Nicole Buttigieg – Page 75 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Iktar min 11,000 tunellata ta’ materjal organiku

Mill-aħħar ta’ Ottubru ‘l hawn, nġarbru ’l fuq min ħdax-il elf tunnellata ta’ materjal organiku.

Dan fl-istess waqt li kien hemm tnaqqis fil-volum ta’ skart miġbur tal-borża s-sewda. L-istatistika miġbura mill-WasteServ tindika wkoll żieda fil-ġbir tal-materjal riċiklabbli.

Il-Kummissjoni Ewropea qalet li d-deċiżjonijiet li ħa dan il-gvern biex idaħħal il-ġbir tal-iskart organiku fuq skala nazzjonali kienet deċiżjoni għaqlija u qed tilħaq l-għanijiet tagħha.

F’rapport bit-titlu, ‘The EU Environmental Implementation Review 2019’ l-kummissjoni ewropea kkonfermat li l-gvern qed jieħu l-miżuri neċessarji u konkreti biex itejjeb il-qagħda ambjentali f’pajjiżna.

Dan fl-istess waqt li l-Gvern għaddej bil-proċess ukoll biex ikollna pjan ġdid dwar l-immaniġġjar tal-iskart wara l-2020.

L-impenn tal-gvern hu li sal-elfejn tlieta u għoxrin pajjiżna jkollu infrastruttura ta’ Waste to Energy fejn mill-iskart jiġi ġġenerat l-enerġija. Din il-faċilità se titratta 40% tal-iskart iġġenerat.

Aktar minhekk, matul din is-sena pajjiżna se jintroduċi skema ta’ rifużjoni għall-ġbir tal-kontenituri tax-xorb tal-plastik, metall u ħġieġ.

Dan jawgura tajjeb ukoll hekk kif ir-rapport jikkwota li disgħin fil-mija tal-poplu Malti hu mħasseb dwar l-impatt tal-plastik fl-ibħra u għaldaqstant din il-figura għandha turi kif il-poplu Malti lest li jikkollabora u jipparteċipa bis-sħiħ f’din l-iskema.

Bil-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima José Herrera ħabbar diġa li l-gvern se joħroġ għal konsultazzjoni pubblika strateġija dwar is-single use plastic fejn b’mod effettiv ikun qed iħeġġeġ lin-nies biex inaqqsu l-użu ta’ dan it-tip ta’ materjal kif ukoll jintużaw prodotti alternattivi.

Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea  iħares ukoll lejn l-aspetti tal-kwalità tal-arja u r-riforma fit-trasport pubbliku u l-inizjattivi varji li ħa dan il-gvern favur mezzi alternattivi tat-trasport aktar nodfa.

Il-Kummissjoni tinnota wkoll li 34 sit li jkopru 13% tal-art hi ddikjarata Natura 2000 u dawn is-siti għandhom pjani ta’ immaniġġjar ambjentali. Il-Kummissjoni Ewropea qed tilqa’ b’mod pożittiv il-fatt li f’Ġunju tal-2018 ġew iddikjarati 35% taż-żoni marittimi bħala protetti.

Fi stqarrija mill-ministeru għall-ambjent intqal kif il-gvern se jkompli jkun kommess li jpoġġi l-ambjent bħala prijorità nazzjonali u se jistudja fid-dettall il-punti mqajma u r-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni Ewropea f’dan ir-rapport biex ikompli jipproteġi mhux biss il-kapital naturali ta’ pajjiżna iżda l-kwalità ta’ ħajja tagħna lkoll.

Il-President George Vella bi żjara uffiċjali f’Għawdex

Il-President ta’ Malta George Vella għażel li jibda bl-ewwel zjara uffiċjali tiegħu, fil-Gzira Għawdxija.

Iż-żjara f’Għawdex bdiet fir-Rabat fejn hemmhekk intlaqa mill-Ministru ta’ Għawdex Justyne Caruana.

Wara li poġġa fjuri quddiem il-monument tal-Indipendenza, il-President George Vella ħa l-okkazzjoni sabiex jitkellem mal-membri tal-scouts tar-Rabat u x-Xagħra Għawdex.

Il-President ta’ Malta u s-Sinjura Miriam Vella, ingħataw merħba sabiħa mill-Għawdxin u anki turisti preżenti.

