Leanne Abela Grech – Page 72 – One News

Leanne Abela Grech

Notifiki

BIL-FILMAT: Arti fi spazji pubbliċi – it-tieni sejħa

Il-Ministru Ian Borg flimkien mal-Ministru Owen Bonnici nedew il-programm tal-arti fi spazji pubbliċi għat-tieni darba filwaqt li l-ewwel programm kellu suċċess b’sitt proġetti fejn artisti lokali flimkien mal-Kunsill lokali ta’fejn se titpoġġa l-arti ibbenefikaw mill-fondi allokati għal dan il-proġett.

Aqra aktar

Statistika pożittiva dwar il-qgħad – 75% inqas mir-rata fl-2013

Ħidmet il-Gvern qed tħalli l-frott mixtieq fil-qasam tax-xogħol hekk kif rapport maħruġ mill-NSO jindika li sar tnaqqis drastiku ta’ aktar minn tliet kwarti miċ-ċifra ta’ qagħad fil-bidu tal-elfejn u tlettax. Il-gvern Laburista kien sab ċifri ta’ aktar minn ħamest elef persuna fuq ir-reġistru tal-qgħad, iżda sitt snin wara, dik iċ-ċifra niżlet għal elf u seba’ mija.

Aqra aktar

Skema ta’ għajnuna għal atleti b’diżabilità

Is-Segretarju Parlamentari għall-persuni b’diżabilità Anthony Agius Decelis nieda skema ġdida bil-għan li aktar persuni b’diżabilità jieħdu sehem f’attivitajiet sportivi.

F’konferenza tal-aħbarijiet li matulha tħabbru d-dettalji tal-iskema, il-Kummissarju għall-Persuni b’Diżabilità Oliver Scicluna qal li din l-iskema se tagħti aktar kuraġġ lill-atleti b’diżabilità jieħdu sehem f’kompetizzjonijiet barra minn xtutna.

Is-Sur Scicluna qal li hu seta’ jitkellem personalment dwar il-benefiċċju ta’ din l-iskema gekk kif għamel perjodu taż żmien jipprattika sport mingħajr is-sosten ta’ ħadd..

Is-Segrearju Parlamentari Agius Decelis qal li l-persuni b’diżabilità jistgħu jikkwalifikaw sa massimu ta’ erba’ mija u ħamsin ewro mill-ispejjez li jkunu għamlu  u sosnta li permezz tagħha l-Gvern qed ikompli juri l-prinċipji li jemmen fihom.

 

ARA: Għalqet 100 sena, u għadha taqra l-gazzetti!

Hekk kif ħarġet minn kamritha fid-dar tal-anzjani tal-Imtarfa imdawra bil-familja, laqgħatna bi tbissima malli rat lil kulħadd imdawwar magħha biex jiċċelebraw l-għeluq il-100 sena.

Martha Agius, imwielda x-Xewkija Għawdex qaltilna li rħitilha lejn ir-raħal ta’ Birkirkira mal-familja tagħha ta’ għaxar snin minħabba n-nuqqas ta’ xogħol f’Għawdex. Spjegat li missierha kien jaħdem il-barrieri, u meta ġie biex jaħdem Malta, ġab lill-familja kollha miegħu.Aqra aktar

Studenti jħawlu 40 siġra f’Wied Għollieqa

Il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera flimkien mal-għaqda ambjentali Nature Trust nedew l-iskema “Tree Your Town” li għandha l-għan li tkompli tħaddar il-lokalitajiet f’pajjiżna.

F’attività organizzata minn Nature Trust propju għal Jum is-Siġar bosta studenti minn diversi skejjel ingħataw tagħrif dwar is-siġar.

Aqra aktar

Send this to a friend