Nicole Buttigieg – Page 83 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

ARA: Masters fil-Governanza u l-Management għal Segretarji Eżekuttivi u kunsilliera

Sindki, kunsillieri u s-segretarji eżekuttiv se jingħataw opportunità li jagħmlu Masters fil-Governanza u l-Management.

Dan grazzi għall-kollaborazzjoni bejn l-Assoċjazzjoni għall-Kunsilli Lokali u Idea Education.

L-għan ta’ dan il-kors huwa sabiex il-kunsilliera eletti u s-segretarji eżekuttivi ikomplu jsaħħu l-ħiliet tagħhom biex jagħtu l-aħjar servizz liċ-ċittadini.Aqra aktar

It-Teatru Manoel ser ikun jista’ jintuża wkoll fis-sajf

Investiment ta’ €1.3 miljun parzjalment minn Fondi Ewropej, fit-Teatru Manoel se jsarraf sabiet it-tielet l-aktar teatru antik fl-Ewropa jittellgħu produzzjonijiet artistiċi tul is-sena kollha.

Mibni fl-1731 mill-Gran Mastru Manoel de Vilhena li tah ukoll ismu, it-teatru ġie mgħammar b’sistema ta’ ventilazzjoni u akklimatizzazzjoni, li tikklimatizza l-arja skont l-istaġun.

Is-sistema taħdem billi tgħaddi ilma sħun jew kiesaħ mis-saqaf u mal-art, u se tgħin biex it-temperatura mixtieqa, il-livelli tal-umdità u l-kwalità tal-arja jinżammu kostanti matul is-sena kollha filwaqt li tillimita l-ġenerazzjoni tal-kurrenti tal-arja u l-ħsejjes fit-teatru.Aqra aktar

Iffirmat ftehim bejn il-Kunsill Malti għax-xjenza u t-teknoloġija u l-istitut tal-edukazzjoni

Ftehim bejn il-Kulleġġ Malti għax-xjenza u t-teknoloġija u l-istitut tal-edukazzjoni se jwassal biex l-istudenti maltin jingħataw tgħallim aħjar u prattiku fil-qasam tax-xjenza u t-teknoloġija.

L-impjegati tal-Esplora se jingħataw taħriġ mill-istitut tal-edukazzjoni dwar kif jistgħu joffri spjegazzjoni aħjar lil dawk li jiġu jżuru l-Esplora.

Il-ftehim se jkun għal tlett snin u t-taħriġ se jingħata lil madwar tlettin ħaddiem tal-Esplora.

Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Pullicino Orlando qal li dan il-ftehim huwa wieħed importanti hekk kif il-ħaddiema tal-Esplora se jkun aktar infurmati kif iwasslu l-messaġġ.

Il-ftehim se jwassal ukoll biex l-għalliema tal-kimika, bijoloġija, u l-fiżika, jersqu lejn l-Esplora u juzaw l-faċilitajiet tagħhom.

Sabiex fil-prattika l-istudenti jitgħallmu dawn l-istudenti b’mod aħjar u jużaw il-faċilitajiet tal-esplora.

Joanne Grima, il-Kap Eżekuttiv tal-Istitut tal-Edukazzjoni qalet li “dan huwa ftehim importanti għaliex jistgħu jintużaw ir-riżorsi tal-Esplora għal taħriġ fil-prattika”.

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li edukazzjoni tajba tgħaqqad dak li jiġri fl-iskola u f’postijiet bħall-Esplora. Fisser din il-kollaborazzjoni bħala waħda importanti għal soċjetà aktar demokratika u formata.

Qal li għandna bżonn aktar żgħażagħ jagħżlu suġġetti tax-xjenza, teknoloġija u arti.

“Be smart, don’t start!”

 

Fis-sena 2016, 13% tal-imwiet kienu kawza tat-tipjip.

F’Malta hawn 20%tal-popolazzjoni Maltija li tpejjep. Tnaqqis ta’ 10% meta mqabbel mal-2002.

Bil-għan li d-dipartiment tal-promozzjoni tas-saħħa iqajjem aktar kuxjenza dwar l-effett ħazin tat-tipjip fuq saħħet il-persuna, tnediet il-kampanja – Be smart, Don’t start.Aqra aktar

L-MDA lesta tidħol f’sħubija mal-Gvern għal kiri ta’ appartamenti bi €300 u €400 fix-xahar għal skop soċjali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li dalwaqt se tiġi ppublikata l-whitepaper tar-riforma fil-liġi tal-kera li se tfassal parametri sabiex tipproteġi lil dawk vulnerabbli.

Dan filwaqt li s-suq tal-kera jitħalla jopera b’mod ħieles kemm jista’ jkun u dawk li għandhom propjeta magħluqa jiftħuha għall-kiri.

Aqra aktar

Filmat: investiment bejn l-operaturi tat-tonn għal baħar nadif

Sa minn sbiħ il-jum, it-tonn beda jaqbeż daqs il-mulett hekk kif għaraf li ġej l-għalf.

Sa minn kmieni filgħodu, crew ta’ ONE News segwa l-ħidma li jwettqu ta’ kuljum l-operaturi tal-fish farms.

Matul il-lejl ibaħħru bil-bċejjeċ tal-baħar tagħhom, attrezzati bl-aqwa makkinarju, sabiex jagħlfu t-ton u jnaddfu ż-żejt li jinħoloq mill-ikel li jitimgħu lill-ħut.

Fl-ibħra Maltin hawn ħames operaturi tal-fish farm, zewġ fish farms jinsabu lejn in-naħa ta’ fuq ta’ Malta u tlieta oħra jinsabu lejn in-Nofsinhar.

Kull gaġġa għandha aktar minn elf tonn.Aqra aktar

Delia – pajjiżna sejjer lejn żmien il-gwerra

“Pajjizna sejjer lejn żmien il-gwerra.”

Hekk iddikjara l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia fuq il-programm Iswed fuq l-abjad fuq Net Television.

L-Erbgħa filgħaxija, il-Kap Nazzjonalista mar fuq l-istazzjoni televiziv tal-Partit Nazzjonalista u ta x’jifhem li qegħdin ngħixu f’pajjiz tal-biżà.

Kwazi sena wara li laħaq Kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia baqa’ jimxi fuq il-kampanja ta’ biza u negattivita li ħoloq il-kap ta’ qablu Simon Busuttil.Aqra aktar

Il-funeral ta’ Neil Zammit se jsir nhar it-Tnejn

L-Aħħar tislima lil Neil Zammit se tingħata nhar it-Tnejn fit-08:30 ta’ filgħodu fil-knisja ta’ Kristu Re Raħal Ġdid.

Neil, zagħuġħ ta’ 20 sena minn Raħal ġdid miet ħabta u sabta wara li t-Tnejn mar jgħodds bin-nifs flimkien ma’ sieħbu f’Baħar iċ-Ċagħaq u qatt ma reġa’ tela fil-wiċċ ħaj.Aqra aktar

Filmat: Il-Maltin li jinsabu fil-Libja huma kollha sikuri u ma jinsabu f’ebda periklu

Il-Maltin li jinsabu fil-Libja huma kollha sikuri u ma jinsabu f’ebda periklu.

Ikkonferma dan l- Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela, fid-dawl tal-kunflitti li eskalaw fi Tripoli l-Libja, f’din l-aħħar ġimgħa:

“Aħna bħala Gvern inkwetati li b’dak li qiegħed jiġri fil-libja. Anki għal Libjani stess. Minħabba l-proċess tal-elezzjonijiet fil-Libja li kellhom iwasslu għal stabilità”.Aqra aktar

Send this to a friend