Nicole Buttigieg – Page 88 – One News

Nicole Buttigieg

BIL-FILMAT: Għoxrin elf vettura bil-liċenzja mhux imħallsa

Transport Malta qiegħda tagħti ċans ieħor lil sidien ta’ vetturi li tul is-snin naqsu milli jħallsu l-liċenzja tat-triq jew li jgħarrfu lill-awtorità li l-vettura tagħhom ġiet skrappjata jew iggaraxxjata biex jirregolarizzaw ruħhom billi jħallsu l-liċenzji dovuti.

Gilbert Agius, Senior Manager tal-awtortià qal li Transport Malta sabet mal-għoxrin elf vettura bil-liċenzja mhux imħallsa. Spjega li dawn il-karozzi qegħdin jinstaqu fit-toroq Maltin bla liċenzja, jew ġew skrappjati jew iggaraxxjati bla ma informaw lill-awtorità.

Huwa qal li mindu tnediet l-iskema kien hemm mal-elf vettura li s-sidien tagħhom irregolarizzaw ruħhom. Sostna li s-sidien qed jingħataw iċ-ċans ieħor bi skema li tipprovdi għal tlett sitwazzjonijiet differenti.

Filkaz li persuna qed jiġri bla liċenzja mhux imħallsa u baqa’ juzaha hemmhekk m’hemmx skema irid jigi għandna u jagħmel test tal-VRT. Dawk in-nies li qegħdin f’’home’ jew mietu jistgħu jirranġaw il-qraba tagħhom.

Spjega li s-sidien li skrappjaw il-vettura iżda naqsu li jinformaw lill-awtorità jistgħu jirregolarizzaw ruħhom u jiffrankaw il-multi billi jħallsu 125 ewro u l-arretrati tal-liċenzji mhux imħallsa. Qal li min iggaraxxajaha u ma rritornax il-pjanċi, jista’ jħallas 125 ewro u nofs il-liċenzji li ma ħallasx waqt li min ma ġeddidx il-liċenzja fil-ħin, jista’ jħallas dak dovut mingħajr il-multi iżda bi ħlas ta’ 125 ewro penali.

Is-Sur Agius wissa li fin-nuqqas ta’ dan, is-sidien ma jistgħux jirreġistraw jew jittrasferixxu vettura oħra.

La l-iskema tkun għalqet, kollox irid jiġi imħallas. Se nibagħtu ittra biex anki ikunu jistgħu jkunu infurmati b’dan.

Is-Sur Agius qal li huwa illegali li s-sewwieq isuq b’liċenzja mhux imħallsa u tkellem dwar il-multi li jistgħu jeħlu jekk jinqabdu mill-awtoritajiet.

Daħlet is-sistema tal-punti u vettura mingħajr liċenzja mhux imħallsa jistgħu jeħlu bejn 3-6 punti.

Kull minn jixtieq iktar informazzjoni dwar din l-iskema minn Transport Malta jista jċempel fuq tmienja zero, zero sebgħa, tnejn tlieta, disgħa tlieta.

 

 

BIL-FILMAT: Is-Sibt – Il-kunċert ta’ Calleja u Ramazzotti

Is-Sibt filgħaxija l-Fosos tal-Furjana se jerġa’ jkun il-post fejn it-talent Malti se jiżżewwaq ma’ aktar artisti ta’ fama internazzjonali.

Din id-darba jmiss lill-kantant Taljan Eros Ramazzotti, li se jingħaqad mat-Tenur Malti ta’ fama internazzjonali Joseph Calleja.

Fuq il-Fosos tal-Furjana għaddejjin l-aħħar preparamenti għal dan il-kunċert annwali li t-tenur Joseph Calleja jtella’ għall-udjenza Maltija anke bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu.

B’Joseph Calleja, lejliet il-kunċert kellu messaġġ x’jgħaddi għall-udjenza maltija.

“I’m so looking forward, to sing for you my Maltese audience.” 

Iżda Eros Ramazzotti u Joseph Calleja mhux se jkunu waħidhom. Magħhom se tingħaqad l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali.

Sigmund Mifsud ic-‘chairman’ tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali, qal li l-kunċert ta’ Joseph Calleja jfisser ħafna għal din l-Orkestra

“Wieħed mill-kunċerti li ġie fl-aħħar tal-istaġun. Ovjament onorati li ndoqqu ma tenur Malti.”

L-Orkestra Filarmonika Nazzjonali se tkun taħt id-direzzjoni tas-surmast Eugene Koin.

“Il-‘promoters’ nng dejjem jatu spazju għat-talent malti u nħallikhom b sorpriżi għal nhar is-Sibt.”

Il-biljetti għal dan il-kunċert inbiegħu ġmielhom. Madankollu, il-pubbliku se jkun jista’ jsegwi l-kunċert live bla ħlas fil-parti għall-udjenza bilwieqfa.

