Nicole Buttigieg – Page 88 – One News

Nicole Buttigieg

Casa jaġixxi f’paniku

• TA’ DELIA JIMBUTTAW LIL FRANK PSAILA
• JAF LI JEKK JOĦROĠ BUSUTTIL SE JKUN QED JILGĦABHA

David Casa qed ikompli bil-kampanja tiegħu kontra l-Ministru Konrad Mizzi bit-tama li żżommu fil-wiċċ għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tas-sena d-dieħla. Stħarriġ li jafu bih fl-istamperija juri r-riskju li David Casa jista’ jitlef is-siġġu tiegħu fi Brussell u ladarba lagħbuh u ma laħaqx Segretarju Ġenerali ma baqagħlux għażla ħlief li jiġġieled sal-aħħar nifs biex iżomm postu fi Brussell, il-belt fejn il-ħajja togħġbu kemm fil-kurituri tal-Parlament Ewropew iżda wkoll fit-toroq dojoq li jdawru l-Gran Place.

Fuq moħħ David Casa hemm il-kandidatura possibbli tal-Eks Kap Simon Busuttil li jkun mistenni jikseb l-ikbar ammont ta’ voti jekk kemm-il darba jikkontesta. Iżda, mhux biss. Jaf li l-kompetitriċi diretta tiegħu hi Roberta Metsola li qed taħdem qatigħ għax ma tistax tmur ħażin fid-dawl li jberren f’moħħha u dawk ta’ madwarha hemm it-tmexxija tal-partit jekk  kemm–il darba Adrian Delia jitqaċċat minn postu. Xi ħaġa li għad hawn min ma qatax qalbu minnha. L-istħarriġ juri li llum Metsola popolari man-Nazzjonalisti iktar minn Casa u għalhekk Casa qed jagħmel sforz kbir billi juża t-tattika li Simon Busuttil uża qabel l-elezzjoni. Anke jekk lil Simon Busuttil ma wasslitu mkien, Casa jemmen li fil-każ tiegħu, il-każ hu differenti għax hu mhux jirbaħ l-elezzjoni għandu bżonn iżda li jkun elett hu. U dawk li s-sistema ta’ Busuttil kienu parti minnha mhux qed joqogħdu lura milli juru l-appoġġ lil David Casa tant li  iktar kmieni din il-ġimgħa kienu miegħu meta għamel konferenza tal-aħbarijiet kontra l-Ministru Konrad Mizzi. Fost dawn hemm l-avukati u d-deputati Jason Azzopardi u Beppe Fenech Adami. Protagonist ukoll Paul Borg Olivier li minn meta spiċċa minn Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista ma qagħadx lura milli jipprova jdeffes saqajh fejn jista’ ma jintesiex.

Minn naħa l-oħra Casa qed jitħasseb minħabba l-isfida Frank Psaila. L-Avukat u Preżentatur Frank Psaila għandu l-appoġġ tal-grupp tal-Kap Nazzjonalista u hija ovvja li sa Mejju 2019 se jkun qed jingħata iktar minn imbuttatura waħda biex imur tajjeb. Anke għax minn dawk li hemm bħalissa ħadd minnhom ma appoġġja lil Delia fl-elezzjoni għall-Kap tal-PN.

Reshuffle li żżid l-inkwiet

Il-maġġoranza tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista rrifjutaw id-dekasteru li ried jassenjalhom Adrian Delia fix-shadow cabinet il-ġdid li ħabbar ilbieraħ. Dan wassal għal sigħat ta’ taħditiet, bid-deċiżjoni aħħarija titħabbar tard waranofsinhar minflok sal-10 ta’ filgħodu kif kien maħsub oriġinarjament.

