Nicole Buttigieg – Page 82 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Appoġġ lill-pazjenti jgħin fil-kura tagħhom

Riċerka li saret madwar id-dinja fl-elfejn u sittax turi li meta pazjent isib spalla minn dawk ta’ madwaru jmur aħjar fil-kura tiegħu.

Din ir-riċerka saret minn edukaturi, xjentisti u tobba li sostnew kif is-support iħalli effett importanti fil-kura tal-pazjent.Aqra aktar

Ħtieġa ta’ aktar spiżjara f’Malta

 

F’Malta hawn elf u erba mitt spiżjar irreġistrat, jiġifieri spiżjar għal kull tlett mitt persuna.

Il-Professur Lilian Azzopardi, Kap tad-Dipartiment tal-Farmaċija fl-Univerista ta’ Malta qalet li meta mqabbel ma’ pajjizi oħrajn, f’Malta għandna ħafna spiżjara iżda hemm bżonn ta’ aktar persuni jiggradwaw bħala spiżjara.

 

Il-Professur Azzopardi qalet dan meta kienet qiegħda tieħu shem fl-attività fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ispiżjara. Din is-sena bit-tema – “Mir-riċerka għall-kura tas-saħħa, l-ispiżjar tiegħek għas-servizz tiegħek.”Aqra aktar

€200,000 kull sena għall-klassijiet tar-reviżjoni

F’dawn l-aħħar ħamest isjuf, il-Gvern investa mitejn elf ewro kull sena sabiex eluf ta’ studeni li weħlu minn xi suġġett ewlieni fl-eżamjie tas-SEC jattendu lezzjonijiet tar-Reviżjoni.

 

Il-lezzjonjiet li jingħataw b’xejn lill-istudenti huma amministrati mill-uffiċċju tal-garanzija għaz-zgħazagħ taħt il-jobsplus u huma kofinanzjati mill-Fond soċjalii ewropew.

Dan is-sajf applikaw mad-disa mija tmienja u ħamsin student ta’ bejn il-ħmistax u l-erbgħa u għoxrin sena, li weħlu minn xi eżami fis-sessjoni ta’ Mejju li għadda.

Minnhom ħames mija tlieta u ħamsin student f’Malta u ħamsa u tletin student f’Għawdex attendew il-klassijiet b’xejn fil-Malti, l-Ingliż, il-Matematika, il-Bijoloġija u l-Fiżika.Aqra aktar

Trasport b’xejn bit-TukTuk għall-anzjani fil-Mosta, l-Gżira u ż-Żurrieq

L-anzjani se jkollhom servizz ta’ trasport b’xejn sabiex imorru minn post għal ieħor fl-istess lokalità biex b’hekk ikunu jistgħu jagħmlu l-qadi tagħhom.

Is-servizz għalissa se jibda bħala proġett pilota fil-lokalità tal-Mosta, Gżira u ż-Żurrieq.

Il-proġett pilota se jdum għal sitt xhur biex wara l-ħsieb huwa li s-servizz jiġi estiż f’lokalitajiet oħra.Aqra aktar

Fondazzjoni IDEAT se tiftaħ akkademja politika

Il-Fondazzjoni iDEAT fi ħdan il-Partit Laburista se tiftaħ akkademja politika.

L-għan ta’ din l-akkademja huwa sabiex għall-ewwel darba f’pajjiżna jkun hawn ċentru ta’ studji politiċi li esklussivament joffri korsijiet f’diversi temi varji relatati mal-politika.

Ic-Chairperson tal-Fondazzjoni Ideat Domnic Grech qal li dawk li għandhom interess fil-politika u qegħdin jaspiraw li jkunu ta’ servizz fil-politika, jistgħu jidħlu f’din l-akkademja.

F’ dawn l-aħħar sitt snin kienet il-Fondazzjoni iDEAT li tat bidu għall-ewwel korsijiet ta’ formazzjoni politika bħall-kors YOU-Progress li għadu jiġi offrut sal-ġurnata tal-lum.

L-għan li nipprovdu l-għodda l-mezzi biex dawk li għandhom interess fil-politika jagħtu kontribut kemm żgħażagħ kif ukoll kbar.

L-akkademja se toffri għadd ta’ korsijiet f’livell ta’ Diploma u Degree b’relazzjoni ma’ temi politiċi bħax-Xjenzi Politiċi, il-Politika Soċjali, il-Politika Internazzjonali, l-Istudji Ewropej u dwar il-Kunsilli Lokali f’Malta,

Iżda sabiex titwaqqaf din l-akkademja, l-ewwel jeħtieġ li jibda l-proċess biex tkun irreġistrata u l-liċenzjata mal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Akkreditazzjoni ta’ korsijiet akkademċi, li taqa’ taħt ir-responsabbiltà tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni.