BIL-FILMAT: BAĠIT 2019: 92,000 pensjonant b’żieda oħra fil-pensjoni

Fil-Baġit għas-sena għas-sena d-dieħla, tnejn u disgħin elf pensjonant se jerġgħu jibbenefikaw minn zieda fil-pensjoni tagħhom.

Il-Ministru għall-familja u s-solidarjeta soċjali Michael Falzon qal li fil-Baġit se jiġi pprezentat f’Ottubru li ġej, il-pensjonanti kollha se jaraw zieda fil-pensjoni tagħhom, filwaqt li se jingħataw ukoll z-zieda tal-għoli tal-ħajja.

Din se tkun ir-raba zieda konsekuttiva fil-pensjonijiet. Kien fil-baġit għas-sena elfejn u sittax, li l-Gvern beda jzied il-pensjonijiet sena wara l-oħra.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Beach Volleyball fi Pjazza San Ġorġ

Attivita mhux tas-soltu fil-Belt Valletta, li zgur mhux se tkun tal-aħħar.

Fi Pjazza San Ġorġ tnediet l-ewwel edizzjoi tal-Beach Volleyball in the City. Attivita sinonima fi Bliet Kapitali Internazzjonali.

F’parti minn Pjazza San Ġorġ intrama court tal-volleyball temporanjament, mimli b’ħamsin tunnellata ta’ ramel.

Għal sitt ijiem sħaħ l-attrazzjoni innovattiva fil-Belt Kapitali se tospita kampjonat nazzjonali ta’ beach volleyball.

Aqra aktar

Attività sportiva fil-Belt Valletta

Fi pjazza San Ġorġ qed jittella’ avveniment tal-Beach Volleyball. Avveniment li sar għall-ewwel darba fil-Belt Valletta. Inizjattivamill-‘Valletta Volleyball Klabb’ li huma ċ-ċampjins tal-Volleyball f’Malta.

Ir-ramel li qiegħed jintuża huwa wkoll ramel li jintuża apposta għal dan it-tip ta’ sport.

Ic-chairman ta’ V18 Jason Micallef qal li huwa ta’ sodisfazzjoni għalih jara spazzji fil-Belt Valletta li qegħdin jintużaw għal skop sportiv, biex il-pubbliku jieħu gost u fl-istess ħin titqajjem kuxjenza dwar l-impenn sportiv għal għajxien aħjar.

L-attività tibqa’ għaddejja sa nhar il-Hadd.

Ikompli l-każ tar-raġel li żamm lill-mara maqfula

Fil-qorti kompla jinstema’ l-każ ta’ Roddy Williams akkużat li qafel lil martu Natalie Williams f’kamra fil-blat fi Rinella l-Kalkara.

Il-każ seħħ f’Ottubru li għaddha, fejn Roddy ħallha lil martu għal tlett ijiem sħaħ fid-dlam mingħajr ikel u xorb.

Minkejja li fis-seduta li għaddiet huwa ngħata l-ħelsien mill-arrest, Roddy qiegħed ikun iffaċjat b’diversi akkużżi fosthom t’attentat ta’ qtil, stupru, li żamm persuna kontra r-rieda tagħha u li kkawżalha ġrieħi gravi.

Quddiem il-Maġistrat Clare Stafrace Zammit – xehed surġent mill-għassa ta’ Bormla fejn spjega kif fit-30 ta’ Ottubru kien infurmat li seħħ argument quddiem l-flats tal-gvern fil-Kalkara.

Qal li l-argument kien bejn il-familjari ta’ Nathalie u Rodney, bil-familjari bdew isaqsu lill-akkuzat fejn kien ħa lil qariba tagħhom, li kienet ilha irrapurtata nieqsa għal xi jiem.

Is-surġent żied li meta ħa lil Roddy l-għassa dan beda jassigurhom li Nathalie tinsab tajba u ftit tal-ħin wara ħadhom ir-Rinella, fejn hemmhekk sabu lil Nathalie.

Intant, fil-qorti ġew preżentati l-affarijiet li nstabu fil-kamra fil-blat fi Rinella. Fejn fost oħrajn instabu affarijiet personali ta’ Nathalie bħal mobile phones u karti bankarji.

 

Tkompli l-kumpilazzjoni fuq l-attentat ta’ karozza bomba fil-Fgura

Kompliet tinstema l-kumpilazzjoni tax-xhieda b’rabta mal-bomba li tpoġġiet taħt il-vettura tan-negozjant Mario Scicluna f’Jannar li għaddha fil-Fgura.

Infurmat bil-każ għall-ħabta tas-18:30 ta’ filgħaxija, Surġent mill-għassa ta’ Raħal Ġdid spjega kif fuq telefonata s-sieħba ta’ Scicluna Elaine Galdes, qaltlu li nstemgħa ħoss barra. Huwa spjega wkoll kif il-karozza tal-għamla Mitsubishi kienet fuq imniżżla f’isem Mario Scicluna.