Huma mxew fit-toroq tar-Rabat fejn bosta persuni waqfu jkellmu lill-President il-Ġdid, u kien hemm min ħataf l-okkazzjoni sabiex jieħu l-ewwel ritratt mal-President u s-Sinjura Vella.

Iz-zjara issoktat fil-Ministeru ta’ Għawdex. Hemmhekk il-President George Vella kellu laqgħa mal-Ministru Justyne Caruana u d-deputati nazzjonalisti Għawdxin, Chirs Said, Fredrick Azzopardi u David Stellini.

Wara l-President mar fil-kurja ta’ Għawdex, fejn kellu laqgħa mal-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech.

Il-President George Vella talab l-għajnuna tal-Knisja, sabiex dejjem tgħaddielu il-kritika, kummenti u suġġerimenti tagħha. Filwaqt li reġa saħaq li bħal ma kif għamel fil-karriera tiegħu, se jibqa viċin il-poplu.

Il-President ta’ Malta mar ukoll fil-Banca Giuratale fejn hemmhekk iffirma l-ktieb tal-vizitaturi.

Merħba Sabiħa fiż-Żejtun lill-President George Vella

Il-lokalità taz-Zejtun qamet f’atmosfera ta’ festa sabiex tiċċelebra dan il-jum storiku għal pajjiżna, hekk kif wieħed minn ħdanha nħatar fl-ogħla kariga tal-pajjiż.

One News sebaħ mal-familja tal-President George Vella, fir-residenza privata tagħhom fiż-Żejtun, qabel ma ħa l-ġurament tal-ħatra.

Għall-ħabta ta’ disgħa ta’ filgħodu, il-President George Vella u martu Miriam inġabru flimkien mat-tliet uliedhom George Patrick Vella, Claire Cuschieri u Elaine Scicluna u s-seba’ neputijiet, sabiex jaqsmu flimkien dan il-jum speċjali.

Bi tbissima fuq fommu, iżda eċċitat, il-President George Vella qalilna li qiegħed jgħix f’ħolma li minnha għaraf ir-rispett tan-nies għas-servizz li ta lill-poplu tul il-karriera tiegħu.

“Dejjem proud għad-dover li għamilt man-nies. Is-sinifikat, qiesni qiegħed ngħix f’ħolma konxju tar-responsabilitajiet pero i’m looking fwd. Ma kinitx faċli biex niddeċiedi imma once li ddeċidejt se nagħmel l-aħjar li nista’.”

Viżibbilment eċċitata u emozzjonata, mart il-President is-Sinjura Vella fissret magħna kemm hi u wlieda huma kburin bil-President George Vella. Qasmet magħna wħud mill-esperjenzi li sawru l-karriera ta’ żewġha. Karriera li dejjem zammitu qrib in-nies. Bis-Sinjura Vella qalet li anki f’din l-ogħla kariga tal-pajjiz iridu jibqgħu qrib il-poplu malti.(SHOT 22_01)

“Nispera li bl-għajnuna ta’ alla jagħtina saħħa nibqghu close man-nies. Aħna dejjem konna man-nies għax George dejjem kien man-nies.”

Il-koppja Vella ilhom miżżewwġin wieħed u ħamsin sena. Matul is-snin is-Sinjura Vella għenet ħafna lil żewġha fil-karriera tiegħu, u issa wkoll se tkun spalla ma’ spalla miegħu fil-qadi ta’ dmirijiet.

“Għentu ħafna iva, fejn stajt dejjem għentu. Nispera li nibqa’ ngħinu.”

Bint il-President ta’ Malta Claire Cuschieri, kburija b’missierha, li bil-qalb tajba tiegħu dejjem ġab l-interess tan-nies qabel kollox.

“Nispera li dak li għamel mal-pazjenti tiegħu jagħmel issa ma’ Malta u Għawdex kollu. Qatt ma stennejt li se nkun eċċittata hekk.”

In-neputijiet tal-President ta’ Malta, David Cuschieri  u  Michela Scicluna qalu li huma kburin bin-nannu tagħhom u tawh ħajr ta’ kulma jagħmel magħhom.

“Kburi u li nara lin-nannu kuntent hija l-aqwa ħaġa. Nemmen li l-esperjenza politika tiegħu se tgħinu ħafna.”

