Eman Portelli – Page 2 – One News

Eman Portelli

Notifiki

BIL-FILMAT: Jason Azzopardi b’numru ta’ safar mas-sieħba mħallas mill-Parlament

Minn wara l-elfejn u sbatax, Jason Azzopardi siefer erbgħa u tletin (34) darba flimkien mas-sieħba tiegħu Flavia Borg Bonaci. B’dawn is-safriet kollha kienu mħallsa min terzi persuni, fosthom għoxrin minnhom kienu mħallsa mill-Parlament.

Dan ġie żvelat fil-gazzetta Illum tal-Ħadd, li qalet kif din l-informazzjoni ħarġet mill-Qorti waqt il-proċeduri tas-seperazzjoni ta’ Jason Azzopardi min ma’ martu. F’waħda minn dawn is-seduti, il-Qorti staqsiet minn fejn ġab il-flus biex iħallas għall-akkomodazzjoni u għal dawn is-safriet, bl-avukat ta’ Jason Azzopardi wieġeb li dan is-safar tħallas minn terzi persuni.

Dan is-safar imħallas minn terzi persuni jkompli jżid mal-lista ta’ servizzi b’xejn li ngħata Jason Azzopardi.

Aqra aktar

Skont Bernard Grech dan il-Gvern rema lill-ħaddiem

Fiż-żmien meta pajjiżna għandu l-inqas rata ta’ qgħad fiż-Żona Ewro tant li skont il-Eurostat, pajjiżna naqqas il-qgħad waqt il-pandemija, fl-ewwel attività politika tiegħu bħala Kap Nazzjonalista ġewwa ż-Żurrieq, Bernard Grech qal li l-Gvern rema lill-ħaddiema.

Qal, “Illum għandna gvern illi rema għal kollox lill-ħaddiem”Aqra aktar

Jason Azzopardi b’lista twila ta’ servizzi b’xejn

Jason Azzopardi, li jippriedka sikwit dwar il-korretteza politika għandu lista sħiħa ta’ avvenimenti mħallsa direttament mill-kumpanija ta’ Yorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Dan żvelatu l-gazzetta Illum li rrapportat kif qabel l-elfejn u tlettax, Azzopardi uża s-servizzi tal-grupp ta’ Yorgen Fenech, li dak iż-żmien kien id-direttur tal-grupp Tumas. Waqt il-kampanja elettorali tal-elfejn u tmienja, Azzopardi rranġa li juża b’xejn sala u ikel fil-lukanda Hilton.Aqra aktar

Esebizzjoni tal-proġetti tal-istudenti tal-Università

Fil-Fakultà tal-Informazzjoni Teknoloġika fl-Università ta’ Malta għaddejja b’esebizzjoni li qed tesponi l-proġetti tal-istudenti f’din il-fakultà.Aqra aktar

BIL-FILMAT: Tingħata l-aħħar tislima lis-Sindku ta’ Ħal Qormi Renald Falzon

Is-Sibt filgħodu, il-Qriema taw l-aħħar tislima lis-Sindku maħbub tagħhom, Renald Falzon. Huwa miet il-Ġimgħa fl-età ta’ 46sena fl-Isptar Mater Dei, wara li kien ilu jissielet kontra l-Covid-19 għal diversi jiem.Aqra aktar

“L-inċentivi tal-Gvern għinuna sabiex niftħu f’Malta” – imprenditur ta’ kumpanija tal-logħob diġitali 

Il-Gvern se jżid l-għajnuniet finanzjarji għall-istart-ups. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ekonomija u n-Negozji Żgħar Silvio Schembri waqt attività tal-istart-ups, organizzata mill-Malta Enterprise.

Il-Gvern se jkun qed jgħolli l-għotja finanzjarja għall-istarts-up, bl-isem ta’ B. Start, Business Start minn ħamsa u għoxrin elf ewro sa mitejn elf ewro.Aqra aktar

Ifiqu 101 persuna oħra u jfeġġu 150 każ ta’ Covid-19

Fl-aħħar erbgħa u għoxrin siegħa, mija u persuna fiequ mill-COVID-19, filwaqt li feġġew mija u ħamsin każ minn tlett elef u ħamsa u tletin (3,035) test.

Dan ifisser li ħamsa u disgħin fil-mija tat-testijiet li saru ġew fin-negattiv, filwaqt li kienu biss ħamsa fil-mija li ġew fil-pożittiv.

Dan tħabbar waqt il-bullettin mediku ta’ kull ġimgħa mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci.

Aqra aktar

Send this to a friend