Edward Montebello

Notifiki

Għall-PN hemm frejjeġ tajbin u oħrajn ħżiena

L-Oppożizzjoni Nazzjonalista mmexxija minn Bernard Grech qed tkompli tkun partiġġjana u issa tattakka u tgħid kontra l-Pjan ta’ Rkupru mill-pandemija, ta’ fondi Ewropej, li tat il-Kummissjoni Ewropea lil Malta.Aqra aktar

Bernard Grech kontra l-Pjan ta’ Rkupru mill-Pandemija u jsejjaħlu bħala ‘froġa’ 

L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ma tridx taċċetta l-Pjan ta’ Rkupru u Reżiljenza tal-Fondi Ewropej li jammonta għal €320 miljun.

Fil-Parlament, meta l-Pjan kien qed jiġi diskuss il-Ħamis filgħodu, il-Kap tal-Oppożizzjoni maqdar il-Pjan li l-Prim Ministru ddeskrivih bħala wieħed li se jissarraf fi proġetti essenzjali għall-pajjiż u l-ħolqien ta’ aktar impjiegi.Aqra aktar

Żewġ Periti jinstabu ħatja bil-qtil involontarju ta’ Miriam Pace

Żewġ Periti li kienu akkużati bil-qtil involontarju ta’ Miriam Pace nstabu ħatja u ġew ordnati jagħmlu xogħol komunitarju flimkien ma’ multa ta’ eluf ta’ ewro.

Fl-għoti tas-sentenza tiegħu, il-Maġistrat Dr Joseph Mifsud sab lill-Perit Roderick Camilleri ħati tal-akkużi kollha mressqa kontrih, fosthom anki li bi traskuraġni kkaġuna ħsara fil-proprjetà tal-istess vittma kif ukoll fi tliet proprjetajiet oħra.Aqra aktar

Send this to a friend