Qabel telaq mid-dar li ilhu jgħix fiha snin twal, il-President sellem lil Carmen Mizzi  li ilha seftura magħhom sitta u għoxrin sena. Imbikkma, hija tatu tgħanniqa kbira qabel ma ħalla r-residenza tiegħu.

“Jien li għamel miegħi ma ninsih qatt. Dejjem kilt maghom. Dejjem sibthom meta kelli bżonn” qalet Mizzi.

Barra r-residenza fiż-Żejtun inġabret ġemgħa sabiħa li b’ċapċipa kbira taw merħba mill-isbaħ lill-President Vella malli ħareġ mill-bieb ta’ barra.

Ingħaqdu t-tfal tal-iskola primarja taż-żejtun, li bil-bandiera bajda u ħamra f’idejhom simbolu tal-għaqda li tkellem dwaru fl-ewwel diskors tiegħu ta’ President, bdew jgħajtu George Vella, George Vella. Tfal li ferħana li rnexxilhom jaraw lil Dr Vella ftit ħin biss qabel ħa l-ġurament tal-President.

L-Air Malta tiċċelebra l-45 anniversarju fid-destinazzjoni li taret l-ewwel

Fl-1 ta’ April ta’ 45 sena ilu, il-linja nazzjonali tal-ajru Air Malta għamlet l-ewwel titjira tagħha.

Kien l-eks Prim Ministru Dom Mintoff, li wara snin ta’ ħidma waqqaf l-Air Malta. Mintoff ried li l-poplu Malti jkollu l-linja nazzjonali tiegħu, sabiex din tgħin ukoll fl-iżvilupp ekonomiku ta’ pajjiżna.

Ħolma li saret realtà. Sabiex f’45 sena l-Air Malta ġarret aktar minn 56 miljun passiġġier. Operat aktar minn 1.2 miljun titjira u għamlet aktar minn 775 miljun kilometru ta’ titjiriet.Aqra aktar

ARA: Delia sieket quddiem l-allegazzjonijiet fil-konfront tiegħu

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia ma lissinx kelma waħda dwar dak li ġie allegat mill-gazzetta MaltaToday, li fil-ħarġa tal-Ħadd irrappurtat li m’hemm l-ebda rabta bejn l-allegazzjonijiet li ħareġ jagħmel  ta’ firem iffalsifikati u investigazzjoni dwaru mill-Aġenizija Kontra l-Ħasil tal-Flus, l-FIAU.

Adrian Delia li ilu mill-bidu tal-karriera politika jiffaċċja allegazzjonijiet li daħħal nofs miljun ewro f’kont bankarju f’Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni, ħarab li jitkellem u jagħti spjega dwar dawn l-allegazzjonijiet ta’ ħasil ta’ flus li qiegħed jiffaċja. Allegazzjonijiet li dwarhom ma jridx jitlob inkjesta maġisterjali.Aqra aktar

Il-Kummissarju Ewropew għat-Trasport tiddeskrivi l-proġett tal-Marsa “inkreddibli”

Il-Kummissarju Ewropew tat-Trasport Violeta Bulc iddeskriviet il-proġett tal-Junction tal-Marsa bħala proġett inkredibbli u baqgħet impressjonata bix-xogħlijiet li għaddejjien.

Nies tekniċi li qegħdin jaħdmu fuq il-proġett tas-sebgħin miljun ewro, taw spejgazzjoni tax-xogħlijiet li għaddejjien lill-Kummissarju Ewropew.

Bulc qalet li dan il-proġett għandu koordinazzjoni tajba, u tħares il quddiem li tiġi Malta u tara l-proġett konkluz fl-elfejn u għoxrin. Proġett li fi kliema huwa importanti ħafna għal pajjizna u faħħret l-impenn tal-Prim Ministru Joseph Muscat li ħa l-inizjattiva sabiex pajjizna jagħmel dan il-proġett.

“I see how extremly urgent this project is for malta. Clear commitment and coordination with the Prime Minister and Minister.”