Fil-fatt baqgħet ma saret qatt konferenza tal-aħbarijiet li kienet maħsuba li ssir ilbieraħ filgħodu. Saħansitra, tant kien hemm oppożizzjoni li f ’ħin minnhom ittieħdet id-deċiżjoni strateġika li tittella’ aħbar fuq is-sit elettroniku ta’ Net News li r-reshuffle se titħabbar hemm. Din id-deċiżjoni ttieħdet bil-għan li jintbagħat il-messaġġ lill-grupp parlamentari li l-bidla kienet se ssir xorta waħda anke jekk jibqgħu ma jaċċettawx id-dekasteri offruti lilhom. Dan wassal biex kien hemm min qal li kien jippreferi ma jieħu xejn, u Delia prova jinnegozja tal-aħħar għax qalulu li jekk ikun hemm min ma jaċċetta xejn jidher ikrah.

Aqra aktar

ESKLUSSIVA: Claudette Buttigieg tlaqqatha wara l-intervista tat-Times

Id-deputat Nazzjonalista, Claudette Buttigieg, li hija wkoll impjegata bħala Human Resoursces Manager fid-Dar Ċentrali laqtitha wkoll.

ONE NEWS jista’ jikkonferma li wara intervista mat-Times of Malta fejn sabitha diffiċli ssib ma xix taqbel mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, Buttigieg ingħatat l-aħbar li mhux se żżomm il-kariga li għandha.

Jirriżulta li n-nies ta’ madwar Delia jriduha barra mill-istamperija. Għalkemm f’dan l-istadju mhux eskluż li jirnexxielha tinnegozja xi ħaġa oħra kif għamel Fabian Demicoli li spiċċa minn kap tal-kamra tal-aħbarijiet.

Għalkemm lil Buttigieg qalulha li se tispiċċa bl-iskuża ta’ ristrutturar, kemm hi u kemm persuni oħra fil-Partit Nazzjonalista, jafu sew li dan mhux il-każ.

Buttigieg, meqjusa fost il-ftit liberali fil-Partit Nazzjonalista, għandha linja ta’ ħsieb differenti ħafna minn ta’ Delia tant li mat-Times of Malta qalet li l-mozzjoni tiegħu dwar l-IVF kienet bħal żelqa fuq qoxra ta’ banana.

Bħal f’każi oħra kienu Pierre Portelli, il-Kap Eżekuttiv ta’ media.link u Clyde Puli, Segretarju Ġenerali li kkomunikaw ma’ Buttigieg għax Adrian Delia fid-Dar Ċentrali rari jkun preżenti u f’dawn l-okkażżjonijiet, jisparixxi għal kollox.

Buttigieg hija magħrufa wkoll bħala waħda mill-iktar deputati li kienu qrib Simon Busuttil tant li kien ħatarha bħala deputat speaker.

Barthet ma tiċħadx li rriżenjat minn Assistenta Personali ta’ Delia

Janet Barthet irriżenjat mill-kariga ta’ Assistent Personali tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia.

Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu ma’ ONE NEWS li Barthet se tkun l-Assistenta Personali taċ-Chairman Eżekuttiv tal-midja tal-Partit Nazzjonalista Pierre Portelli.

Janet Barthet kienet persuna viċin ħafna tal-kap Nazzjonalsita Adrian Delia tant li sa mill-bidu tal-kampanja li waslitu biex jinħatar Kap, Delia ħaseb f’Barthet sabiex tkun fost l-ewwel nies li jingħataw kariga fil-Partit Nazzjonalista.

Madankollu, Janet Barthet damet f’din il-kariga erba’ xhur biss.Aqra aktar

George Borg l-ewwel wild f’Jum il-Milied

George Borg huwa l-ewwel tarbija li twieled f’jum il-Milied. Huwa twieled ftit ħin biss wara t-tokki ta’ nofsillejl, eżattament f’nofsillejl u għaxra.

George huwa t-tielet wild għall-koppja Svetlana u Paul Borg. Spikka l-ferħ fuq fomm Svetlana li reġgħet saret omm.Aqra aktar

Iffirmat ftehim kollettiv mal-Unjin tal-Cabin Crew

Iffirmat l-ftehim kollettiv li intlaħaq bejn l-Air Malta u l-Unjin tal-Cabin Crew. Ftehim milħuq li sab l-appoġġ tal-maggoranza assoluta tal-ħaddiema.

