Eman Portelli – Page 5 – One News

Eman Portelli

Notifiki

Żewġt irġiel jinżammu arrestati wara serqa minn fuq anzjan fl-ewwel jum tas-sena

Elton Brincat ta’ 42 sena mill-Marsa u Brandon Cachia ta’ 33 sena mill-Birgu nżammu arrestati wara li tressqu l-Qorti mixlija li serqu mobile u weġġgħu anzjan fl-ewwel jum tas-sena fil-Marsa.

Fil-Qorti, il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispetturi Lydon Zammit, Stephen Gulia u Roderick Attard qalet li l-każ seħħ fl-ewwel jum tas-sena għall-ħabta tal-ħamsa ta’ filgħodu, meta allegatment l-imputati ħebbew għall-anzjan ta’ sebgħa u sittin sena waqt li kien miexi fi Triq is-Salib tal-Marsa, fil-Marsa.

Aqra aktar

“Sal-aħħar ta’ Jannar se jkunu tlaqqmu 16,000 persuna kontra l-Covid-19” – id-DPM

Sal-aħħar ta’ Jannar, f’pajjiżna se jkunu tlaqqmu bil-vaċċin għal kontra l-COVID-19, sittax-il elf persuna.

Dan intqal mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn spjega l-proċess li għaddej b’rabta mat-tilqim.

Id-Deputat Prim Ministru spjega kif sal-aħħar ta’ Jannar, pajjżna se jkollu tnejn u tletin elf doża ta’ dan il-vaċċin, b’sittax-il elf persuna se jkunu tlaqqmu bl-ewwel doża, filwaqt li ħamest elef persuna se jkunu ħadu t-tieni doża ta’ din it-tilqima. Dan ifisser li wieħed u għoxrin elf doża se jkunu ngħataw liċ-ċittadini Maltin sal-aħħar ta’ dan ix-xahar.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: X’inhu mistenni li jiġri fl-2021?

Fl-elfejn wieħed u għoxrin se tkun se jsiru diversi avvenimenti, wara li s-sena elfejn u għoxrin ġiet affettwata minn pandemija globali.

Is-sena l-ġdida se tkun waħda ta’ rkupru minn kemm att ta’ saħħa, kif ukoll minn att ta’ ekonomija.

Fis-sitta ta’ Jannar mistenni jkun approvat il-vaċċin tal-kumpanija Moderna għal kontra l-Coronavirus mill-Agenzija Ewropea tal-Mediċini, sabiex dan imbagħad jitqassam fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.

Dan jingħaqad mal-vaċċin tal-BioNTech u Pfizer, li beda jingħata f’Malta u madwar l-Unjoni Ewropea fl-aħħar ta’ Diċembru. Tul din is-sena l-ġdida, dan il-vaċċin għal kontra l-COVID-19 se jkun disponibbli għall-adulti kollha.Aqra aktar

Send this to a friend