Leanne Abela Grech

BIL-FILMAT: L-investiment fil-pixxina għenhom biex kibru bħala tim kompettitiv

Il-klabb tal-waterpolo ta’ Birżebbuġa, l-BASC, jaf il-bidu tiegħu f’Ġunju tal-1955, iżda t-tim dam 12-il sena mingħajr pixxina. F’dak il-perjodu, it-tim affaċċja diversi sfidi, madanakollu, fl-aħħar tas-snin sittin it-tim beda jerġa’ jikkompeti, sakemm fil-bidu tal-millenju l-ġdid, il-pixxina tal-ilma baħar spiċċat vaska kbira mimlija alka.

Għal diversi snin, minkejja li l-klabb ma kellux pixxina adegwata baqa’ attiv, iżda fl-2013 feġġ raġġ ta’ dawl hekk kif bdew il-pjanijiet għall-pixxina professjonali kompluta.

Fl-2017 ix-xogħol ġie uffiċjalment inawgurat u minn dakinhar il-klabb reġa’ beda jikkompeti fil-kampjonat tal-waterpolo lokali. Tant li wara sentejn jikkompeti, it-tim tal-waterpolo ta’ Birżebbuġa wasal fl-ogħla livell tal-kampjonat, jiġifieri, l-Premier.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Beda jdoqq il-qniepen mill-Kon-Katidral

Beda jdoqq billi jħabbat maċ-ċilindri tal-gass iżda l-ewwel esperjenza tiegħu fid-daqq tal-qniepen kienet fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann meta kien għadu student fl-iskola sekondarja ta’ San Albertu l-Kbir tal-Belt. Infatti, kien l-għalliem tiegħu tal-arti u d-disinn li kien irranġalu mas-sagristan biex idoqq il-qniepen ta’ wieħed mill-akbar monumenti storiċi ta’ pajjiżna.

Dan huwa dak li rrakkontalna il-Kampanoloġista Rayden Mizzi, li tkellem magħna dwar l-esperjenzi tiegħu bħala studjuż tal-qniepen.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: L-Imġarr se jkollu l-ewwel każin tal-banda

Binja fl-Imġarr li kienet tintuża mill-korporazzjoni tal-ilma se ssir is-Sede għas-Soċjetà Filarmonika Marija Mtellgħa s-Sema.

Lejlet il-Festa ta’ Santa Marija fl-Imġarr tħabbar li l-binja, li tinsab tefa’ ta’ ġebla ‘il bogħod mill-Knisja parrokkjali, se tilqa’ fiha l-Kumitat, bandisti u allievi kif ukoll soċi f’dak li se jkun l-ewwel każin tal-banda fir-raħal.Banda li għadha pjuttost ġdida hekk kif din is-sena qed tfakkar l- għaxar sena mit-twaqqif tagħha.

L-ewwel laqgħa tal-Kumitat Eżekuttiv kienet saret f’Ottubru tal-2011 f’għalqa, sakemm imbgħad bdew isiru fl-Oratorju Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija. Hemmhekk kien isir ukoll it-tagħlim tal-mużika, fejn tfal u żgħażagħ mir-raħal attendew bi ħġarhom. Eventwalment sar ftehim mal-Kunsill Lokali biex illum il-laqgħat u t-tagħlim tal-miżuka qed isiru fil-binja amministrata mill-Kunsill Lokali tal-Imġarr.

Il-President tas-Soċjetà Giovanni Gatt tenna l-ferħ tiegħu li ħolma qed issir realtà.

“Kulħadd qiegħda katina magħna biex din il-banda kibret u daqqet f’parroċċi oħrajn, idoqq fil-festa tal-Imġarr u b’xejn, u ngħallmu b’xejn. Huwa xi ħaġa sabiħa li tati das-servizz. Hemm il-kuraġġ u hemm is-saħħa.”

Is-Sibt filgħodu l-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg żar il-binja li se tinbidel f’Sede, huwa tenna li l-infrastruttura mhix biss toroq, imma anke proġetti oħra fil-komunitajiet.

Dan il-proġett huwa parti minn kullana ta’ proġetti li qed isiru mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet f’numru ta’ lokalitajiet madwar il-pajjiż.

“Id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi se jkun qed jassisti issa ġaladarba joħroġ il-permess biex din tiġi konvertita f’ċentru fejn ikun hawn it-tagħlim tal-mużika u post fejn wieħed jista’ jiltaqa’ u l-komunità tkompli ssaħħaħ il-kwalità tal-ħajja tagħha.”

 

Miet bin-nar u l-għada twieled ibnu

Fi kważi mitt sena n-Naxxar ra sitt inċidenti tan-nar u li f’dawn l-inċidenti ndarbu jew mietu mas-sittax-il persuna.Aqra aktar

Send this to a friend