Kelly Peplow – Page 6 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

Imniedi helpline 24/7 għas-saħħa mentali matul l-imxija tal-Coronavirus

Tnieda l-helpine 1770, li se jipprovdi għajnuna u appoġġ 24 siegħa kuljum  lil persuni li jesperjenzaw problemi ta’ saħħa mentali f’dan iż-żmien. Dan sar b’kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għas-Saħħa u l-Fondazzjoni Richmond. Aqra aktar

Il-Ministri tal-Finanzi Ewropej jilħqu ftehim fuq pakkett ta’ miżuri biex jgħinu f’din il-kriżi ekonomika


Il-Ministri għall-Finanzi Ewropej laħqu ftehim dwar pakkett finanzjarju ta’ €500 biljun li se jgħin lil Stati Membri tal-Unjoni Ewropea joħorġu mill-kriżi ekonomika li ġabet magħha l-pandemija tal-Coronavirus fl-Ewropa. Aqra aktar

Il-pulizija toħroġ 30 allegat agressur mid-dar wara rapporti ta’ vjolenza domestika

Tul l-2019, il-Pulizija ħarġet tletin allegat agressur minn djarhom wara li daħlu rapporti ta’ vjolenza domestika u t-talba għall-protezzjoni temporanja ġiet milqugħa. Dan in-numru ma jinkludix dawk l-allegat agressuri li kienu ordnati mill-Qorti joħorġu mid-dar tal-vittma, jew li ħarġu mid-dar minn jheddhom.Aqra aktar

Mart il-Prim Ministru b’messaġġ ta’ kuraġġ f’dawn iż-żminijiet ‘mhux tas-soltu li huma ta’ sfida għal kull wieħed u waħda minna’

Qed ngħixu żminijiet mhux tas-soltu li huma ta’ sfida għal kull wieħed u waħda minna. Kliem mart il-Prim Ministru, Dr. Lydia Abela f’messaġġ ta’ kuraġġ li hi tat lill-poplu Malti u Għawdxi fid-dawl tal-imxija tal-coronavirus f’Malta.Aqra aktar

“L-għaqda u s-solidarjetà spikkaw fil-mument ta’ prova” – il-President George Vella

 Is-solidarjetà u l-għaqda spikkaw fil-mument tal-prova. Dawn dejjem sħaqt fuqhom tul l-aħħar tnax-il xahar u se nibqa’ ninsisti fuqhom tul il-Presidenza.

Dan kien kliem il-President George Vella f’messaġġ li għadda lill-poplu hekk kif fakkar l-ewwel sena tal-Presidenza tiegħu nhar l-4 ta’ April.

“Kienet sena mimlija avvenimenti fuq bażi nazzjonali u internazzjonali. Il-bidu tal-Presidenza għadda minn ċirkostanzi bla preċedent, imma fl-aħħar mill-aħħar il-poplu Malti dejjem wera l-karattru veru tiegħu.”

Aqra aktar

“Kont ser nerġa’ nagħmel il-parti ta’ Ġesu iżda d-destin kellu pjanijiet oħra”

Din is-sena kien se jerġa’ jinterpreta l-parti ta’ Ġesù Kristu. Iżda d-destin u l-qagħda globali ta’ bħalissa kellhom pjanijiet oħra.

Ir-rutina ta’ Joseph Abela Galea u l-bqija tat-Tarxieniżi inbidlet għal kollox meta ttieħdet id-deċiżjoni mill-Għaqda Kultura u Armar Maria Annunzjata li l-famuża pageant fit-toroq, din is-sena ma ssirx minħabba s-sitwazzjoni b’rabta mal-Coronavirus.

Aqra aktar

Send this to a friend