Nicole Buttigieg – Page 73 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Adrian Delia jwieġeb lil Jason Azzopardi

Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia wieġeb lid-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi, għall-akkużi li d-deputati Nazzjonalisti Kristy Debono u Hermann Schiavone qegħdin jagħmlu ħsara lill-Partit Nazzjonalista.

Dan f’mument ieħor fejn kompliet toħroġ fid-deher il-qasma interna fil-Partit Nazzjonalista, bejn il-fazzjoni ta’ Adrian Delia u l-fazzjoni tal-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil.

Jason Azzopardi attakka lid-deputati nazzjonalisti Kristy Debono u Hermann Schiavone, malli ġie irrappurtat mit-Times, li kellhom laqgħa l-Ġimgħa li għadda ma’ Yorgen Fenech,  li fl-aħħar xhur l-Oppożizzjoni allegat li kien is-sid tal-kumpanija 17 black.

Il-ġurnalisti stennew lil Adrian Delia joħroġ mill-Palazz tal-President sabiex jisaqsuh il-mistoqsijiet. Izda Delia pprova jaħrab u jinjora l-preżenza tal-ġurnalisti, billi baqa’ miexi lejn il-karozza li kienet qed tistennih barra.

Skomdu jwieġeb Adrian Delia, iddefenda lid-deputati Kristy Debono u Hermann Schiavone, tnejn mill-ftit d-deputati leali lejn Delia.

Adrian Delia wieġeb għad-dikjarazzjoni li għamel Jason Azzopardi fuq il-midja soċjali. Delia qal li Kristy Debono u Hermann Schiavone m’għamlu xejn ħazin.

“M’għamlu xejn ħażin,” qal il-Kap tal-Oppożizzjoni.

Iżda Jason Azzopardi u esponenti mill-fazzjoni ta’ Simon Busuttil jaħsbu li b’għemilhom Debono u Schaivone qegħdin jagħmlu ħsara kbira lil Partit Nazzjonalista. Dan anki għax għandhom l-akkuża li qegħdin jaħdmu minn wara dahar il-grupp parlamentari Nazzjonalista.

Iffirmat ftehim settorjali għall-ħaddiema tal-medical physics fl-Isptar Mater Dei

Iffirmat l-ewwel ftehim settorjali għall-ħaddiema li jaħdmu bħala medical physics fl-Isptar Mater Dei u l-Isptar tal-Onkoloġija.

Din hija speċjalità ġdida li jaħdmu fiha kull fejn ikun hemm bzonn is-servizz tar-radjazzjoni medika u radjoterapija fid-Dipartiment tal-Onkoloġija, fejn jagħtu u jaraw kemm għandu bżonn raġġi pazjent marid bil-kanċer. Jaħdmu wkoll fejn jidħol il-makkinarju biex jagħtu servizz eċċellenti lill-pazjenti.

Aqra aktar

Iktar min 11,000 tunellata ta’ materjal organiku

Mill-aħħar ta’ Ottubru ‘l hawn, nġarbru ’l fuq min ħdax-il elf tunnellata ta’ materjal organiku.

Dan fl-istess waqt li kien hemm tnaqqis fil-volum ta’ skart miġbur tal-borża s-sewda. L-istatistika miġbura mill-WasteServ tindika wkoll żieda fil-ġbir tal-materjal riċiklabbli.

Il-Kummissjoni Ewropea qalet li d-deċiżjonijiet li ħa dan il-gvern biex idaħħal il-ġbir tal-iskart organiku fuq skala nazzjonali kienet deċiżjoni għaqlija u qed tilħaq l-għanijiet tagħha.

F’rapport bit-titlu, ‘The EU Environmental Implementation Review 2019’ l-kummissjoni ewropea kkonfermat li l-gvern qed jieħu l-miżuri neċessarji u konkreti biex itejjeb il-qagħda ambjentali f’pajjiżna.

Dan fl-istess waqt li l-Gvern għaddej bil-proċess ukoll biex ikollna pjan ġdid dwar l-immaniġġjar tal-iskart wara l-2020.

