Nicole Buttigieg – Page 110 – One News

Nicole Buttigieg

Notifiki

Deputati ma jaqblux ma’ Mallia

Ma kinux biss eks-Deputati u Kunsillieri li pubblikament tkellmu dwar kif huma jaħsbuha differenti minn Salvu Mallia.

Dan anke jekk il-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, qed jiddefendih kull fejn jista’ u jikkunsidrah bħala star candidate.

Aqra aktar

Xogħol regolat minn Marzu li ġej

Sa Marzu li ġej, fiċ-ċentru miftuħ tal-Marsa, se jkun twaqqaf uffiċċju maħsub li jirregola l-mod kif immigranti jingħataw ix-xogħol.

Biex wieħed iħaddem immigrant li jgħix fiċ-ċentru miftuħ issa jrid jirreġistra f’dan l-uffiċċju. B’hekk ix-xogħol ta’ dawn l-immigranti jsir skont il-liġi anke jekk ħafna drabi jkun wieħed temporanju.

Kien iċ-ċerpersin ta’ Jobs Plus, Clyde Caruana, li żvela dan f’intervent telefoniku fil-programm Arena.

Iċ-ċentru se jkun qed jitmexxa minn Jobs+ u se jkollu rendikont tax-xogħlijiet ikunu qegħdin jagħmlu l-immigranti.

Fil-programm Arena, il-Ministru tal-Intern u Sigurtà Nazzjonali, Carmelo Abela, tkellem dwar l-importanza ta’ din l-inizjattiva li se tindirzza abbuż li ilu jsir għal snin twal.

Aqra aktar

Triq permanenti biex jonqos it-traffiku

It-triq li se tibda tinbena bit-twaqqigħ tal-Freedom Press nhar il-Ġimgħa, se tieħu post ir-rotta temporanja tal-Baċir numru sebgħa u għandha sservi biex tgħin it-traffiku li minn naħa ta’ isfel ta’ Malta ikun sejjer lejn il-Belt.

Lejliet li jibda x-xogħol tkellimna mal-Ministru għall-Infrastruttura, Joe Mizzi, li spjega kif il-gvern kien konxju li l-proġett tal-hub marittimu kien se joffri sfida, għax miegħur riedet tingħalaq it-triq ta’ Baċir numru sebgħa.

Aqra aktar

Sittax-il laboratorju akkreditat

Il-Laboratorju tal-MCCAA huwa fost is-sittax il-laboratorji li ġew akkreditati mill-Bord tal-Akkreditazzjoni Nazzjonali.

Ċertifikat mingħand dan il-Bord ifisser li l-laboratorji qed iħaddnu l-ogħla standards u prattiċi.

Aqra aktar

Investiment ta’ €5 miljuni fil-Biċċerija tal-Marsa

B’investiment ta’ €5 miljun fil-Biċċerija tal-Marsa għaddej investiment ma jaqta’ xejn sabiex jinbidlu l-faċilitajiet u l-apparat li jintuża għall-qatla tal-annimali.

Sa diġà nbidlet is-sistema tad-drenaġġ, is-sistema ta’ fejn jinġabar l-ilma tax-xita u s-sistema tal-arja kkundizzjonata.
Aqra aktar

Laboratorju f’Mater Dei akkredidat mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa

Il-Laboratorju tal-Viroloġija tal-Isptar Mater Dei ġie akkredidat mill-Għaqda Dinija tas-Saħħa.

Dan huwa wieħed mill-laboratorji li jaqa’ taħt id-dipartiment tal-Patoloġija, hu janalizza testijiet tal-mikropi li jittieħdu minn viruses fosthom influwenza, ħożba u ħożba Ġermaniza.

Chris Barbara, direttur tal-patoloġija, qal li minn Settembru ‘l hawn sabu tmien każijiet tal-influwenza. It-tilqima bdiet tingħata diġa u qed nsibu li H13 li diġa qeda fit-tilqima.

Aqra aktar

Jinvestigaw il-ħela ta’ ikel

75 student tal-ħames sena sekondarja, ġejjin minn 25 skola differenti minn madwar Malta u Għawdex, ipparteċipaw fil-kompetizzjoni Malta Junior Science Olympiad.

L-istudenti riedu jagħmlu esperiment xjentifiku u jinvestigaw il-ħela tal-ikel f’termini bioloġiċi, kimiċi u fiżiċi. Per eżempju ltqajna ma’ studenti li kienu qed jaħdmu fuq espertiment tal-kimika biex jiskopra l-konċentrazzjoni ta’ ħall fl-ikel.

Ix-xogħol li wettqu l-istudenti se jiġi analizat, kif spjegalna Joseph Cutajar – Uffiċjal Edukattiv fi ħdan id-dipartiment tal-imaniġġjar tal-kurikulum fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Minn dawn l-investigazzjonijiet, l-scripts jiġu ikkoreġuti u min ġab l-ogħla marka fl-inqas ħin ikun rebbieħ.

Il-kompetizzjoni ġiet organizzata għat-tielet sena konsekuttiva u l-għan tagħha huwa li izied l-imħabba tal-istudenti lejn ix-xjenza.

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo żar din l-attività fejn tkellem mal-istudenti dwar l-esperimenti li bdew janalizaw u awguralhom kull suċċess.

Aqra aktar

Send this to a friend