Nicole Buttigieg – One News

Nicole Buttigieg

Persuni li jkunu barra fi grupp ta’ aktar minn 3 ser jiġu mmultati €100

Mit-Tlieta wieħed u tletin ta’ Marzu, nhar festa nazzjonali, mhux se jkun permess li n-nies ikunu barra fi grupp ta’ aktar minn tliet persuni. Min jinqabad jikser din il-liġi u jkun fi grupp ta’ aktar minn tliet persuni se jiġi mmultat mitt ewro kull persuna li jkun hemm fil-grupp.

Ħabbar dan il-Ministru għall-intern u s-sigurtà nazzjonali Byron Camilleri f’konferenza tal-aħbarijiet wara l-laqgħa tal-Kabinett li fiha ġew diskussi aktar miżuri sabiex jonqos it-tixrid tal-Coronavirus. Dan wara li matul il-ġurnata tal-Ħadd il-pulizija kellhom jum impenjattiv iferrxu lin-nies li ma obdewx l-pariri tal-awtoritajiet tas-saħħa u ħarġu fi gruppi.

Għaldaqstant se jiġi ppubblikat avviż legali li jipprojbixxi li f’postijiet pubbliċi, bħal ħdejn il-baħar u fil-kampanja ma jistgħux ikun hemm gruppi ta’ aktar minn tliet persuni.

Iżda l-persuni li jgħixu fl-istess residenza jistgħu jkunu fi grupp ta’ aktar minn 3 persuni.

Bil-pulizija se tkompli żżid il-preżenza barra fosthom biż-żwiemel tal-kavallerija li se jkunu qegħdin jagħmlu spezzjonijiet f’żoni rurali u jfirrxu n-nies.

Din il-liġi mhux se tapplika għal nies li jkunu qegħdin jistennew fil-kju, minkejja li dawn iridu jżommu distanza ta’ mill-inqas żewġ metri.

Ġie deċiż li f’postijiet pubbliċi se jiġi limitat s-servizz tal-WIFI, biex jiġu limitati grupp ta’ persuni f’postijiet pubbliċi.

Il-Ministru Byron Camilleri qal li bħalissa mhux żmien li n-nies imorru picnic.

 

Saħaq li lkoll għandna nsegwu d-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa sabiex nipprevenu t-tixrid tal-virus.

 

Jidħlu 1235 applikazzjoni għand il-ME għall-miżuri t’għajnuna lin-negozji mill-Gvern

Il-Malta Enterprise rċeviet elf mitejn ħamsa u tletin applikazzjoni, fl-ewwel jum li bdiet tilqa’ l-applikazzjonijiet għall-miżuri t’għajnuna lin-negozji.

Il-Gvern se jħallas paga ta’ tmien mitt ewro fix-xahar lil madwar sittin elf ħaddiem li jaħdmu f’oqsma li ntlaqtu mill-impatt ekonomiku kawża ta’ dan il-virus.

Aqra aktar

Mit-Tnejn in-negozji jistgħu japplikaw għall-miżuri


Mit-Tnejn li ġej kumpaniji u negozji jistgħu jibdew japplikaw għal miżuri t’għajnuna mħabbra mill-Prim Ministru.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Kurt Farrugia qal li fuq is-sit elettroniku tal-Malta Enterprise, min iħaddem jista’ japplika għal miżuri ta’ għajnuna minħabba li l-Coronavirus affettwa l-operat tagħhom. Aqra aktar

Send this to a friend