Il-Proġett tal-Junction tal-Marsa qiegħed isir b’fondi ewropej, bil-Kummissarju Ewropew esprimet is-sodisfazzjoni tagħha li l-flus taċ-ċittadini Ewropej qegħdin jiġu investiti fi proġett inkredibbli, li se jnaqqas it-traffiku fin-naħa t’isfel ta’ malta.

“Very important investment I had to see and I’m very happy phases are delivered as schedule.”

Bħalissa, l-proġett tal-Junction tal-Marsa qiegħed fi stadju importanti ħafna, fejn qiegħed isir ix-xogħol fuq il-pedamenti għall-pilastri li fuqhom se jistrieħu l-ewwel pontijiet fil-proġett.

Bl-ewwel żewġ pontijiet minn sebgħa mistennija jkunu lesti sas-sajf li ġej u se jgħaqqdu Triq Aldo Moro ma’ Triq Garibaldi.

Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borg irringrazzja lill-Kummissarju Ewropew tal-kummenti pozittivi u reġa enfasiza l-importanza ta’ dan il-proġett għal pajjizna.

“Nilqgħu l—kummenti pozittivi u inkoraġanti imma huma kummenti li anki qeghdin iħossu in-nies dan il-proġett importanti li qabel in-nies kienu jeħlu u issa traffiku se jibqa għaddej.” qal il-Ministru Borg

Il-proġett tal-Junction tal-Marsa jinkludi seba flyovers u aktar minn tnax-il kilometru ta’ korsiji ġodda jew mibnija mill-ġdid.

Il-proġett,  jinkludi ukoll passaġġi pedonali u korsiji għaċ-ċiklisti ġodda u faċilità tal-park and ride. Il-proġett mistenni jkun lest sal-aħħar tas-sena d-dieħla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Kummissarju Ewropew għat-Trasport tiddeskrivi l-proġett tal-Marsa “inkreddibli”

“Proġett inkreddibli.” Hekk iddeskriviet il-proġett tal-Junction tal-Marsa l-Kummissarju Ewropew tat-Trasport Violeta Bulc.

Dalgħodu żaret il-proġett tal-Junction tal-Marsa li qiegħed isir b’investiment ta’ sebgħin miljun ewro. Hemm hekk hija ingħatat spjega minn nies teknici li qegħdin jaħdmu fuq dan il-progett.

Hija awguratilhom għal dan il-progett għax fi kliemha qegħdin jaħdmu fuq progett inkreddibli. Temmet billi qalet li meta dan il-proġett ikun lest, ser terga’ tigi hi personali iżżuru.

B’investiment tas-sebgħin miljun ewro bħalissa qegħdin jinbnew il-flyovers fuq dan il-project li se jnaqqas it-traffiku fin-naħa t’isfel ta’ Malta.

Delia jaħrab milli jwieġeb dwar allegazzjonijiet ta’ ħasil ta’ flus

Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ħarab milli jwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar l-allegazzjoni li daħħal kważi nofs miljun ewro f’ċekkijiet u depożiti fi flus kontanti f’kont bankarju f’Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni.

Fi tmiem attività li l-Partit Nazzjonalista stieden lill-media għaliha, il-ġurnalisti stennew lil Adrian Delia biex jistaqsuh mistoqsijiet dwar l-allegazzjoni gravi li qed jiffaċċja ta’ ħasil ta’ flus.

Iżda Adrian Delia ħarab milli jwieġeb il-mistoqsijiet, bl-iskuża li m’għandux ħin iwieġeb lill-ġurnalisti.

Minkejja li Delia stieden lill-ġurnalisti sabiex jagħmlu appuntament miegħu biex jistaqsuh il-mistoqsijiet, Adrian Delia ilu ġimgħa jaħrab lill-ġurnalisti li bagħtulu mistoqsijiet bil-miktub dwar l-allegazzjoni ta’ ħasil ta’ flus.

The Malta Independent irrappurtat li Adrian Delia qiegħed jinjora l-mistoqsijiet li sarulu dwar l-allegazzjoni ta’ ħasil ta’ flus li ilu jiffaċċja sa mill-elfejn u sbatax, mindu Daphne Caruana Galizia kienet ħarġet b’din l-allegazzjoni.

