Leanne Abela Grech – Page 71 – One News

Leanne Abela Grech

Notifiki

Jiġi ffirmat ftehim kollettiv bejn l-AWAS u l-GWU

Dalgħodu ġie ffirmat it-tieni ftehim kollettiv bejn l-Aġenzija għall-Ħarsien tal-Persuni li qed ifittxu Ażil (AWAS) u l-General Workers Union. Dan il-ftehim kollettiv mhux biss se jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-pagi u l-mod li bihom il-ħaddiema javvanzaw fl-iskali, imma jinkludi fih miżuri li jattira wkoll impjegati ġodda f’dan is-settur.

Aqra aktar

FILMAT: Imfakkar Jum il-Ħelsien

Illum pajjiżna qed ifakkar l-erbgħin anniversarju minn meta is-suldati Ingliżi ħallew artna biex Malta saret tal-Maltin. Kien il-Prim Ministru ta’ dak iż-żmien, il-Perit Duminku Mintoff, li wassal għall-ftehim storiku biex Malta ma tibqax bażi militari Ingliża.

Il-maltemp ma kienx qata’ l-qlub tal-ġemgħa numeruża ta’ nies li kienet nġabret biex jaraw il-bandiera Ingliża titniżżel u flokha titla’ dik Maltija.Aqra aktar

Il-Gvern bi pjan ta’ tliet snin dwar it-teknoloġija

F’konferenza dwar is-servizzi diġitali governattivi, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar qal li s-servizz pubbliku qed jiżen l-użu tal-Intelliġenza Artificjali.

“Se nkunu qed nippreparaw għall-AI, għal famuża artificial intelligence biex dak li llum il-bniedem jagħmel aħjar, naslu f’punt fejn anke l-magni jibdew jagħmlu ċerti affarijiet li huma aħjar”

Il-potenzjal tal-intelliġenza artifiċjali huwa kbir, anke f’pajjiż bħall Malta fejn tiddependi fuq ir-riżors uman. Qal li is-Servizz Pubbliku jrid jibda jobsor l-effetti tal-Intelliġenza Artifiċjali u kif se japplika dawn l-avvanzi.

Matul il-konferenza huwa tkellem ukoll dwar il-proġett converge li huwa l-ikbar investiment fit-teknoloġija li qatt sar fis-Servizz Pubbliku b’investiment ta’ 40 miljun ewro li jmiss għaxar ministeri u tletin proġett li jvarjaw minn eservice applications sa oħrajn indirizzati mill-gvern lejn il-gvern; lejn in-negozju u lejn iċ-ċittadin.

Huwa ħabbar ukoll li f’nofs is-sena s-Servizz Pubbliku se jniedi pjan ta’ tliet snin li se jelenka dak li hemm bżonn isir għall-ġejjieni fil-qasam tat-teknoloġija.

 

Se nidħol għall-Presidenza b’moħħ miftuħ – George Vella

Sitt ijiem qabel jingħata l-ġurament tal-ħatra bħala l-għaxar Kap ta’ Stat Malti mill-1974 ‘il hawn, il-Presdient Nominat George Vella sostna ma’ ONE NEWS li se jagħmel ħiltu kollha biex bil-mandat li se jingħatalu l-Ħamis li ġej ikompli jżid fuq it-tajjeb li sar mill-predeċessuri tiegħu.

“Wieħed jipprova jidħol fiż-żraben ta’ dawk li kienu qablek, tipprova tara l-aħjar tagħhom u tipprova kemm jista’ jkun tuzah u żżid fuqu”

It-Tabib Vella qal li l-ġejjieni diffiċli tbassru, iżda qal li jinsab lest biex jaqdi l-obbligi u r-responabilitajiet li ġġib magħha l-Presidenza b’moħħ miftuħ. Madankollu qal li wieħed irid iħejji lilu nnifsu għal dak li jista’ jsib ma’ wiċċu mingħajr ma jkun qed jistennih.

“Però mbgħad ovvjament wieħed irid ikun ippreparat ukoll għall-imprevist, għax ma tistax tgħid, anke ħafna preċedessuri sabu ma’ wiċċhom problemi li kellhom isolvuhom, problemi politiċi, problemi anki kostituzzjonali biex ngħid hekk. Ġifieri wieħed irid jidħol with an open mind u jipprova illi jagħmel l-aħjar tiegħu”

Dr Vella qal dan fi tmiem laqgħa li kellu mal-President Marie Louise Coleiro Preca li matulha kompla jingħata rendikont tal-ħidma li jwettaq l-Uffiċċju tal-President ta’ Malta, u l-entitajiet li jaqgħu taħtu fosthom il-Malta Community Chest Fund.

Intant għall-ewwel darba fl-istorja, il-President għaddiet inventarji li kkumpliat l-aġenzija Heritage Malta tal-wirt storiku u kulturali fil-Palazzi Presidenzjali.