Is-Surġent kompla billi qal li ħames minuti wara kien fuq il-post u li taħt il-karozza kien hemm qisu munzell trab filwaqt li quddiem il-karozza kien hemm xi ħaġa li tixbaħ batterija.

Il-ġirien ikkonfermaw il-ħoss li semgħet Galdes hekk kif qalu lill-pulizija li semgħu ħoss ta’ bomba żgħira.

Galdes kienet spjegat kif kienet ilha ma’ tuża l-karozza minħabba li bdiet tmur ix- xogħol bil-mixi. B’riżultat ta’ dan il-karozza kienet ilha ipparkjata fi Triq Sant’ Antnin mill-ewwel ta’ Jannar.

Is-Surġent spjega li ħalla l-ħidma f’idejn it-Taqsima tal-iSplussivi fi ħdan il-Forzi Armati ta’ Malta.

L-450 immigrant fuq il-lanċa tas-sajd ġew trasferiti fuq żewġ bastimenti oħra – Rapporti

Is-sit Repubblica.it, irraportat li l-erba mija u ħamsin immigranti li ilbieraħ ġew salvati minn bastiment tas-sajd fl-ibħra territorjali taljani, ittieħdu fuq żewġ vapuri tas-salvataġġ, filwaqt li tmien nisa u tfal ittieħdu mill-Guardia Costiera lejn Lampedusa minħabba li kellhom bżonn il-kura. 176 immigrant ittellgħu fuq il-bastiment Protector li qed jiġi operat taħt il-missjoni tal-Frontex, u 266 fuq il-bastiment Monte Sperone tal-Guardia di Finanza.

La Repubblika rraportat ukoll li Salvini qal li l-immigranti għandhom jidaħħlu Malta jew il-Libja u mhux l-Italja.Aqra aktar

BIL-FILMAT: Jingħata t-tarmak fi Vjal ix-Xarolla

Wara li fix-xhur li għaddew tlesta x-xogħol fuq il-bini mill-ġdid ta’ Vjal ix-Xarolla fiż-Żurrieq li twessgħet b’żewġ karreġġjati ġodda, il-Ħamis filgħodu bdew l-aħħar xogħlijiet ta’ asfaltar fit-triq residenzjali.

Permezz ta’ dan il-proġett b’investiment ta’ kważi żewġ miljun ewro, il-Gvern żvilupp triq arterjali ġdida li diġà qed tagħti aċċess aħjar liż-Żrieraq u lis-sewwieqa li jgħaddu minn dan ir-raħal.

Malli tlesta x-xogħol fuq it-triq arterjali, beda mill-ewwel ix-xogħol fuq it-triq residenzjali li hija ġdida u separata mit-triq ewlenija u se tagħti aċċess aktar sigur għar-residenti li jgħixu f’din it-triq.

Lawrence Darmanin mid-Direttorat tal-Infrastruttura u t-toroq qal li x-xogħlijiet ħadu ftit taz-zmien minħabba li l-proġett affaċċja dewmien mhux mistenni minħabba xi sejbiet arkeoloġiċi li jmorru lura eluf ta’ snin fostom kumplessi ta’ oqbra li qatt ma kienu nkixfu qabel.

Il-proġett kien jinkludi t-tibdil ta’ servizzi essenzjali lid-djar bħal dawk tal-ilma, drenaġġ, dwal tat-triq u tat-telekomunikazzjoni, katusi tad-drenaġġ u sistema ta’ pajpijiet u ġibuni għall-ilqugħ u l-ħażna tal-ilma tax-xita. Fl-istess waqt, inbnew mill-ġdid il-bankini, kif ukoll postijiet ta’ parkeġġ adekwati b’disinn aktar sikur.

Wara li tlesta x-xogħol tas-servizzi taħt l-art, inbnew is-sisien ġodda tat-triq sabiex l-Ħamis filgħodu bdiet tinkesa bl-aħħar saff ta’ asfalt. L-ewwel tliet partijiet mistennija jkunu lesti din il-ġimgħa waqt l-aħħar żewġ partijiet jinksew bl-asfalt fil-jiem ta’ wara.

Hekk kif titlesta din it-triq, mistennij jibda x-xogħol fuq il-bini mill-ġdid ta’ Triq il-Kuċċard f’Ħal Safi li tmiss ma’ Vjal ix-Xarolla u twassal għal Ħal Safi u Ħal Kirkop.

Sadantittant, il-Ministeru għat-Trasport għaddej bl-aħħar tħejjijiet sabiex fil-ġimgħat li ġejjin iwaqqaf l-aġenzija Infrastructure Malta li se tinvesti mas-seba’ mitt miljun għat-titjib fil-kwalità tal-infrastruttura tat-toroq ta’ pajjiżna.

Send this to a friend