Nicole Buttigieg – Page 56 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Therese Comodini Cachia attakata min-nies ta’ Delia

Id-deputat nazzjonalista Therese Comodini Cachia qiegħda tiġi attakkatta minn partitarji nazzjonalisti tal-fazzjoni tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia.

Fuq Facebook, Comodini Cachia kitbet li huwa inaċċettabbli li taħt it-tmexxija ta’ Adrian Delia, tkissru l-kredenzjali u r-reputazzjoni tal-Partit. “Aħna nqumu għall-onestà, għad-dinjità u l-ġustizzja u mhux għad-dubji” qalet Comodini Cachia.

Dan qalitu b’rabta mal-aħħar żviluppi fil-Partit Nazzjonalista wara li Jean Pierre Debono allegatament bagħbas il-lista tal-eżekuttiv sabiex jieħu s-siġġu parlamentari ta’ Stellini.

Din id-dikjarazzjoni pubblika ta’ Comodini Cachia ġiet milqugħa mid-Deputati Karol Aquilina u Jason Azzoppardi li t-tnejn ħallewlha like fuq kitbitha.

Iżda Therese Comodini Cachia rċiviet għadd ta’ messaġġi u insulti minn partitarji nazzjonalisti li jappoġġjaw lil Delia.

Partitarju nazzjonalista qal lil Therese Comodini Cachia sabiex iddabbar rasha mill-Partit Nazzjonalista.

“Issa għax qed issibu forza li trid tqaċċatkom mill-għeruq qed tirvillaw. Ma tistawx tniżżluha li n-Nazzjonalisti stess ma jridukhomx aktar. Qiskhom ġurdien maqbud f’kantuniera. Istħu ħassartuh partit. Il-Partit mhux ta’ pseudo Nazzjonalisti. Inthom eletisti li taraw lil kulħadd dubbien. Pero l-poplu tagħkom tweġiba u beżaqkom minn ħaqlu.

Partitarju Nazzjonalista ieħor qalilha – “Jekk mhux qed iġġibu rispett lill-partit, tal-inqas ġibu rispett lin-nies li ivvutawlkom biex int u l-oħrajn tmorru timlew butkom bil-flus fl-Ewropa. Warrbu u ħallu lil min irid vera ġid lill-PN. Dejjaqtuna misskom tistħu.”

Partitarju ieħor mill-fazzjoni ta’ Adrian Delia, appoġġja lil delia u qalilha “Għandek raġun għax ma ħelisx minnek l-ewwel waħda u l-kumplament ta’ sħabek. Istħi.”

Partitarja oħra, li appoġġjat lil Frank Psaila fl-elezzjonijiet tal-Parlament  Ewropew, kitbet lil Comodini Cachia u qaltilha “Qabżet li ttajjar in-nar għall-partit. Għall- facebook biss tajba int u għall-vot. Il-bqija ma tarak imkien.

Wara baraxx ta’ kritika fil-konfront tagħha, Comodini Cachia kitbet li qiegħda tiġi attakkatta.

Qalet li jekk l-uniku tweġiba li għandhom xi jgħidu l-partitarji Nazzjonalista hija dik li jattakkawha, mela vera każ ta’ battalja mitlufa għall-Partit Nazzjonalista. Qalet li dawn għandhom jaħdmu biex iqajmu lill-partit nazzjonalsita fuq saqajh u mhux logħba ta’ nuqqas ta’ rispett lejn xulxin.

B’reazzjoni, partitarju Nazzjonalista weġibha li f’dan il-każ għandha taħdem fil-partit u mhux tisparixxi mix-xena politika kif għamlet u issa ħarġet mill-qoxra biex tkebbes in-nirien.

 

 

 

 

 

 

Delia mhux konvint li Cutajar ħaqqu s-siġġu parlamentari

Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia mhux konvint li l-kandidat Għawdxi Kevin Cutajar ħaqqu jieħu s-siġġu parlamentari ta’ David Stellini.

Wara akkużi ta’ irregolaritajiet fil-votazzjoni tas-Sibt għas-siġġu ta’ Stellini, it-Tnejn filgħodu l-kordinatur politiku tal-Partit Nazzjonalista Jean Pierre Debono bagħat ittra lill-Kap Nazzjonalista Adrian Delia jgħarrfu li ma kienx se jaċċetta s-siġġu parlamentari.

Madankollu, sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista qalu li Delia mhux konvint li jrid jagħti s-siġġu parlamentari  lil Kevin Cutajar.

Fil-fatt Adrian Delia talab parir kostituzzjonali biex ikun stabbilit jekk is-siġġu jridx jimtela’ bilfors minn kandidat Għawdxi.

Iżda Kevin Cutajar, sostna li jrid is-siġġu parlamentari ta’ David Stellini.

Fil-fatt huwa kiteb lis-segretarju ġenerali Clyde Puli sabiex jistaqsi kif se jibqa’ għax huwa l-unika persuna li għandu interess fis-siġġu parlamentari. (Clyde Puli / Kevin Cutajar)

Fuq Facebook, Kevin Cutajar kiteb : “Wara d-deċiżjoni tal-bieraħ ta’ Jean Pierre Debono li jirtira l-interess tiegħu li jimla s-siġġu Parlamentari li David Stellini ċeda fuq Għawdex, jiena ktibt lis-Segretarju Ġenerali tal-Partit nazzjonalista biex nitolbu jinfurmani kif ser imexxi l-Partit issa li l-unika Persuna li għadha bl-interess li nimla s-Siġġu Parlamentari imsemmi hi jien. Qed nistenna risposta.”