L-impenn tal-gvern hu li sal-elfejn tlieta u għoxrin pajjiżna jkollu infrastruttura ta’ Waste to Energy fejn mill-iskart jiġi ġġenerat l-enerġija. Din il-faċilità se titratta 40% tal-iskart iġġenerat.

Aktar minhekk, matul din is-sena pajjiżna se jintroduċi skema ta’ rifużjoni għall-ġbir tal-kontenituri tax-xorb tal-plastik, metall u ħġieġ.

Dan jawgura tajjeb ukoll hekk kif ir-rapport jikkwota li disgħin fil-mija tal-poplu Malti hu mħasseb dwar l-impatt tal-plastik fl-ibħra u għaldaqstant din il-figura għandha turi kif il-poplu Malti lest li jikkollabora u jipparteċipa bis-sħiħ f’din l-iskema.

Bil-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima José Herrera ħabbar diġa li l-gvern se joħroġ għal konsultazzjoni pubblika strateġija dwar is-single use plastic fejn b’mod effettiv ikun qed iħeġġeġ lin-nies biex inaqqsu l-użu ta’ dan it-tip ta’ materjal kif ukoll jintużaw prodotti alternattivi.

Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea  iħares ukoll lejn l-aspetti tal-kwalità tal-arja u r-riforma fit-trasport pubbliku u l-inizjattivi varji li ħa dan il-gvern favur mezzi alternattivi tat-trasport aktar nodfa.

Il-Kummissjoni tinnota wkoll li 34 sit li jkopru 13% tal-art hi ddikjarata Natura 2000 u dawn is-siti għandhom pjani ta’ immaniġġjar ambjentali. Il-Kummissjoni Ewropea qed tilqa’ b’mod pożittiv il-fatt li f’Ġunju tal-2018 ġew iddikjarati 35% taż-żoni marittimi bħala protetti.

Fi stqarrija mill-ministeru għall-ambjent intqal kif il-gvern se jkompli jkun kommess li jpoġġi l-ambjent bħala prijorità nazzjonali u se jistudja fid-dettall il-punti mqajma u r-rakkomandazzjonijiet magħmula mill-Kummissjoni Ewropea f’dan ir-rapport biex ikompli jipproteġi mhux biss il-kapital naturali ta’ pajjiżna iżda l-kwalità ta’ ħajja tagħna lkoll.

Il-President George Vella bi żjara uffiċjali f’Għawdex

Il-President ta’ Malta George Vella għażel li jibda bl-ewwel zjara uffiċjali tiegħu, fil-Gzira Għawdxija.

Iż-żjara f’Għawdex bdiet fir-Rabat fejn hemmhekk intlaqa mill-Ministru ta’ Għawdex Justyne Caruana.

Wara li poġġa fjuri quddiem il-monument tal-Indipendenza, il-President George Vella ħa l-okkazzjoni sabiex jitkellem mal-membri tal-scouts tar-Rabat u x-Xagħra Għawdex.

Il-President ta’ Malta u s-Sinjura Miriam Vella, ingħataw merħba sabiħa mill-Għawdxin u anki turisti preżenti.

Huma mxew fit-toroq tar-Rabat fejn bosta persuni waqfu jkellmu lill-President il-Ġdid, u kien hemm min ħataf l-okkazzjoni sabiex jieħu l-ewwel ritratt mal-President u s-Sinjura Vella.

Iz-zjara issoktat fil-Ministeru ta’ Għawdex. Hemmhekk il-President George Vella kellu laqgħa mal-Ministru Justyne Caruana u d-deputati nazzjonalisti Għawdxin, Chirs Said, Fredrick Azzopardi u David Stellini.

Wara l-President mar fil-kurja ta’ Għawdex, fejn kellu laqgħa mal-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech.

Il-President George Vella talab l-għajnuna tal-Knisja, sabiex dejjem tgħaddielu il-kritika, kummenti u suġġerimenti tagħha. Filwaqt li reġa saħaq li bħal ma kif għamel fil-karriera tiegħu, se jibqa viċin il-poplu.

Il-President ta’ Malta mar ukoll fil-Banca Giuratale fejn hemmhekk iffirma l-ktieb tal-vizitaturi.

