Nicole Buttigieg – Page 85 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Gidem u sawwat lis-sieħba tiegħu waqt li kien fis-sakra

Joseph Muscat ta’ 50 sena residenti l-Ħamrun tressaq il-Qorti akkużat li bejn il-lejl tal-1 u 2 ta’ Novembru ħebb għas-sieħba tiegħu u kkaġunalha ġrieħi ħfief.

Jidher li l-imputat kien qiegħed jidħol id-dar fis-sakra u dakinhar sawwat u gidem lis-sieħba tiegħu.

Il-koppja kienu ilhom jgħixu flimkien għal sena.

Huwa wiegeb mhux ħati u talab għall-ħelsien mill-arrest madankollu l-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Stacey Attard ma qablitx.

Huwa ngħata l-ħelsien mill-arrest madankollu l-Maġistrat Natasha Galea Sciberras  ordnat lill-akkużat ma jagħmel l-ebda kuntatt mas-sieħba tiegħu . Kien dak il-ħin li huwa dlonk qabez jgħid li huwa għadu jħobb lis-sieħba tiegħu.

Il-Maġistrat reġgħet widbet lil akkużat sabiex jevità kuntatt mas-sieħba tiegħu u ordnatu wkoll jiffirma l-għassa darba fil-ġimgħa.

 

Jinżamm taħt arrest wara li hedded lil ommu u lil ħuh

Aaron Sammut ta’ 26 sena residenti l-Ħamrun tressaq il-Qorti akkużat b’għadd ta’ akkużi fosthom li lbieraħ hedded lil ommu u lil ħuh.

Huwa kiser ukoll l-ordni ta’ projbizzjoni imposta fuqu mill-Qorti nhar it-Tnejn li għaddha sabiex ma jgħamilx kuntatt ma ommu.

Ilbieraħ huwa hedded lil ommu permezz tal-mobile u saħansittra allegatament prova jkissrilha l-bieb tad-dar.

Aqra aktar

92,000 pensjonant jaraw żieda oħra fil-pensjoni

92,000 pensjonant se jaraw zieda ta’ erbgħa ewro u ħamsin ċentezmu fil-ġimgħa fil-pensjoni tagħhom. Dan hekk kif il-Baġit għas-sena elfejn u dsatax, għar-raba sena reġa ħaseb sabiex izied il-pensjonanti.

Il-Ħamis wara nofsinhar, il-Ministru tal-familja u solidarjeta socjali Michael Falzon u l-Ministru tal-Finanzi indirizzaw konferenza tal-aħbarijiet dwar il-mizuri li tħabbru fil-baġit u se jgħinu lill-pensjonanti jkomplu jtejbu ħajjithom.

Il-Ministru Falzon qal li madwar erbat elef u ħames mitt pensjonant tas-servizz, se jerġa’ jkollhom żieda oħra ta’ €200 fl-ammont ta’ pensjoni tas-servizz.

Wara s-suċċess ta’ dawn l-aħħar sentejn għal ħruġ ta’ Savings Bonds 62+, il-gvern se jerġa joħroġ bonds simili fejn hu mistenni li ’l fuq minn sitt elf u tlett mitt pensjonant ġdid ikunu eliġibbli għal dawn il-bonds.

Il-Ministru Michael Falzon qal li apparti dawn il-mizuri, l-Gvern alloka ħdax-il miljun oħra biex jindirizza l-inġustizzja tal-imgħoddi.

“Bħal gvern hsibna fil-pensjonanti kollha imma imbad hemm mizuri oħra li ngħinu lil pensjonijiet jinvestu u jtejbu l-ħajja a’ kwalita.”

Il-Ministru Edward Scicluna qal li l-maġġoranza tal-pensjonati maltin huma sidien ta’ darhom. Pensjonanti li huma sidien ta’ darhom u  jixtiequ jissupplimentaw l-pensjoni tagħhom jistgħu jibbenefikaw minn skema ta’ equity release.

Din l-iskema toffri l-faċilità li persuna li tkun laħqet ċertu eta’ tkun tista tidħol fi ftehim ma’ kumpanija privata li tgħaddi bil-quddiem somma flus f’pagamenti jew somma sħiħa.

Wara l-mewt tal-persuna, il-kumpanija tkun tista’ tbigħ id-dar, tieħu l-flus li tkun tat u l-interessi, filwaqt li l-bilanċ ta’ bejn il-valur tad-dar u l-ammont li tkun ħadet il-persuna f’ħajjitha tingħata lill-werrieta.

