan il-Gvern Laburista, grazzi għas-servizz tal-IVF u r-rieda tal-Gvern li jkompli jtejjeb aktar se jkun qed jagħti aktar ċansijiet lil kull min jixtieq isir ġenitur iżda li għandu bżonn juża servizz bħall-IVF għax għal xi raġuni jew oħra ma jistax jikkonċepixxi b’mod naturali, dan jista’ jagħmlu. Delia kien għal kollox insensittiv lejn dawn il-persuni. Dan ġej mingħand xi ħadd li qed jaspira li jkun hu li jimbotta ‘l quddiem leġislazzjonijiet.

Mur saqsi lil dik il-mara, jew lil dak ir-raġel, x’differenza tagħmilhom taħt min jitwieldu? Mur saqsi lil dawk il-koppji li jkollhom qalbhom imtertqa għax il-mara ma tkunx tista’ tinqabad tqila?Aqra aktar

Tieħdux l-eżempju tagħha

Il-ġimgħa l-oħra laqatni diskors u appell li għamlet id-Deputat Nazzjonalista Kristy Debono fuq ix-xogħol u ż-żgħażagħ waqt li kienet qed titkellem fil-konfort tal-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista.

Aqra aktar

Ma xebax bil-bezzun tal-AirMalta

Dan l-imbierek bezzun tal-AirMalta ma qalax kwistjonijiet biss fuq id-daqs tiegħu għalkemm kien meħtieġ biex jitnaqqsu l-ispejjeż, spiċċa f’polemika ħabba Simon Busuttil u dan mill-Oppożizzjoni.

Mela l-Kap tal-Oppożizzjoni ftit jiem wara li tela’ bħala Kap tal-PN, mar jiġri għand l-imprendituri biex iħallsulu l-pagi tas-Segretarju Ġenerali u tal-Kap Eżekuttiv. Għamilha hu biss u għamilha waħdu.

Għamilha meta kien jaf li qed jikser il-liġi tal-finanzjament tal-Partiti. Għamilha fl-istess ħin li kien wiċċ imb’wiċċ mal-Gvern jitkellem dwar il-liġi tal-finanzjament tal-Partiti u kif se tkun imtejba. Għamilha fl-istess ħin li kien beda u għadu għaddej bil-kantiliena tal-Governanza, trasparenza u onestà politika.

Aqra aktar

Dak li qaluli biex ngħid…

Se nwassal biss il-messaġġ li qaluli biex ngħaddi. Tgħiduli qed iservi ta’ messaġġier. Iva nemmen li hekk hemm bżonn f’din iċ-ċirkustanza. Min hu m’għandux il-kuraġġ jitkellem apertament u qalli biex ngħaddi l-messaġġ jiena bil-premura li ma nsemmiex ismijiet. U hekk se nagħmel.

Ngħid mingħajr tlaqliq li din il-persuna, kienet u għadha ma taqbilx miegħi politikament u ma’ ħafna mill-qarreja ta’ dan is-sit. Pero qed naqblu fuq ħaġa waħda. Is-serenità li hawn f’pajjiżna. Qed naqblu fuq is-siegħa tajba li għaddejjin minnha n-negozji. U propju għalhekk, li din il-persuna li kienet u se tibqa’ Nazzjonalista, imma li qed tara l-partit tagħha totalment mibdul, se tivvota lil Joseph Muscat fl-elezzjoni li ġejja.

Jien nemmnu.

Aqra aktar

Jitkellmu fuq aktar libertà fl-istess ħin li jheddu bil-libelli lill-ġurnalisti

Minkejja li għaddiet ġimgħa biss mill-mass meeting Nazzjonalista fil-Belt, meeting li sar taħt l-iskuża tal-libertà tal-espressjoni, diġa’ qed naraw il-maskri jaqgħu (vera spiċċa l-Karnival) tal-esponenti Nazzjonalisti għax bħalissa hawn suġġett li jridu jaħarbu milli jwieġbu fuqu.

Bl-iskandlu tal-villa f’ODZ taħt l-Imdina ta’ Toni Bezzina u bil-Kap tal-Oppożizzjoni taħt pressjoni biex iħarrek difer fuq il-każ li minnu nnifsu diġa’ juri double standards, għax l-ODZ ma baqax ODZ, issa qed tinkixef tip ta’ ikoprezija oħra.

Aqra aktar

Send this to a friend