Nicole Buttigieg – Page 71 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Urtati bil-preżenza ta’ Frank Psaila fuq il-midja tal-PN

Il-Fazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia qiegħda timbotta kemm tista lill-Kandidat tal-Parlament Ewropew  Frank Psaila sabiex jiġi elett fil-Parlament Ewropew.

Delia jrid li Psaila jiġi elett fil-Parlament Ewropew, sabiex ma’ Roberta Metsola u David Casa, ikomplu jiġġieldu fl-istituzzjonijiet ewropej kontra Malta, u jibqgħu jagħmlu l-ħsara kontra l-Gvern fi Brussell.

Sorsi fil-partit Nazzjonalista qalu li Adrian Delia qiegħed juza kull mezz sabiex iwassal il-messaġġ li mill-għaxar kandidati, irid lil Psaila fi Brussell.

Frank Psaila qiegħed jingħata prominenza fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista/

Erba ġimgħat il’bogħod  mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, Psaila baqa’ għaddej bil-programm tiegħu fuq il-midja nazzjonalista. Dan filwaqt li qiegħed jingħata spazju fuq kull programm ta’ ġrajjiet kurrenti.

Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali qalulna li dan qiegħed joħloq rabja kbira fost il-kandidati l-oħra għax mhux jingħataw l-istess prominenza bħal Psaila.

L-istess sorsi innotaw li t-Tnejn filgħaxija, Psaila tqabbad jintervista lil Adrian Delia fuq in-Net, u fl-stess ħin bagħtuh għal dibattitu tal-Awtorita tax-Xandir.

Dan ħoloq rabja fost il-kandidati l-oħra Nazzjonalisti, li ħassew li tal-inqas kellu jintbgħat kandidat ieħor jirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista.

Izda, is-sorsi tagħna qrib Adrian Delia qalulna li bi Frank Psaila, Delia moħħu mistrieħ għax leali lejh. Mhux bħal David Casa u Roberta Metsola li huma qrib ħafna tal-fazzjoni tal-eks Kap Simon Busuttil.

Fazzjoni li ma tridx lil Delia Kap, għax temmen li mhux kredibbli minħabba l-allegazzjonijiet li daħħal flus f’kont bankarju f’Jersey ġejjien mill-prostituzzjoni.

Is-sorsi tagħna fil-Partit Nazzjonalista qalulna, li fejn jidħol il-Parlament Ewropew Adrian Delia lest li jaħdem mal-fazzjoni ta’ Busuttil għax l-importanti li min jiġi elett jaħdem kontra Malta.

Għaldaqstant, Adrian Delia iħoss li Psaila jista jaħdem sew ma’ Casa u Metsola, li diġà ddikjaraw li se jkomplu bl-istess attitudni li ħadu fl-aħħar ħames snin.

Dan għax Adrian Delia jemmen li Malta hija l-agħar fl-Ewropa.

Il-Qorti tat raġun lil Jeffrey Pullicino Orlando fuq artikli li kitbet Daphne Caruana Galizia

Il-Qorti tal-Appell illum tat raġun lil Jeffrey Pullicino Orlando fuq serje ta’ artikli li Daphne Caruana Galizia kienet ippubblikat dwaru bejn l-2010 u l-2016.

L-artikli, ħafna minnhom b’ritratti, kienu jagħtu dettalji dwar fejn u ma’ min kien jinsab Pullicino Orlando. Attivitajiet li ma kinux relatati mal-irwol pubbliku tiegħu.

L-Imħallef Anthony Ellul, iddikjara li, filwaqt li teżisti l-libertà tal-espressjoni, jeżisti wkoll il-jedd għall-privatezza.

Il-Qorti kkonkludiet li l-artikli m’huma xejn għajr gossip li jinteressaw biss lil min m’għandux x’jagħmel u għandu l-għatx dwar il-ħajja privata tan-nies.

B’din id-deċiżjoni l-Qorti ċaħdet l-appell tal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data, li oriġinarjament kien ċaħad l-ilment li tressaq quddiemu minn Pullicino Orlando, għax qal li dan kien persuna pubblika, u li l-attivitajiet irrapportati kienu saru f’post pubbliku.

Konferenza li tibda kampanja elettorali

Il-Ħadd filgħodu bis-sessjoni plenarja ewlenija tal-Konferenza Ġenerali, il-Partit Laburista se jibda kampanja elettorali importanti.

Kampanja li għandha twassal sal-25 ta’ Mejju meta l-poplu Malti u Għawdxi se jivvota fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali.

Aqra aktar

Adrian Delia jgħid li l-gvern ta’ Joseph Muscat huwa ċertifikat tal-mistħija

F’kastilja hemm il-ħmieġ.

Hekk iddikjarat l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola meta indirizzat lill-partitarji Nazzjonalisti.

Għax ġie elett Gvern laburista, Metsola qalet li f’Kastilja hemm il-ħmieġ u trid li jitnaddaf il-ħmieġ.

“Naddaf il-ħmieġ li għandek f’Kastilja,” qalet Metsola.

Man-negattività ta’ Roberta Metsola ngħaqad il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Fil-Kazin Nazzjonalista ta’ San Pawl il-Baħar Delia qal li l-gvern huwa ċertifikat tal-mistħija.

Aqra aktar

Il-Partit Laburista jippreżenta l-kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali

Il-grupp ta’ kandidati tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, huwa l-ikbar grupp li partit politiku qatt ippreżenta fl-istorja ta’ pajjiżna kemm ilhom isiru l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali.

Fil-Barakka ta’ fuq, il-Prim Ministru u Mexxej Laburista preżenta lit-tim b’saħħtu ta’ 398 kandidat, li qegħdin jitfgħu isimhom fil-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. Tim imżewwaq b’kandidati minn kull sfera tas-soċjetà.

Aqra aktar

ARA: Beppe Fenech Adami jgħid li l-Laburisti tan-naħa t’isfel ta’ Malta ma jridux jivvotaw

Id-deputat Nazzjonalista Beppe Fenech Adami qal li l-laburisti fin-naħa t’isfel ta’ Malta ma jridux joħorġu jivvotaw.

Beppe Fenech Adami qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem iġġieled għad-demokrazija, iżda l-Kap tiegħu Adrian Delia ried iċaħħad id-dritt tal-vot lil 130,000 resident fosthom 2,500 żagħżugħ, minn 23 lokalità, billi ma nnominax biżżejjed kandidati għall-elezzjonijiet lokali.

Bil-Partit Nazzjonalista ried iċaħħad id-dritt tal-vot l-aktar lir-residenti fin-naħa t’isfel ta’ Malta. Għax fi kliem Fenech Adami r-residenti tan-naħa ta’ isfel ta’ Malta ma jridux joħorġu jivvotaw.

“Naturalment huwa evidenti li l-Partit Laburista għandu problema biex joħroġ lin-nies tiegħu jivvotaw fin-naħa t’isfel ta’ Malta,” qal Fenech Adami.

Send this to a friend