Il-Ministru Edward Scicluna qal li l-baġit għas-sena d-dieħla jinċentiva l-persuni jibqgħu fid-dinja tax-xogħol wara li jagħlqu l-65 sena kemm fil-privat u issa wkoll fis-settur pubbliku.

“Minn 61 sa 63 jista jissospendi l-pensjoni tieghu imbad jehodha ta 63.”

“Kien xahar sabiħ ħafna fejn ingħaqadna flimkien għal din il-kawża”- Michelle Muscat

Min libes xi ħaġa ta’ lewn roża, u min xegħel il-faċċata jew xi post bid-dawl roża. Oħrajn għażlu li jsajru xi kejk jew xi ħaġa tal-ħelu bil-kulur roża.

Kulħadd bl-ideat innovativi tiegħu, iżda għal għan wieħed, dak li titqajjem aktar kuxjenza dwar il-kanċer tas-sider.

Matul ix-xahar ta’ Ottubru għadd ta’ skejjel, kumpaniji u għaqdiet ħadu sehem fil-kampanja Pink October imtella’ mill-Fondazzjoni Marigold.Aqra aktar

Progress kbir biex persuni jwaqqfu negozju ġdid

Miexi b’ritmu mgħaġġel ix-xogħol fil-villaġġ tas-snajja’ f’Ta Qali fejn sa issa sar aktar minn 70% tax-xogħol fl-ewwel fażi ta’ dan il-proġett. Bix-xogħol ta’ infrastruttura u bini tat-toroq mistenni jitlesta f’Jannar tas-sena d-dieħla.

Ħabbar dan il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona f’konferenza tal-aħbarijiet li matulha elenka l-mizuri u l-proġetti mħabbra fil-budget 2019.Aqra aktar

ARA: Delia jgħid li għola l-ħalib, imma ma jafx b’kemm!

Wara sagħtejn jikkritika l-baġit 2019, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia indirizza konferenza tal-aħbarijiet. Quddiem il-ġurnalisti, bħal m’għamel tul id-diskors tiegħu, Adrian Delia allega għal bosta drabi li għola l-prezz tal-ħalib.

Staqsejnih dwar kemm għola l-ħalib, izda Delia ma kienx jaf bl-iskuza li ma jmurx jixtri…

Aqra aktar

“Budget bid-difetti, xott u fqir” – Adrian Delia

B’dan il-mod il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia fetaħ id-diskors ta’ reazzjoni tiegħu għall-budget 2019.

Diskors ta’ ftit inqas minn sagħtejn li mill-bidu tiegħu deher li Delia  se jkun negattiv u mizgħud b’attakki u kritika. Diskors fejn imita lill-Kap preċedenti Simon Busuttil, u qal li dan il-gvern jiftaħar b’dak li għamel Gvern Nazzjonalista.

Delia qal li dan huwa “Budget li hu fqir ħafna. Ma ssib xejn fil-Budget dwar opportunitajiet. Issib ftaħir b’rix ħaddieħor. Budget xott”

Il-budget 2019 huwa it-tieni budget bla taxxi, it-tielet budget b’surplus, ir-raba’ budget b’żieda  fil-pensjonijiet u s-seba’ budget bi tnaqqis fl-income tax.

Għax il-gvern kompla jsaħħaħ dawn il-miżuri  u servizzi bħa-childcare b’xejn, Adrian Delia sejjaħ dan il-budget bħala wieħed riċiklat.

Delia qal li l-Gvern “irriċikla l-ideat tiegħu stess, ċertifikat tar-reċiklaġġ”

Aqra aktar

207 proġett b’ħolqien ta’ 3,411 impjieg ġdid

Il-Malta Enterprise, bejn Jannar u Settembru ta’ din is-sena, approvat 79 proġett ta’ investiment. Dawn il-proġetti, b’investiment ta’ kważi €87 miljun, se joħolqu kważi 1,060 post tax-xogħol ġdid f’pajjiżna. 21 proġett huma proġetti ġodda jew ta’ espansjoni minn investituri barranin, filwaqt li 58 proġett huma proġetti ġodda jew ta’ tkabbir minn investituri lokali.

Dan joħroġ mir-rapport annwali tal-Malta Enterprise li ġie ppreżentat waqt Business Breakfast it-Tnejn filgħodu.

Mir-rapport ħareġ kif fl-2017 il-Malta Enterprise approvat 128 proġett. B’investiment ta’ €249.2 miljun.Aqra aktar

Send this to a friend