Kelly Peplow – Page 39 – One News

Kelly Peplow

Notifiki

Tkompli l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ tal-qtil ta’ Lassana Souleymane- fl-awla ż-żewġ akkużati ma jħarsux darba lejn xulxin

‘Smajna ħoss, rajna bħal donnu dawl ġej minn karozza lejna, u ġew sparati żewġ tiri’. Kliem Mohammad Jallow ta’ 28 sena mill-Gambja, wieħed miż-żewġ vittmi li ntlaqat b’tiri ta’ arma tan-nar allegatament sparati minn Francesco Fenech u Lorin Scicluna, li jinsabu mixlija bil-qtil ta’ Lassana Souleymane u bl-attentat ta’ qtil tiegħu u ta’ persuna oħra fis-6 ta’ April li għadda.

Viżibbilment taħt trawma, il-vittma spjega li dakinhar ħareġ ma’ sieħbu, Ibrahim Bah mill-Guinea, biex jara logħba futbol f’Birżebbuġa, u wara, imxew minn lejn Ħal Far. Jallow irrakkonta li huma u mexjin lejn Ħal Far, raw dawl qawwi ġej għal fuqhom qabel ma ġew sparati żewġ tiri. Emozzjonat għall-aħħar, qal li għall-bidu ħasbu ħoss ta’ logħob tan-nar. Qal li ntlaqat fin-naħa tal-lemin tal-warrani u li kawża tat-tir li nifdu, għadu ma jistax jagħmel l-awrina kif suppost. Xehed li għamel ġimagħtejn rikoverat fl-Isptar Mater Dei fejn intbagħtu Pulizija u Maġistrat, iżda fil-Qorti qal li ma jiftakarx li kellmuh. Bħal sieħbu li diġà ta xhieda tiegħu,  il-vittma m’għarfax lill-akkużati.Aqra aktar

Aktar minn 120 persuna oħra mistennija jsiru sidien ta’ darhom

F’inqas minn xahrejn mit-tnedija tal-iskema tal-Equity Sharing, diġà applikaw għaliha aktar 121 persuna.

Permezz ta’ din l-iskema, persuni li għandhom 40 sena jew aktar li qed isibuha diffiċli jiksbu self mill-bank, jingħataw għajnuna finanzjarja mill-Awtorità tad-Djar biex isiru sidien ta’ djarhom. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar, Leonid McKay, qal li b’din l-iskema, l-Awtorità qed tindirizza sfidi differenti.

“Huwa ċar ħafna li din l-iskema qed timla vojt partikolari għall-persuni li sal-lum ma kellhomx alternattiva oħra ħlief li jmorru fis-suq tal-kera. L-Equity Scheme hija għal dawk il-persuni li minkejja li għandhom ċertu assi, qed isibuha diffiċli jiksbu self mill-bank minħabba li għandhom ċertu età.”

L-applikanti jixtru mhux anqas minn nofs il-proprjetà filwaqt li l-parti l-oħra tixtriha l-Awtorità tad-Djar. Dan ifisser li l-Awtorità tad-Djar se tiffinanzja bejn €20,000 u €100,000 għax-xiri ta’ proprjetà li ma’ taqbiż il-€200,000. Bid-dħul tal-applikant ma jridx jeċċedi l-€40,000.

L-applikanti se jkunu obbligati li mill-assi tagħhom, jiffinanzjaw mill-anqas 10% tal-prezz tal-proprjetà li jkunu se jakkwistaw b’ din l-iskema. Fl-istess ħin dawn jintrabtu li hekk kif jgħaddu 20 sena, jixtru s-sehem li tkun xtrat l-Awtorità bl-istess prezz akkwistat minnha. F’każ li l-applikanti ma jkunux f’pożizzjoni finanzjarja li jixtru s-sehem l-ieħor, uliedhom jew il-werrieta jistgħu jixtru sehem l-Awtorità minflokhom.

“Kull persuna anke jekk hija single tista’ tapplika għall-iskema. L-importanti hu li jkollha aktar minn 40 sena, li għandha assi biex tassigura l-10% depożitu. Imma l-għan hu li kull min hu eliġibbli jkun jista’ japplika mal-Awtorità tad-Djar.”

