Nicole Buttigieg – Page 24 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Investiment li jgħin f’każ ta’ tixrid ta’ żejt fl-ibħra Maltin

Tħabbar investiment ta’ aktar minn mija u għoxrin elf ewro f’tagħmir u taħriġ speċjalizzat għal każijiet ta’ tixrid ta’ żejt fl-ibħra Maltin. L-investiment f’xiri ta’ plastik li jissejjaħ inflatable booms għandu l-għan li jma jħallix iż-żejt milli jkompli jinfirex fil-baħar.

Ta’ kull sena fil-portijiet Maltin ikun hemm tnax-il elf moviment u żewġ miljun tunnellata ta’ fuel. Is-settur marittimu joħloq tlieta u għoxrin elf impjieg u jikkontribwixxi għal tnax-fil mija tal-ekonomija Maltija.Aqra aktar

Il-Parlament se jibda jiddiskuti żewġ abbozzi li se jaraw t-twaqqif tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza

It-Tnejn filgħaxija l-Parlament beda jiddiskuti żewġ abbozzi ta’ liġijiet relatati ma’ xulxin li permezz tagħhom l-ugwaljanza ser isir jedd  waqt li se titwaqqaf Kummissjoni awtonoma dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza.

Il-konsulent legali Desiree Attard spjegat li l-abbozz ta’ liġi dwar l-ugwaljanza se jipprojbixxi d-diskriminazzjoni, jippromwovi l-ugwaljanza u jħares lill-bniedem f’iktar oqmsa tal-ħajja. Il-liġi tidenfika karateristiċi bħas-sess u r-reliġjon fost oħrajn. Attard qalet: “Ma tistax tiġi diskriminat fl-aċċess tas-servizzi eżempju. Ma nistax niġi ddiskriminat u ma nagħtiex servizz ta saħħa għax jien mara eżempju.”

L-abbozz l-ieħor se jwassal għat-twaqqif ta’ Kummissjoni awtonoma għad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Ugwaljanza li se tieħu post il-Kummissjoni Nazzjonali għall-promozzjoni tal-Ugwaljanza.

Il-Kummissjoni se tkun istituzzjoni nazzjonali li l-Kummissarju tagħha se jkun eletta mill-Parlament b’żewġ terzi tal-kamra biex jassigura li ma jkollha x’taqsam mal-ebda Gvern. B’dan il-mod il-Kummissjoni se twieġeb biss lill-Parlament.

Il-Kummissjoni se tkun għassies fuq il-Gvern f’dan il-qasam u se tkun tista’ tagħti r-rakkomandazzjonijiet u l-fehmiet tagħha wara li tisma’ każijiet ta’ diskriminazzjoni u ksur tad-dritt għat-trattament indaqs.

Hija qalet: “Il-bord tajnih l-possiblità li tkun flessibli jew tirremdja ez jekk tkecciet min xogħol terga’ tidhol. Jew inkella danni ta’ għaxart elef ewro.

Il-Ministru għall-ugwaljanza Edward Zammit Lewis qal li ż-żewġ abbozzi għaddew mill-għarbiel tal-Kummissjoni Venezja. Qal li l-ħidma fuqhom damet għaddejja ħames snin, sabiex il-Gvern ikompli jaħdem għall-iktar ugwaljanza.

Il-Ministru Zammit Lewis qal: “Qed imorru oltre minn dak li għamlet il-Kummissjoni Ewropea. Iridu niġu best practice. Anki l-kummissjoni Venezja qaltilna li aħna qegħdin tajjeb u qegħdin nuru bil-fatti li aħna Gvern li jwettaq.

Iktar serħan il-moħħ għall-anzjani b’servizzi biex iħossuhom siguri fi djarhom

Is-Segretarju Parlamentari Anthony Agius Decelis ħabbar il-wieħed u għoxrin inizjattiva għall-anzjani – servizz ġdid li se jibda fuq proġett pilota biex l-anzjani li għandhom minn sittin sena ’l fuq u dawk li għandhom il-blue badge jingħataw is-servizz ta’ handyman bla ħlas għal twaħħil ta’ ganġetti mal-bibien u anke peeping holes biex iħossuhom iktar siguri fi djarhom.Aqra aktar

Send this to a friend