Merħba Sabiħa fiż-Żejtun lill-President George Vella

Il-lokalità taz-Zejtun qamet f’atmosfera ta’ festa sabiex tiċċelebra dan il-jum storiku għal pajjiżna, hekk kif wieħed minn ħdanha nħatar fl-ogħla kariga tal-pajjiż.

One News sebaħ mal-familja tal-President George Vella, fir-residenza privata tagħhom fiż-Żejtun, qabel ma ħa l-ġurament tal-ħatra.

Għall-ħabta ta’ disgħa ta’ filgħodu, il-President George Vella u martu Miriam inġabru flimkien mat-tliet uliedhom George Patrick Vella, Claire Cuschieri u Elaine Scicluna u s-seba’ neputijiet, sabiex jaqsmu flimkien dan il-jum speċjali.

Bi tbissima fuq fommu, iżda eċċitat, il-President George Vella qalilna li qiegħed jgħix f’ħolma li minnha għaraf ir-rispett tan-nies għas-servizz li ta lill-poplu tul il-karriera tiegħu.

“Dejjem proud għad-dover li għamilt man-nies. Is-sinifikat, qiesni qiegħed ngħix f’ħolma konxju tar-responsabilitajiet pero i’m looking fwd. Ma kinitx faċli biex niddeċiedi imma once li ddeċidejt se nagħmel l-aħjar li nista’.”

Viżibbilment eċċitata u emozzjonata, mart il-President is-Sinjura Vella fissret magħna kemm hi u wlieda huma kburin bil-President George Vella. Qasmet magħna wħud mill-esperjenzi li sawru l-karriera ta’ żewġha. Karriera li dejjem zammitu qrib in-nies. Bis-Sinjura Vella qalet li anki f’din l-ogħla kariga tal-pajjiz iridu jibqgħu qrib il-poplu malti.(SHOT 22_01)

“Nispera li bl-għajnuna ta’ alla jagħtina saħħa nibqghu close man-nies. Aħna dejjem konna man-nies għax George dejjem kien man-nies.”

Il-koppja Vella ilhom miżżewwġin wieħed u ħamsin sena. Matul is-snin is-Sinjura Vella għenet ħafna lil żewġha fil-karriera tiegħu, u issa wkoll se tkun spalla ma’ spalla miegħu fil-qadi ta’ dmirijiet.

“Għentu ħafna iva, fejn stajt dejjem għentu. Nispera li nibqa’ ngħinu.”

Bint il-President ta’ Malta Claire Cuschieri, kburija b’missierha, li bil-qalb tajba tiegħu dejjem ġab l-interess tan-nies qabel kollox.

“Nispera li dak li għamel mal-pazjenti tiegħu jagħmel issa ma’ Malta u Għawdex kollu. Qatt ma stennejt li se nkun eċċittata hekk.”

In-neputijiet tal-President ta’ Malta, David Cuschieri  u  Michela Scicluna qalu li huma kburin bin-nannu tagħhom u tawh ħajr ta’ kulma jagħmel magħhom.

“Kburi u li nara lin-nannu kuntent hija l-aqwa ħaġa. Nemmen li l-esperjenza politika tiegħu se tgħinu ħafna.”

Qabel telaq mid-dar li ilhu jgħix fiha snin twal, il-President sellem lil Carmen Mizzi  li ilha seftura magħhom sitta u għoxrin sena. Imbikkma, hija tatu tgħanniqa kbira qabel ma ħalla r-residenza tiegħu.

“Jien li għamel miegħi ma ninsih qatt. Dejjem kilt maghom. Dejjem sibthom meta kelli bżonn” qalet Mizzi.

Barra r-residenza fiż-Żejtun inġabret ġemgħa sabiħa li b’ċapċipa kbira taw merħba mill-isbaħ lill-President Vella malli ħareġ mill-bieb ta’ barra.

Ingħaqdu t-tfal tal-iskola primarja taż-żejtun, li bil-bandiera bajda u ħamra f’idejhom simbolu tal-għaqda li tkellem dwaru fl-ewwel diskors tiegħu ta’ President, bdew jgħajtu George Vella, George Vella. Tfal li ferħana li rnexxilhom jaraw lil Dr Vella ftit ħin biss qabel ħa l-ġurament tal-President.

Send this to a friend