Minkejja d-domanda għolja għal din l-iskema fi żmien tant qasir, l-Awtorità qed tassigura li din l-iskema mhux se tieqaf hawn.

“Qed nassiguraw li din l-iskema tkompli kemm jista’ jkun tinċentiva aktar persuni. Insejħu lil dawk interessati biex jikkuntattjaw jew lill-Awtorità jew lil xi fergħa tal-bank APS.”

Is-Segretarju Parlamentari Roderick Galdes qal li hekk kif issa bdew il-preparamenti għall-baġit ta’ din is-sena, il-Gvern se jkompli b’din il-viżjoni wiesgħa tiegħu għal dan is-settur.

“Il-ħsieb hu li jkun hemm strateġija ħolistika, li int mhux titkellem biss fuq dawk li għandhom bżonn l-akkomodazzjoni soċjali, iżda anke oħrajn li għandhom bżonn għajnuna differenti. F’dan il-baġit bi ħsiebna naħdmu wkoll fuq miżuri li jmexxuna f’dik id-direzzjoni.”

Dawk interessati li jidħlu għal din l-iskema jistgħu jniżżlu applikazzjoni mis-sit www.housingauthority.gov.mt.

L-iskemi TESS u Endevour miftuħa mill-ġdid għal min irid jikseb Masters jew Dottorat

B’invesitment ta’ €2.5 miljun, il-Gvern nieda mill-ġdid żewġ skemi li jistgħu jiffinanzjaw sa tmenin fil-mija tal-istudji f’livell ta’ Masters u Dottorat. L-iskemi bl-isem Endevour u TESS ikopru korsijiet kemm fuq bażi parttime u anke fulltime.

Josephine Sultana, kordinatur tal-iskemi qalet li din hija l-ħames sejħa tal-Endevour u qed issir b’investiment ta’ €1.5 miljun mill-Fond Soċjali Ewropew.Aqra aktar

ARA: “Fejn nista’ nsib soluzzjoni għall-ġid tal-pajjiż, insibha” – Il-Prim Ministru

Fejn nista’ nsib soluzzjoni għall-ġid tal-pajjiż, se nsibha. Kliem il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat meta f’intervista li xxandret il-Ħadd filgħodu fuq ONE Radio tkellem dwar il-pożizzjoni li tieħu Malta quddiem l-isfida tal-immigrazzjoni. Hawnhekk enfasizza li l-Gvern irid iħares l-interess nazzjonali u d-dinjità umana, u saħaq li Malta tonora dejjem l-obbligi internazzjonali tagħha.

“Aħna dmirna internazzjonalment nibqgħu nagħmluh. Jekk ikun hemm persuni fl-ibħra tagħna taħt ir-responsabbiltà tagħna u dawn ikunu qegħdin jgħerqu, jew imutu, jien mhux se nħallihom jgħerqu jew imutu”, qal il-Prim Ministru. Aqra aktar

ARA: Jekk Von Der Leyen ma tkunx approvata, il-mexxejja tal-pajjiżi membri jridu jagħżlu isem ieħor

Nhar it-Tlieta l-Membri tal-Parlament Ewropew se jivvutaw dwar Ursula Von der Leyen f’vot sigriet. Artiklu li deher fil-gazzetta Kullħadd spjega li  fi Brussell għadha qed tirrenja ċerta inċertezza dwar kemm in-nominata għall-President tal-Kummissjoni Ewropea tista’ tikseb il-maġġoranza meħtieġa. Dan minkejja li diversi analisti tal-politika Ewropea jgħidu li tista’ tagħmilha bi żbrixx. Ursula Von der Leyen hija l-Ministru tad-Difiża Ġermaniża, għandha sittin sena, u kienet l-għażla tal-mexxejja Ewropej wara jiem ta’ negozjati.   Hija se tkun l-ewwel mara li tmexxi l-Kummissjoni Ewropea.

Iżda, jekk ma tkunx din ma tkunx approvata, tkun daqqa ta’ ħarta għall-kredibbiltà tal-Unjoni Ewropea. Nhar it-Tlieta stess Von der Leyen mistennija tindirizza l-Membri tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu. Biex tgħaddi trid total ta’ 374 vot mit-total ta’ 747 li bħalissa jagħmlu l-Parlament Ewropew. Aqra aktar

Send this to a friend