Kyle Mifsud – One News

Kyle Mifsud

Notifiki

GRAFIKU: Diversi klieb ikkonfiskati wara li nstabu jgħixu f’kundizzjonijiet ħżiena

Id-Dipartiment għall-Ħarsien tal-annimali kkonfiska numru ta’ klieb minn ġewwa residenza privata fiż-Żejtun. Dawn il-klieb instabu fi stat ta’ saħħa ħażina ħafna b’uħud minnhom saħansitra  tilfu d-dawl t’għajnejhom minħabba nuqqas ta’ kura medika. Minn informazzjoni li kiseb one.com.mt jidher li l-intervent sar għall-ħabta tal-10:30 tat-tlieta filgħodu. Preżenti wkoll kien hemm numru ta’ Pulizija mill-għassa taż-Żejtun.

Ir-razzez tal-klieb huma King Charles, Chow Chow u Shi Tsu.

Minkejja t-talba ta’ Arrigo l-PN se jibqa’ għaddej bl-elezzjoni

Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista skartat għal kollox talba li għamel il-Viċi Kap Robert Arrigo biex l-elezzjoni għal Kap ġdid tiġi sospiża. Arrigo għamel it-talba tiegħu permezz ta’ ittra mibgħuta lill-President tal-Kunsill Ġenerali. Fiha qallu li t-tesserati, speċjalment anzjani, jinsabu inkwetati dwar saħħithom u li din l-elezzjoni hija attività tal-massa li se tesponihom għal riskji serji. Il-Viċi Kap Nazzjonalista saħansitra tenna li għal din l-elezzjoni ma sarx l-eżerċizzju tal-assessjar tar-riskju. Aqra aktar

Żagħżugħ Żvediż jeħel tliet xhur ħabs sospiżi wara li kien aggressiv mal-pulizija fl-ajruport hekk kif kien fis-sakra

Żvediż ta’ 19-il sena weħel tliet xhur ħabs sospiżi għal sena u weħel multa ta’ €3,000 wara li t-Tnejn filgħodu daħal fl-ajruport fis-sakra u m’obdiex l-odnijiet tal-uffiċjali tas-sigurtà wara li ma tħalliex jitla’ fuq titjira.

L-Ispettur Silvio Magro li mexxa l-prosekuzzjoni spjega li l-Pulizija ġew mgħajta mill-uffiċjali tas-sigurtà tal-ajruport wara li kien hemm raġel li ma tħallihiex jitla’ fuq l-ajruplan. L-ispettur spjega li r-raġel rreżista l-arrest u filwaqt li beżaq fuq wieħed mill-Pulizija huwa baqa’ joffendihom u jgħajjarhom sakemm ħaduh ġewwa l-għassa tal-ajruport.

Wara l-arrest huwa ttieħed ukoll fil-poliklinika tal-Furjana fejn hemm ukoll baqa’ agressiv fil-konfront tal-Pulizija.

L-avukat tal-għajnuna legali spjega li l-ġuvni għadu kif għalaq 19-il sena u appella biex fis-sentenza tagħha l-Qorti tikkunsidra wkoll li l-ġuvni għamel li għamel waqt li kien fis-sakra. Spjega wkoll li l-ġuvni għandu fedina penali nadifa u f’pajjiżu qed jistudja kors tal-liġi.

Iż-żagħżugħ wieġeb ħati tal-akkużi miġjuba kontrih.

Erba’ barranin jinżammu arrestati wara li ġew mixlija b’serq fosthom minn fuq anzjan

Erba’ barranin nżammu arrestati wara li l-Ħadd heddew, żammew, ferew u serqu minn fuq numru ta’ persuni fosthom anzjan fl-inħawi tal-ġnien li jinsab bejn tal-Pietà u Sa Maison.

L-Ispettur Lydon Zammit mill-Iskwadra tar-Reati Maġġuri spjega li l-irġiel ġew iddentifikati mill-vittmi tagħhom stess li għamlu rapport lill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit li nzertaw għaddejjin waqt ronda fl-inħawi.

Mal-ewwel rapport il-Pulizija iddentifikat tnejn mill-allegat agressuri u arrestathom fuq il-post. Ftit tal-ħin wara ġie ddentifikat raġel ieħor li wkoll ġie arrestat mill-Pulizija. L-ispettur Zammit spjega li l-arrestati ttieħdu fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija għal aktar stħarriġ. Kompla jispjega li minn hawn ħareġ li maż-żewġt irġiel kien hemm persuna oħra, li ġiet iddentifikata u arrestata ftit tal-ħin wara. Il-Pulizija spjegaw li l-oġġetti u l-flus misruqa m’eċċedewx il-valur ta’ €2,300.

Mill-istħarriġ tal-Pulizija rriżulta wkoll li tlieta mill-imputati allegatament kienu serqu persuna barranija fl-Imsida ftit tal-jiem qabel ġew arrestati.

L-erba’ rġiel mgħejjuna minn avukati tal-għajnuna legali qalu fil-Qorti li huma ma jaħdmux u tlieta minnhom qalu li m’għandhomx fejn jgħixu. Ilkoll wieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom.

Minħabba li l-irġiel m’għandhomx indirizz fiss u minħabba li baqa’ x-xhieda ta’ persuni pajżana, d-difiża ma talbitx għall-ħelsien mill-arrest.

Fi traġedja nazzjonali jien tlift lil ħabibti fuq ajruplan minnhom – iċ-Chargé D’Affaires Amerikana

Il-ħdax ta’ Settembru tas-sena elfejn u waħda.

Id-disgħa neqsin kwart ta’ filgħodu.

Ajruplan tal-passiġġieri deher dieħel ġewwa t-torri tat-tramuntana tal-World Trade Centre. Aqra aktar

Nirien kbar jaħkmu l-Port ta’ Bejrut

Nirien kbar ħakmu fil-port tal-kapitali Lebaniża, Bejrut, ftit aktar minn xahar wara l-isplużjoni li seħħet f’Bejrut stess li ħasdet il-ħajja ta’ madwar 200 persuna.
In-nar jidher li beda minn maħżen taż-żejt u t-tajers f’żona tad-duty free fil-port. Il-fjammi massivi u d-duħħan iswed setgħu jidhru fis-sema minn diversi mili l’bogħod.
Bosta ħaddiema tat-tifi tan-nar u ħelikopters dehru jikkumbattu n-nirien.

S’issa għadu ma hemmx rapporti ta’ nies midruba iżda bosta persuni qed isofru minn qtugħ ta’ nifs riżultat tan-nirien qawwija.

Anzjan ta’ 80 sena jmut waqt li kien pożittiv bil-COVID-19

Il-Ministeru għas-Saħħa għadu kemm ġie infurmat li anzjan ta’ 80 sena miet waqt li kien pożittiv bil-Covid-19. L-anzjan kien ikkonfermat pożittiv għall-Covid-19 fl-4 ta’ Settembru. Huwa ddaħħal l-isptar Mater Dei lbieraħ, 9 ta’ Settembru u miet l-Isptar Mater Dei aktar kmieni llum. Huwa kellu kundizzjonijiet ta’ saħħa ulterjuri.

Il-Ministeru għas-Saħħa, filwaqt li jagħti l-kondoljanzi lill-familjari tal-anzjan, jappella biex il-poplu jibqa’ jsegwi l-appelli tad-Dipartiment tas-Saħħa.

Send this to a friend