Is-Sur Grech spjega kif bħalissa tim inkarigat minn dan il-proġett qiegħed jaħdem fuq dokument li għandu jwassal sabiex l-akkademja politika tal-Fondazzjoni iDEAT tkun rikkonoxxuta b’liċenzja, filwaqt li l-korsijiet prospettivi li se jiġu provduti jkunu lkoll akkreditati.

U ovvjament se noffru edukazzjoni fuq livell MQ5 u iktar sabiex student ma jkollux biss ċertifikat ta’ attendenza imma anki kwalifiki.

L-istudenti li se jipparteċipaw f’dawn il-korsijiet se jkollhom il-possibilità li jkollhom esperjenzi ta’ job shadowing ma’ għadd ta’ Ministeri, Dipartimenti Governattivi, Kunsilli Lokali kif ukoll istituzzjonjiet Ewropej bħall-Parlament Ewropew. Dan sabiex l-istudenti ma jibbażawx il-preparazzjoni għal formazzjoni politika tagħhom biss fuq it-tagħlim akkademiku iżda jingħataw esperjenza prattika ta’ xogħol.

ARA: L-App li tagħtik soluzzjoni f’każ ta’ inkwiet waqt xi btala

108 persuni ġralhom xi ħaġa meta kienu imsifrien barra minn Malta bejn Jannar u Settembru ta’ din is-sena.

Persuni li għamlu kuntatt mal-konsulat fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin sabiex jingħataw l-għajnuna.

Bl-aktar raġunijiet ewlenin ikunu jew għax tilfu l-passaport jew xi dokumenti oħra, jew għax ġew arrestati jew inkella għax kellhom bzonn kura mill-isptar.Aqra aktar

Jitolbu lill-Gvern iħalli l-bastimenti tal-NGOs joperaw

Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet pajjiŻna sabiex tinvestiga l-kwistjoni tal-Immigrazzjoni, talbet lill-gvern malti sabiex iħalli l-vapuri u ajruplan jitilqu minn Malta biex jerħula lejn iż-żona ta’ tiftix u salvataġġ tal-Libja.

Fl-aħħar ta’ Ġunju li għadda, il-Gvern ordna li l-vapuri Seawatch 3 u l-MV Lifeline li jaħdmu fil-qasam tas-salvataġġ fil-Mediterran biex ma joħorġux mill-Port il-Kbir minħabba ksur ta’ regolamenti internazzjonali.

Dan wara deċiżjoni tal-Unjoni Ewropea li bl-insistenza ta’ Malta qablet li dawn il-vapuri għandhom jaħdmu skont ir-regoli internazzjonali.

Madankollu, id-delegazzjoni mmexxija mill-membru parlamentari ewropew tal-irlanda Martina Anderson, qalet li l-Prim Ministru Joseph Muscat għandu jintervjeni u jħalli dawn il-bastimenti tas-salvataġġ joperaw.

We are asking the PM to intervene to these vessels to leave Malta.

Fl-stess konferenza tal-aħbarijiet, il-membru parlamentari ewropew ingliza Jean Lambert appellat sabiex l-istati membri tal-Unjoni Ewropea ma jaħarbux mir-responsabillita tagħhom u jsalvaw l-immigranti.

Bil-gvern malti dejjem mexa bil-politika tas-sens komun u salva ħajjet in-nies f’kazijiet fejn kien hemm bzonn. Bil- ħajja umana hija l-interess ewlieni tal-gvern.

We were looking at the situation when Malta was undepressure a number of years ago. The inability of member states to cooperate where people will land and the support.

Il-ġimgħa li għaddiet l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia qal li Malta għandha ssir ċentru ta’ salvataġġ għall-immigranti għax qal li għandha ħafna baħar. Propsota li l-Prim Ministru Joseph Muscat għamilha ċara li ma jaqbilx magħha għax Malta ssir target għat-traffikanti li jimmiraw li jġibu l-immigranti mill-ewwel f’pajjiżna.

 

ARA: Masters fil-Governanza u l-Management għal Segretarji Eżekuttivi u kunsilliera

Sindki, kunsillieri u s-segretarji eżekuttiv se jingħataw opportunità li jagħmlu Masters fil-Governanza u l-Management.

Dan grazzi għall-kollaborazzjoni bejn l-Assoċjazzjoni għall-Kunsilli Lokali u Idea Education.

L-għan ta’ dan il-kors huwa sabiex il-kunsilliera eletti u s-segretarji eżekuttivi ikomplu jsaħħu l-ħiliet tagħhom biex jagħtu l-aħjar servizz liċ-ċittadini.Aqra aktar

Send this to a friend