In-negozzjar tal-ftehim kollettiv li sar mill-President Emeritus George Abela, ilaqqa’ żewġ kunċetti importanti għall-ħaddiema – il-flessibilita’ u l-produttivita’ għall-kumpanija.

Fost oħrajn, il-ħaddiem tal-cabin crew se jaraw zidiet fil-pagi tagħhom. Se jkun hemm in-nies fuq it-titjira li minn ħames membri se jinzlu għall-erba, u se jkun hemm kontroll aħjar tas-servizz.

Noel Mercieca President tal-Unjin tal-Cabin Crew wera s-sodisfazzjoni tiegħu tal-ħaddiem għal dan il-ftehim kollettiv.Aqra aktar

Brussell l-uniku qbil ta’ Busuttil u Delia

 

  • VIĊIN FTEHIM BIEX JIKKONTESTA L-ELEZZJONIJIET TAL-MEPS

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, u l-Kap ta’ qablu, Simon Busuttil, jidher li qed jaqblu fuq ħaġa waħda. Dik li l-karriera politika ta’ Simon Busuttil għandha tissokta Brussell billi dan jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Simon Busuttil li tul is-snin dejjem kien imbuttat mill-establishment tal-Partit Nazzjonalista spiċċa sofra l-ikbar disfatta politika fl-istorja tal-istess partit bit-tmexxija tiegħu tfisser telfa wara l-oħra u saħansitra partit fallut. Għaldaqstant qed iqis li l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, fejn x’aktarx iġib ammont ta’ voti minħabba li huwa eks Kap, tkun l-okkażjoni fejn jinġabar xi ftit.Aqra aktar

Tinstab binja temporanja għall-ITS

L-Istitut tal-Istudji Turisti ser jimxi għall-bini l-antik tal-Air Malta f’Ħal Luqa. Dan sakemm jitlesta ix-xogħol fuq il-campus tal-Istitut turistici, li kif tħabbar se jimxi għal Smart City.

Dawn id-dettalji tħabbru mill-Ministru ghat-turizmu Konrad Mizzi. Il-Ministru spjega kif fil-binja temporanja, l-istudenti se jkollhom il-faċilitajiet edukattivi miħbura taħt saqaf wieħed. Qabel ma ittieħdet id-deċiżjoni li l-kampus temporanju jimxi għall-building tal-eks uffiċini tal-Air Malta – ġew ikkunsidrati siti oħra fl-Imtarfa, Marsa, Floriana u viċin l-White Rocks f’San Ġiljan.

Il-Ministru Konrad Mizzi spjega kif waslu fl-aħħar stadji id-diskuzzjonijiet bejn il-Gvern u Smart City, sabiex il-gvern jieħu art fi Smart City u jinbena l-campus tal-ITS hemmhekk. Il-Kampus il-ġdid mistenni jkun lest sal-2021. Hemhekk se jkunu qed jiżdiedu l-faċilitajiet għall-istudenti u l-Kampus se jkun qed jilqa’ mal-2000 student.

Tfal jitolbu kupuni tas-supermarket bħala riġal għall-Milied

Żmien il-Milied iġib miegħu ferħ fost it-tfal, li fl-okkażjoni ta’ din il-festa jkunu jinsabu ħerqana jistennew rigal mill-qraba tagħhom.

Iżda din ix-xorti ma tmissx lit-tfal kollha bl-istess mod.

Bil-għan li dan il-Milied tnissel tbissima fuq tfal vulnerabbli, il-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali nediet il-kampanja “Children’s Dream”, bit-tema – ‘B’rigal, tista’ tagħti Milied imsaħħar lil tfal fil-bżonn.’Aqra aktar

Send this to a friend