Kelly Peplow – Page 4 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

Vandaliżmu fl-Għadira ta’ Sarraflu

L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-ERA, bagħtet uffiċjali biex jinvestigaw att vandalu li sar fl-Għadira ta’ Sarraflu f’Kerċem, Għawdex aktar kmieni l-Ħadd. Fi stqarrija l-ERA fakkret li din iż-żona hija protetta bil-liġi minħabba l-għadira ta’ ilma ġieri li fiha.  Aqra aktar

Teleskola.mt: is-sit li se jwassal is-sillabu edukattiv fid-djar

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici ħabbar it-tnedija ta’ teleskola.mt, sit elettroniku ġdid li se joffri lezzjonijiet lill-istudenti Maltin u Għawdxin f’dan iż-żmien fejn l-iskejjel jinsabu magħluqa. Uffiċjali edukattivi, kapijiet tad-dipartment u għalliema qasmu r-riżorsi tagħhom fuq dan is-sit u b’hekk setgħu jinħolqu mal-1,000 lezzjoni differenti.Aqra aktar

Għall-ewwel darba ħadd ma rriżulta pożittiv għall-COVID-19 u fiequ 33 oħra

“Illum ma kellna l-ebda każ pożittiv. Din hija aħbar tajba ħafna li tkompli titjieb meta naraw ukoll li mil-bieraħ sal-lum kellna 33 każ ieħor li fiequ. Għandna aktar każi ta’ nies qed ifiqu milli jimirdu bil-COVID-19”.

Id-Deputat Prim Ministru u Minsitru għas-Saħħa Chris Fearne u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, ħabbru dan wara li fis-7 ta’ Marzu ii għadda feġġ l-ewwel każ ta’ COVID-19.

Ikkonfermaw ukoll li minn aktar minn 28,000 test li saru f’Malta, b’kollox ħarġu 448 każ pozittiv.

Issa, in-numru ta’ każijiet attivi ta’ COVID-19 f’Malta jgħodd il-162.

Il-Professur Gauci qalet li issa l-Awtoritajiet tas-Saħħa se jkomplu jsegwu u jsaħħu s-sorveljanza li jagħmlu fuq is-sitwazzjoni lokali u internazzjonali. F’ħarsa li tat lejn il-mod kif infirxet din il-marda f’Malta, il-Professur Gauci qalet li l-maġġoranza tal-pazjenti huma residenti fiż-żoni tal-portijiet tal-pajjiż, u kellhom bejn l-20 u l-34 sena. Hawnhekk żiedet tgħid li “din hija sitwazzjoni li rridu nkomplu nsegwu, anzi u nsaħħu s-sorveljanza tagħna għaliex irridu nkunu żgur li naqbdu l-każijiet t’hemm barra biex nagħmlu l-monitoraġġ, niżolawhom, nagħmlu l-intraċċar u anke l-kwarantina”.

Mill-bidu tal-imxija tal-marda f’Malta l-Gvern u l-Awtoritajiet tas-Saħħa kellhom għan ċar; li l-firxa tkun waħda ikkontrollata. Fi kliem il-Ministru Fearne is-sitwazzjoni attwali hija filfatt aħjar minn dak prevvist. Id-Deputat Prim Ministru qal li “dan mexa aħjar milli konna qed nipprevedu. Konna qed nippreparaw biex fis-sitwazzjoni jkollna kapaċità aqwa minn dak li kellna bżonn s’issa. Mill-bidu nett għamilna l-appell biex ma jkollniex nużaw dawn il-preparamenti kollha li għamilna. Dawn għadhom hemm u se jibqgħu hemm”.

 Il-Ministru Fearne appella sabiex nibqgħu nsegwu l-miżuri u restrizzjonijiet li ħabbar il-Gvern, għaliex il-pandemija f’pajjizna għadha ma spiċċatx.

“Mhux illum, imma fil-jiem li ġejjin inkunu nistgħu nibdew naraw x’nistgħu nirrevedu minnhom. Se jkun hemm miżuri li rridu nirrevedu biex nerġgħu inżidu numru ta’ servizzi tas-saħħa li naqqassna biex niffokaw fuq il-COVID-19, se jkun hemm miżuri li rridu nemendaw u nibdlu biex nerġgħu niftħu l-ħajja soċjali tal-Maltin u l-Għawdxin, u se jkun hemm miżuri li rridu nibdlu jew innaqqsu biex nerġgħu nagħti spinta lill-ekonomija tal-pajjiż”, temm jgħid il-Ministru Fearne.

Fl-Amerka n-numru ta’ persuni li mietu bil-COVID-19 qabeż il-50,000

Fl-Amerka n-numru ta’ persuni mejta wara li kienu infettati bil-Coronavirus qabeż il-ħamsin elf.

Intant l-ebda ċirkostanza m’għandu jintuża diżinfettant bħala trattament għall-COVID-19. Dawn id-dikjarazzjonijiet saru tul il-jum tal-Ġimgħa minn bosta produtturi u professjonisti mediċi, wara li f’konferenza tal-aħbarijiet il-President Amerikan Donald Trump qal li d-diżinfettant jista’ b’xi mod jintuża bħala trattament għall-pandemija.

Fir-Renju Unit, fl-aħħar sigħat mietu sitt mija u erbgħa u tmenin persuna.

Dan minkejja li l-pajjiż qed jipprova jżid l-ammont ta’ testijiet li jsiru kuljum. Fl-istess ħin fir-Repubblika Ċeka qed jibdew jitnaqqsu r-restrizzjonijiet, biex issa l-persuni jistgħu joħorġu fil-pubbliku fi gruppi ta’ għaxra.

Bosta Musulmani se jkunu kostretti jsegwu x-xahar tar-Ramadan bis-sawm biss minħabba restrizzjonijiet imposti biex jilqgħu għall-pandemija.

 

Inqasna milli ngħallmuhom il-ħiliet bażiċi tal-ħajja?

L-edukazzjoni huwa qasam li ma jmut qatt. Kulħadd jaqbel ġustament li mingħajr dan il-qasam bażiku u kruċjali, ma nkampawx. Li kieku mhux għall-iskejjel u kull min jaħdem f’dan il-qasam, m’għandniex għalliema mħarrġa, tobba, infermiera, avukati, bankiera, riċerkaturi, xjentisti, jew kwalunkwe professjoni u anke sengħa oħra li b’xi mod tolqot il-ħajja ta’ kuljum. Issa anke s-suġġetti vokazzjonali reġgħu ngħataw ir-rikonoxximent li ħaqqhom.

L-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi żviluppaw ħafna, u llum il-ġurnata joffru servizzi eċċellenti lill-familji tagħna. Bla dubju ħaqqhom kull rikonoxximent u għajnuna biex ikomplu jikbru.

Nemmen biss f’nuqqas wieħed li s’issa ma tantx jidher li kien preżenti fit-traġitt edukattiv – ċertu ħiliet bażiċi li l-ħajja adulta ddur madwarhom.Aqra aktar

24 persuna oħra mfejqa mill-COVID-19… 12-il każ ġdid bil-virus

24 persuna oħra fiequ mill-COVID-19 f’Malta, biex issa t-total ta’ persuni mfejqa tela’ għal 150. F’konferenza tal-aħbarijiet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci qalet li l-etajiet tal-persuni mfejqa jvarjaw bejn l-għaxar snin u t-tmenin sena. Aqra aktar

Send this to a friend