Leanne Abela Grech

L-anzjani jżidu l-fidi reliġjuża fi żmien il-pandemija 

Il-fidi reliġjuża waqt iż-żmien ta’ sfida li ġab miegħu l-COVID-19 fost l-anzjani żdiedet, hekk kif ħafna ħassewhom li t-talb għenhom biex jegħlbu l-biża’ li ġabet magħha l-pandemija.

Dan ħareġ minn stħarriġ li sar fost 1,100 parteċipant b’demografiji differenti, li ħadu sehem f’dan l-istudju li sar online mill-Fakultà tat-Teoloġija fi ħdan l-Università ta’ Malta.Aqra aktar

Fl-aħħar 30 sena l-baħar Mediterran ġie miżgħud bl-ispeċi aljeni

Tnediet kampanja dwar l-ispeċi aljeni fl-ibħra Maltin b’kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għas-Sajd u l-Università ta’ Malta, bil-għan li tindirizza u żżid l-għarfien dwar iż-żieda tal-ispeċi aljeni li jħallu impatt fuq il-biodiversità fil-baħar li jdawwarna.

Il-Professur u riċerkatur tal-Ġeoxjenza, Alan Deidun spjega kif ir-riċerka turi li fil-baħar Mediterran hawn elf speċi aljeni filwaqt li fl-ibħra Maltin hawn mal-100 speċi.

“Dawn speċi li deħlin il-ħin kollu, mhix xi ħaġa li nistgħu nwaqfuha, deħlin kif jidħlu mal-vapuri l-kbar, jiġifieri f’żaqqhom f’dak li jgħidulu l-ballast water, l-ilma ta’ saborra, jew jidħlu mwaħħlin mal-vapuri stess jew jgħumu minn ġol-kanali jew anki xi drabi mill-industrija tal-akwarji. Allura importanti li aktar ma ninvolvu stakeholders f’din l-inizjattiva ovvjament aktar ikollna suċċess.”

Madanakollu, fl-aħħar 30 sena ġew innotati l-aktar.

Aqra aktar

Jintlaqgħu l-miri ambizzjużi tal-Gvern għal wara l-pandemija

Il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti laqa’ l-miri fiskali ambizzjużi għal wara l-pandemija u nnota li l-inzjattivi tal-Gvern huma meritati sabiex itaffu l-effetti ekonomiċi tal-pandemija li ġabet sfidi madwar id-dinja, kif ukoll l-għajnuna li ta l-Gvern Malti għall-irkupru ekonomiku.Aqra aktar

Pjan biex ikompli jissaħħaħ ir-riżors uman

Il-Gvern għaddej b’diskussjonijiet ma’ min iħaddem u mal-unions biex jiġi identifikat in-nuqqas ta’ ħiliet li qegħdin jesperjenzaw fir-riżorsa umana, fl-istess ħin li qed issir ħidma mal-istituzzjonijiet edukattivi biex tiġi indirizzata l-iskills gap permezz ta’ korsijiet ġodda.Aqra aktar

Send this to a friend