Kelly Peplow – Page 6 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

Servizz ta’ kura għas-saħħa mentali fil-komunità

F’Malta hawn ħames ċentri ta’ rijabilitazzjoni ta’ saħħa mentali li joffru servizzi ta’ occupational therapy lill-persuni li jkunu ġew riferuti għand id-Dipartiment minn professjonist privat. Aqra aktar

Il-BOV b’żieda ta’ nofs biljun ewro fid-depożiti tal-klijenti

Id-depożiti tal-klijenti fil-Bank of Valletta żdiedu b’aktar min-nofs biljun ewro fil-bidu tas-sena finanzjarja, u filfatt qabżu l-ħdax il-biljun ewro sal-aħħar ta’ Ġunju li għadda. Dan ħareġ f’konferenza tal-aħbarijiet li fiha, il-bank ħabbar li f’dan iż-żmien is-self żdied b’wieħed u disgħin miljun ewro, li hija rata ta’ tkabbir annwalizzat ta’ erbgħa fil-mija.

Hawnhekk tħabbar ukoll li fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena l-BOV rrapporta qligħ qabel it-taxxa ta’ tlettax-il miljun u tmien mitt elf ewro.

It-tmexxija tal-BOV spjegat ukoll li l-bank għad għandu likwidità għolja ħafna.

Aqra aktar

Bejn illum u għada se tkun tista’ tagħżel f’liem suġġetti tixtieq tispeċjalizza

Illejla se tinfetaħ il-fiera I Choose, li se tagħti gwida lill-istudenti li għadhom kif temmew l-edukazzjoni Sekondarja u issa qed jagħmlu fost l-aktar deċiżjonijiet kruċjali fil-ħajja tagħhom.

Diversi istituzzjonijiet edukattivi post-sekondarja, kemm tal-Gvern kif ukoll privati, se jkunu rappreżentati tul il-fiera u se jkun hemm rappreżentanti minn kull istituzzjoni biex jagħti l-informazzjoni li l-istudenti jkollhom bżonn.

I Choose se tiftaħ il-Ġimgha, 31 ta’ Lulju bejn l-4:00pm u t-8:00pm, u se tiġi fi tmiemha l-għada, fl-1 ta’ Awwissu.

Il-fiera tnediet mill-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici, is-Segretarju Permanenti għall-Edukazzjoni Frank Fabri, u d-Direttur għas-Servizzi Nazzjonali ta’ Sapport għall-iskejjel Josanne Ghirxi

Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li se tkompli ġġib iżjed tiġdid

Il-Partit Laburista ħejja ruħu għal tmiem il-ġimgħa t’aktar tiġdid li se jara l-ħatra ta’ Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit ġdid, u l-indirizz tal-ewwel President mara tal-Partit Laburista. Dan hekk kif il-Partit Laburista se jkollu l-Konferenza Ġenerali Straordinarja fit-teatru tar-Rialtò, f’Bormla.Aqra aktar

Send this to a friend