Leanne Abela Grech – Page 3 – One News

Leanne Abela Grech

Notifiki

Il-pubbliku jista’ jgħid tiegħu dwar it-tniġġis tad-dawl

Fuq is-sit tal-awtorità tal-ippjanar, it-Tlieta ġew ippubblikati sett ta’ linji gwida dwar it-tniġġis tad-dawl f’pajjiżna. Il-linji gwida huma miftuħa għall-konsultazzjoni pubblika għal sitt ġimgħat. Aqra aktar

Xogħlijiet fuq 77 blokka ta’ housing soċjali

Sebgħa u sebgħin blokka t’oqsma tad-djar tal-Gvern f’16-il lokalità differenti se jkunu qed jibbenefikaw minn investiment ta’ erba’ mija u tletin elf ewro.Aqra aktar

Jitħabbru deterrenti akbar għar-rimi ta’ skart illegali

Tħabbru żidiet fid-deterrenti għal min jinqabad jarmi b’mod illegali. L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-ERA se tkun qed tfassal emendi legali sabiex jisaħħu l-miżuri kif ukoll il-multi għat-tali abbużi.Aqra aktar

Iffirmati żewġ MoU għal aċċess diġitali aħjar lill-persuni b’diżabilità

Ġew iffirmati żewġ ftehimiet biex is-siti online tal-Gvern kif ukoll l-applikazzjonijiet diġitali jkunu aċċessibbli għall-persuni b’abbiltajiet differenti.

Dawn il-ftemhiet isegwu direttiva tal-Unjoni Ewropea li sal-aħħar ta’ din is-sena kull mezz diġitali għandu jkun aċċessibbli minn kulħadd. Aqra aktar

Tinfetaħ it-tieni sejħa għal proġetti speċjalizzati fl-akkomodazzjoni soċjali

Tinfetaħ it-tieni sejħa għal proġetti li se jibdlu erba’ binjiet tal-Gvern li għal snin twal tħallew fi stat dilapidat fi proġetti li se jagħtu servizz speċjalizzat lil cohorts speċifiċi tas-soċjetà.

B’investiment totali ta’ miljun ewro il-binjiet li jinsabu fil-Belt Valletta, Birkirkara u San Ġwann se jingħataw ħajja ġdida biex għaqdiet mhux governativi jkunu jistgħu jagħtu appoġġ akbar fil-komunità. Aqra aktar

Send this to a friend