Matthew Farrugia

BIL-FILMAT: Jiġi rrikonoxxut il-progress u x-xogħol bla waqfien tal-Pulizija

Fl-editorjal tal-gazzetta The Malta Independent on Sunday, ġie nnutat in-numru kbir ta’ prosekuzzjonijiet li saru fl-aħħar ġimgħat, b’mod speċjali prosekuzzjonijiet marbutin ma’ reati finanzjarji.

Fil-fatt, hawn ġie mfaħħar id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet tar-Reati Finanzjarji, li qiegħed jitmexxi minn persuna kompetenti u d-dipartiment għandu kull għodda neċessarja sabiex jagħmel xogħolu.

Aqra aktar

L-attakki tat-Twin Towers mil-lenti ta’ eks pulizija tal-NYPD 

Il-ġurnata tal-11 ta’ Settembru tas-sena elfejn u waħda hija pjaga fil-memorja tad-dinja b’mod speċjali għall-familji ta’ kważi tlett elef persuna li tilfu ħajjithom f’dan l-attakk.

Fl-għoxrin anniversarju ta’ dan il-jum imdemmi, ONE News tkellem ma’ Raymond Cassar, Pulizija Amerikan irtirat b’dixxendenza Maltija, li fil-ħdax ta’ Settembru ta’ għoxrin sena ilu, kien jaħdem mal-Pulizija fi New York, l-NYPD.

Huwa qal li dakinhar ma kienx xogħol, u filgħodu ċempillu r-raġel t’oħtu biex jgħidlu jixgħel it-televiżjoni u jara l-aħbarjiet.

“I thought they were showing a repeat of what just happened with the first tower because I was in denial, saying ‘No, this can’t be.’ I thought they were just rewinding what they had just seen with the first tower, but all of a sudden, I hear the announcer on the TV say ‘The Empire State Building is now the tallest building in New York City.’ And that made my heart sink.”

Huwa mar l-għassa fejn kien stazzjonat, fejn sab xarabank mimli Pulizija sejrin lejn is-sit tal-attakk, u mar magħhom.

Meta waslu ħdejn it-tifrik li kien fadal, tant kien hemm trab mal-art li ħassu miexi fuq il-borra.

Hawnhekk ra xeni li se jibqa’ jġorr miegħu tul ħajtu kollha.

“And then by the time you get there, to Ground Zero, you see mountains and mountains of debris, and you know that it’s unstable. When we first got there, we were there to keep the surrounding area clear and when you walk near Ground Zero, you could see some body parts and a lot of clothes ripped up, but there was no body.”

Dan l-attakk wassal għal gwerra kontra t-terroriżmu, li laqtet lill-Afganistan, fejn it-Taliban kienu qed jospitaw lill-moħħ wara l-attakk, Osama Bin Laden.

Meta mistoqsi dwar kif iħossu dwar l-iżviluppi fl-Afganistan, l-eks Pulizija esprima r-rabja tiegħu lejn il-fatt li t-Taliban reġgħu lura fit-tmun tal-pajjiż.

“Alright, the war is over in Afghanistan, there is a right way to do it, and a wrong way to do it. The first thing that we need to do is get all the Americans out, get all the Afghan people out of there, that helped the military for 20 years. Because if you don’t get them out first, these people are going to become hostages.”

Għoxrin sena wara dan il-jum li tappan l-istorja, id-dinja nbidlet kompletament, iżda s-sitwazzjoni fl-Afganistan qed tħasseb lil bosta madwar id-dinja li wara żewġ deċenji, il-gwerra kontra t-terroriżmu ma ġabet ebda bidla.

BIL-FILMAT: Produtturi barranin b’esperjenza unika f’pajjiżna

L-industrija tal-films f’pajjiżna qed tkompli tikber u tissaħħaħ, u wara tgħaddi l- pandemija se tkun fost l-aqwa fid-dinja. Dan intqal f’konferenza tal-aħbarjiet fl-Istudios tal-Films Maltin fil-Kalkara, fejn bħalissa qed jinġibed film multi milljunarju.

Wieħed mill-Produtturi, Brad Fischer, spjega kif dan il-film huma marbut mal-baħar, u għalhekk Malta kienet waħda mill-għażliet naturali biex jinġibed dan il-film. Huwa spjega wkoll l-istorja ta’ dan il-film.

Aqra aktar

Jinżamm arrestat iż-żagħżugħ ta’ 24 sena akkużat li spara fuq raġel ta’ 55 sena

Ryan Sultana ta’ erbgħa u għoxrin sena inżamm taħt arrest wara li wieġeb mhux ħati li spara u weġġa’ b’mod gravi lil raġel ieħor fl-Iklin, ilbieraħ waranofsinhar.

L-allegat vittma ta’ din l-isparatura huwa Vincent Xuereb, li huwa magħruf mal-Pulizija fuq każijiet relatati ma’ frodi u mhux l-ewwel darba li deher quddiem il-Qorti.

Aqra aktar

Jinżammu arrestati wara li ġew mixlija li ħarqu ħanut f’Ħal Qormi

Brooks Lia ta’  40 sena u Damiano Alfio Ranissi Torissi ta’ 43 sena li jgħixu San Pawl il-Baħar, baqgħu miżmuma arrestati wara li wieġbu mhux ħatja li fid-29 t’Awwissu kienu involuti fi ħruq ta’ ħanut f’Ħal Qormi.

Il-Pulizija wasslet għall-arrest taż-żewġ imputati wara li ġie elevat filmat minn camera tas-sigurtà fil-viċinanzi, fejn anke dehru l-karozzi użati fl-allegat reat. Fil-Qorti ntqal li l-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha, sabiex jinsab ukoll il-mandant ta’ dan l-allegat ħruq.

Aqra aktar

Send this to a friend