“Komplejna nagħtu handover anke ta’ inventarju, perezempju tal-kotba li llum għandna f’din il-militenzja fil-librerija ta’ San Anton, hija xi ħaġa ġdida wkoll, hija inizjattiva li ħadna matul il-Presidenza. Imma wkoll għaddejna inventarji u rapporti ta’ kwalunkwe xi ħaġa li konna qed naħdmu dwarha biex naturalment Dr. Vella jkun jista’ jidħol u jkun jista’ ikompli bix-xogħol tiegħu mingħajr diffikultà”

Il-President nominat se jingħata l-ġurament tal-ħatra l-Ħamis 4 ta’ Arpril bl-istazzjon ONE se jkun qed ixandar programm speċjali b’għadd ta’ intervisti esklussivi ma’ nies li ħadmu mill-qrib mat-Tabib Vella.

Djalogu konsultattiv dwar l-użu tat-teknoloġija fis-settur pubbliku

Illum sar it-tieni djalogu konsultattiv dwar is-servizzi diġitali fis-servizz pubbliku, liema huwa meqjus l-akbar investiment diġitali, b’fond ta’ €40 miljun li parzjalment huma minn fondi Ewropej.

Is-Segretarju Permanenti tal-Gvern, Mario Cutajar, qal li t-teknoloġija saret parti integrali fis-servizz, fil-ħajja ta’ kuljum u hija qafas li fuqu jrid jiffoka s-servizz kollu.

Aqra aktar

Tranżizzjoni ta’ dokumenti bejn il-President ta’ Malta u s-suċċessur tagħha

Tul dawn il-ġimgħat, il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca sejħet diversi laqgħat mal-President Nominat, Dr George Vella biex tagħtih hand-over tax-xogħol li jsir fi ħdan l-Uffiċċju tal-President, hand-over tal-Malta Community Chest Fund Foundation, u hand-over ta’ inventarji.

Apparti dawn il-laqgħat, saru wkoll diversi laqgħat bejn l-uffiċċjali tas-Segretarjat tal-President Coleiro Preca, u s-Segretarjat tal-President Nominat, Dr George Vella, fejn tlaqqgħu man-nies u ġew diskussi d-diversi proċeduri tal-ħidma tal-Uffiċċju tal-President.

Illum, fil-Palazz ta’ San Anton, il-President Coleiro Preca għaddiet l-inventarji kkumpilati minn Heritage Malta tal-wirt storiku u kulturali li jinsabu fil-Palazzi Presidenzjali, fosthom anke inventarju tar-rigali tal-istat li l-President Coleiro Preca rċeviet tul dawn il-ħames snin, u li jinsabu għall-wiri b’mod permanenti fil-Palazz, il-Belt Valletta

Ġie mgħoddi wkoll katalgu tal-kotba, li jinsabu fil-Librerija Anton Buttigieg li tinsab fil-Palazz ta’ San Anton, u li twaqqfet bl-inizjattiva tal-President Coleiro Preca bħala mill-proġett ta’ restawr estensiv li sar fl-istess palazz. Dan kien mgħoddi mir-rappreżentanti tal-Malta Libraries u tal-Akkademja tal-Malti, li kienu ġew appuntati mill-President Coleiro Preca bħala l-kustodji ta’ din il-Librerija.

Intant, l-istazzjon ONE se jkun qed ixandar programm speċjali nhar il-Ħamis li ġej fit-8:15 ta’ filgħodu.

Inawgurat ġnien l-istazzjon f’Birkirkara

Il-Karkariżi se jibdew igawdu minn spazju ieħor miftuħ li għandu marbuta miegħu l-storja tal-ferrovija f’pajjiżna.

Waqt l-inawgurazzjoni tal-ġnien mill-Prim Ministru Joseph Muscat, is-Sindku ta’ Birkirkara, Joanne Debono Grech ddeskriviet il-ġnien bħala l-uniku pulmun f’Birkirkara.

Aqra aktar

Gwida online għall-ġenituri b’attivitajiet rikreattivi għal tfal sa tnax-il sena

Illum tnidiet is-sit family time malta bil-għan li sservi ġenituri b’għarfien ta’ postijiet, jew attivtaijiet u avvenimenti għall-bżonnijiet rikreattivi ta’ uliedhom biex ikunu jistgħu jippjanaw ħin ta’ kwalità flimkien.

Il-fundaturi, Anna Gallo, perit Taljana li tgħix Malta, qalet ma’ ONE news li din l-idea ġietha meta tliet snin ilu saret omm u li rat li kien hawn il-bżonn għall-pjattaforma li tgħin lill-ġenituri għall-ħin ta’ kwalità ma’ uliedhom.

Aqra aktar

Send this to a friend