Leanne Abela Grech – Page 4 – One News

Leanne Abela Grech

Notifiki

Xogħlijiet fuq 77 blokka ta’ housing soċjali

Sebgħa u sebgħin blokka t’oqsma tad-djar tal-Gvern f’16-il lokalità differenti se jkunu qed jibbenefikaw minn investiment ta’ erba’ mija u tletin elf ewro.Aqra aktar

Jitħabbru deterrenti akbar għar-rimi ta’ skart illegali

Tħabbru żidiet fid-deterrenti għal min jinqabad jarmi b’mod illegali. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-ERA se tkun qed tfassal emendi legali sabiex jisaħħu l-miżuri kif ukoll il-multi għat-tali abbużi.Aqra aktar

Iffirmati żewġ MoU għal aċċess diġitali aħjar lill-persuni b’diżabilità

Ġew iffirmati żewġ ftehimiet biex is-siti online tal-Gvern kif ukoll l-applikazzjonijiet diġitali jkunu aċċessibbli għall-persuni b’abbiltajiet differenti.

Dawn il-ftemhiet isegwu direttiva tal-Unjoni Ewropea li sal-aħħar ta’ din is-sena kull mezz diġitali għandu jkun aċċessibbli minn kulħadd. Aqra aktar

Tinfetaħ it-tieni sejħa għal proġetti speċjalizzati fl-akkomodazzjoni soċjali

Tinfetaħ it-tieni sejħa għal proġetti li se jibdlu erba’ binjiet tal-Gvern li għal snin twal tħallew fi stat dilapidat fi proġetti li se jagħtu servizz speċjalizzat lil cohorts speċifiċi tas-soċjetà.

B’investiment totali ta’ miljun ewro il-binjiet li jinsabu fil-Belt Valletta, Birkirkara u San Ġwann se jingħataw ħajja ġdida biex għaqdiet mhux governativi jkunu jistgħu jagħtu appoġġ akbar fil-komunità. Aqra aktar

ARA: Ta’ 106 snin tirrakkonta l-passat daqslikieku kien ilbieraħ

Ġużeppa Sant… imwielda f’San Ġiljan u hija l-akbar minn fost ħdax-il wild. Ta’ 14-il sena, ommha ħarġitha mill-iskola biex tgħin lill-familja minkejja li Ġużeppa, dak iż-żmien xbejba, kien għad għandha l-għatx għall-istudju.

Tliet xhur qabel ma żżewġet lir-raġel li kienet iltaqgħet miegħu wara li niżel lura Malta mill-Awstralja, spiċċa bla xogħol. Determinata li ma tmurx l-Awstralja kif xtaq dak iż-żmien l-għarus tagħha, Ġużeppa ħarġet taħdem ta’ tmienja u erbgħin sena u minn hemm bdiet it-triq tagħha bħala imprenditriċi. Aqra aktar

Innovazzjoni fl-ippjanar għall-protezzjoni tal-ambjent u l-ġid tas-soċjetà permezz ta’ investiment b’fondi Ewropej

Il-proġett SIntegraM, li se tkun qed tmexxi l-Awtorità tal-Ippjanar huwa intiż biex ibiddel il-mod li bih tiġi miġbura u interpretata l-informazzjoni. Il-proġett b’investiment ta’ seba’ miljun ewro ta’ fondi Ewropjew se jikkonverti lil Malta f’ġeografija diġitali li se tkun qed tagħti informazzjoni intelliġenti fil-qasam tal-ippjanar kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar. Aqra aktar

Send this to a friend