L-Independent staqsiet lil Delia jekk huwiex se jitlob inkjesta maġisterjali fil-konfront tiegħu, bħalma għamel il-Prim Ministru Joseph Muscat meta ġie allegat li l-kumpanija Egrant hija tiegħu jew ta’ familtu. Izda Delia reġa’ rrifjuta li jitlob inkjesta maġisterjali biex jiġi investigat jekk daħħalx flus f’kont bankarju f’Jersey ġejjien mill-prostituzzjoni.

L-Independent staqsiet lil Adrian Delia jekk fid-dawl ta’ din l-allegazzjoni igawdiex l-appoġġ tal-grupp parlamentari nazzjonalista. Izda Delia ma weġibx lanqas għal din il-mistoqsija.

It-Times of Malta wkoll irrapurtat li ġimgħa ilu bagħtet mistoqsijiet lil Adrian Delia dwar l-allegazzjoni ta’ ħasil ta’ flus. Liema mistoqsijiet baqgħu ma ġewx imwieġba minn Delia.

Intant, l-Editorjal tal-Malta Today qal li Adrian Delia għandu jikkunsidra l-futur politiku tiegħu.

L-Editorjal qal li minkejja li l-allegazzjoni li Adrian Delia daħħal flus f’kont bankarju f’Jersey tmur lura erbatax-il sena ilu, l-allegazzjonijiet mhumiex fiergħa imma serji ħafna.

Irrimarka wkoll li l-inkjesta maġisterjali li talab Adrian Delia mhix se tinvestiga l-allegazzjoni tal-ħasil ta’ flus imma biex jiġi investigat kif ħarġet informazzjoni dwaru.

Tenniet li dawn l-allegazzjonijiet qegħdin jimminaw r-reputazzjoni ta’ Adrian Delia, kemm bħala Kap tal-Oppożizzjoni kif ukoll bħala kelliem tal-governanza t-tajba.

 

Is-suċċess ta’ Malta frott ir-riformi – PM

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li s-suċċess ta’ Malta huwa riżultat tal-fatt li l-Gvern ma beżax iwettaq ir-riformi li kien jeħtieġ pajjiżna.

Dr Muscat qal dan waqt li kien qed jiġi intervistat minn Stefano Mallia f’attivita mtella’ mill-Kamra tal-Kummerċ li trattat il-qagħda tal-ekonomija Maltija..

Il-Prim Ministru qal li jkun iktar faċli għall-Gvern li ma jagħmilx il-bidliet. Izda, sostna li l-mument li gvern jieqaf  jagħmel riformi u l-bidliet, l-ekonomija tibda tistagħġna.

F’dawn is-sitt snin il-gvern daħħal fis-seħħ għadd tar-riformi fosthom fis-settur tal-enerġija, u bħalissa l-gvern għaddej b’ħidma biex Malta tkun fost l-ewwel pajjiżi li taqleb għal karozzi elettriċi.

Riforma oħra li tkellem dwarha l-Prim Ministru kienet dik li aktar nisa jkunu mħeġġa li jieħdu sehem fil-politika u jidħlu fis-suq tax-xogħol. Bil-Gvern daħħal s-servizz taċ-childcare b’xejn sabiex aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-istorja parlamentari turi li kienu biss sebgħa u għoxrin mara li ġew eletti fil-Parlament. Hawnhekk tkellem dwar ir-riforma importanti, li tħabbret sabiex ikollna aktar rapprezentanza ugwali fil-Parlament.

Għaldaqstant, il-Prim Ministru qal li l-isifida tal-gvern tkompli tkun li jwettaq bidliet neċessarji.

Mistoqsi jekk l-ekonomija hix tikber b’rata mgħaġġla, Dr Muscat qal li xogħlu bħala Prim Ministru hu li jiżboq it-tbassir ekonomiku ta’ pajjiżna.

“Will not be part of any conversation, it will rain cats and dogs to prepare for a rainy day we need to work more.”

Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-isfidi ta’ Brexit u oqsma ekonomiċi ġodda li qiegħed joħloq pajjizna fosthom il-blockchain, l-intelliġenza artifiċjali u l-politika l-ġdida tal-ispazju.

Dwar it-trasport, il-Prim Ministru qal li sistema ta’ trasport tal-massa bħalissa, bil-popolazzjoni ta’ pajjizna kif inhi, hija vijabli biss minn Tas-Sliema għal San Ġiljan.

 

 

 

 

Send this to a friend