Kevin Cutajar ġie imbutatt u użat b’saħħa mill-fazzjoni tal-eks Kap Kazzjonalista Simon Busuttil u mid-deputat Nazzjonalista Chris Said sabiex ikun hu li jieħu s-siġġu parlamentari ta’ Stellini.

Manuvra li ħolqot inkwiet ġdid fil-Partit Nazzjonalista tant li l-firda bejn iż-żewġ fazzjonijiet laħqet livelli li fi kliem in-Nazzjonalisti stess il-partit mess il-qiegħ.

Żewġ votanti tal-fazzjoni ta’ Busuttil jiftħu każ il-Qorti kontra l-PN

Il-fazzjoni tal-eks kap Simon Busuttil qabdet żewġ votanti Għawdxin sabiex jippreżentaw protest ġudizzjarju fil-konfront tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli sabiex iwaqqfu lil Jean Pierre Debono milli jieħu s-siġġu parlamentari ta’ David Stellini li ġie elett minn Għawdex. Fil-protest ġudizzjarju huma rrimarkaw li Jean Pierre Debono seraq dan is-siġġu lil Għawdxin b’qerq.

sostnew li l-ħadd filgħaxija ġie allegat lil Jean Pierre Debono bagħbas il-lista tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u daħħal fiha lil David Stellini u lit-tezorier tal-Partit Nazzjonalista David Camilleri sabiex ikunu jistgħu jivvutawlu biex jieħu siġġu ta’ stellini. Filfatt Jean Pierre Debono ħa s-siġġu bi zbrixx b’zewġ voti. Huwa ġab 42 vot u Kevin Cutajar ġab erbgħin vot.

Deputati qrib Simon Busuttil jiktbu li qed jitilfu l-paċenzja

Id-deputat Nazzjonalista Therese Comodini Cachia qiegħda titlef il-pacenzja. Fuq facebook Comodini Cachia kitbet li Inaċċettabbli li tkissru l-kredenzjali u r-reputazzjoni tal-Partit. “Aħna nqumu għall-onestà, dinjità u ġustizzja mhux dubji” qalet Comodini Cachia. Dan qalitu b’rabta mal-aħħar żviluppi li Jean Pierre Debono allegatament bagħbas il-lista tal-eżekuttiv sabiex bi żbrixx ħa siġġu parlamentari ta’ Stellini.

Din id-dikjarazzjoni pubblika ta’ Comodini Cachia ġiet milqugħa mid-Deputati Karol Aquilina u Jason Azzoppardi li t-tnejn ħallew like fuq il-kitba tad-Deputata Nazzonalista.

Ma’ Therese Comodini Cachia ingħaqdet id-deputat nazzjonalista Claudette Buttigiet li ukoll kitbet li qiegħda titlef il-paċenzja. Iz-zejjed huwa zejjed. M’hemmx iktar gideb u aġir dubjuz. Aħna jistħoqilna aħjar. Il-Partit Nazzjonalista jistħoqlu aħjar.

.

 

Jakkużaw lil Debono li bagħbas il-lista tal-eżekuttiv biex jirbaħ is-siġġu ta’ Stellini

Id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi akkuża lil Jean Pierre Debono li bagħbas il-lista tal-membri tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista biex jieħu s-siġġu parlamentari ta’ David Stellini.

Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista qalu ma’ ONE NEWS li l-lista ġiet imbagħbsa ftit tal-ħin qabel ma’ l-Partit Nazzjonalista sejjaħ laqgħa tal-Eżekuttiv għas-Sibt sabiex jiddeċiedu dwar is-siġġu ta’ Stellini.

One News għandu f’idejh ritratt tas-sistema tal-Partit Nazzjonalista li turi li Jean Pierre Debono daħħal lil David Stellini u lit-teżorier tal-Partit Nazzjonalista David Camilleri f’din il-lista l-Ħamis fl-10:22 ta’ filgħodu.

Malli għamel din il-manuvra l-Partit Nazzjonalista sejjaħ laqgħa tal-eżekuttiv sabiex il-membri jivvutaw għal Debono jew għall-kandidat Nazzjonalista Kevin Cutajar.

Jean Pierre Debono kiseb 42 vot, żewġ voti aktar minn Kevin Cutajr li kiseb 40 vot.

B’reazzjoni għal din il-lista, id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi kiteb fuq Facebook li din hija l-prova li l-lista ta’ dawk biex jivvutaw ilbieraħ fl-Ezekuttiv għamilha Jean Pierre Debono.

“Daħqu b’Eżekuttiv. Taw vot lil min ma kellux jedd. Riedu jisirqu siġġu ta’ Kevin Cutajar bi FRODI. Dawn mhux Nazzjonalisti. Għajb. Għandkom il-wiċċ tgħidu li ħadd mhu ikbar mill-Partit? Għandkom il-wicc titkellmu fuq l-establishment? BARRA #dawnmhuxnazzjonalisti “, temm jikeb Azzopardi li lbieraħ Delia stqarr li se jibda jinjorah. 

Send this to a friend