Leanne Abela Grech – Page 58 – One News

Leanne Abela Grech

Notifiki

Statistika pożittiva dwar il-qgħad – 75% inqas mir-rata fl-2013

Ħidmet il-Gvern qed tħalli l-frott mixtieq fil-qasam tax-xogħol hekk kif rapport maħruġ mill-NSO jindika li sar tnaqqis drastiku ta’ aktar minn tliet kwarti miċ-ċifra ta’ qagħad fil-bidu tal-elfejn u tlettax. Il-gvern Laburista kien sab ċifri ta’ aktar minn ħamest elef persuna fuq ir-reġistru tal-qgħad, iżda sitt snin wara, dik iċ-ċifra niżlet għal elf u seba’ mija.

Aqra aktar

Skema ta’ għajnuna għal atleti b’diżabilità

Is-Segretarju Parlamentari għall-persuni b’diżabilità Anthony Agius Decelis nieda skema ġdida bil-għan li aktar persuni b’diżabilità jieħdu sehem f’attivitajiet sportivi.

F’konferenza tal-aħbarijiet li matulha tħabbru d-dettalji tal-iskema, il-Kummissarju għall-Persuni b’Diżabilità Oliver Scicluna qal li din l-iskema se tagħti aktar kuraġġ lill-atleti b’diżabilità jieħdu sehem f’kompetizzjonijiet barra minn xtutna.

Is-Sur Scicluna qal li hu seta’ jitkellem personalment dwar il-benefiċċju ta’ din l-iskema gekk kif għamel perjodu taż żmien jipprattika sport mingħajr is-sosten ta’ ħadd..

Is-Segrearju Parlamentari Agius Decelis qal li l-persuni b’diżabilità jistgħu jikkwalifikaw sa massimu ta’ erba’ mija u ħamsin ewro mill-ispejjez li jkunu għamlu  u sosnta li permezz tagħha l-Gvern qed ikompli juri l-prinċipji li jemmen fihom.

 

ARA: Għalqet 100 sena, u għadha taqra l-gazzetti!

Hekk kif ħarġet minn kamritha fid-dar tal-anzjani tal-Imtarfa imdawra bil-familja, laqgħatna bi tbissima malli rat lil kulħadd imdawwar magħha biex jiċċelebraw l-għeluq il-100 sena.

Martha Agius, imwielda x-Xewkija Għawdex qaltilna li rħitilha lejn ir-raħal ta’ Birkirkira mal-familja tagħha ta’ għaxar snin minħabba n-nuqqas ta’ xogħol f’Għawdex. Spjegat li missierha kien jaħdem il-barrieri, u meta ġie biex jaħdem Malta, ġab lill-familja kollha miegħu.Aqra aktar

Studenti jħawlu 40 siġra f’Wied Għollieqa

Il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera flimkien mal-għaqda ambjentali Nature Trust nedew l-iskema “Tree Your Town” li għandha l-għan li tkompli tħaddar il-lokalitajiet f’pajjiżna.

F’attività organizzata minn Nature Trust propju għal Jum is-Siġar bosta studenti minn diversi skejjel ingħataw tagħrif dwar is-siġar.

Aqra aktar

Lejn inqas emmissjonijiet mill-vetturi sal-2030

F’Diċembru li għadda, il-Membru Parlamentari Laburista Miriam Dalli mexxiet negozjati mal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar liġi biex karozzi ġodda jaħdmu b’teknoloġija nadifa u jintlaħqu l-miri stabbiliti fit-tnaqqis tal-emissjonijiet CO2 sal-2030.

F’diskussjoni li saret il-Ġimgħa, Dalli spjegat kif l-arja aktar nadifa għaċ-ċittadini li tissarraf fi kwalità ta’ saħħa aħjar, prezzijiet orħos għall-karozzi li jaħdmu b’teknoloġija nadifa u li jonqsu l-effetti ħżiena tat-tibdil fil-klima huma t-tlett punti importanti li fuqhom hija bbażata din il-liġi.Aqra aktar

Send this to a friend