Eman Portelli – Page 9 – One News

Eman Portelli

Notifiki

BIL-FILMAT: Giorgia Mae tagħmel il-priedka tradizzjonali tal-Milied f’Bormla

“Ejjew nitgħallmu minn din is-sena u minn Ġesù Bambin, kemm hu aħjar li nieħdu ħsieb lil xulxin u ngħinu lil xulxin. Veru ma kinitx l-isbaħ sena, imma xorta nistgħu nsibu s-sabiħ ġo fiha. Ġesù Bambin għandu pjan għalina u għal din is-sena ried ifakkarna fil-valuri sbieħ li forsi tlfina xi ftit. Ejjew għall-inqas din is-sena niċċelebraw il-Milied kif suppost naħsbu f’ħaddieħor li mhux forsi b’saħħtu biżżejjed. Hekk inkunu nistgħu ngħidu bil-qalb ngħidu. Viva Ġesù Bambin.” Aqra aktar

Bdiet mill-Ħamrun u nxterdet barra minn xtutna

Disgħa u disgħin sena ilu bdeit il-purċissjoni tradizzjonali tal-Bambin fil-Ħamrun mill-fundatur tal-MUSEUM, San Ġorġ Preca.Aqra aktar

Il-President iżur l-aħħar preparamenti tal-Istrina

Jumejn qabel l-Istrina, il-President ta’ Malta George Vella qal li jinsab sorpriż kif intrama l-kumpless sportiv f’Ħal Kirkop, minkejja r-restrizzjonijiet tal-pandemija. Qal dan waqt li kien qed iżur il-kumpless biex jara l-aħħar ġremaramenti għall-Istrina.Aqra aktar

Send this to a friend