Edward Montebello

Notifiki

Tislima lill-Pulizija fix-xahar tal-erwieħ

Dalgħodu fiċ-ċimiterju tal-Addolorata saret ċerimonja simbolika biex tfakkar il-memorja tal-pulizija li tilfu ħajjithom f’ċirkostanzi differenti.

F’riġlejn il-mafkar iddedikat lil mejta u li kienu membri tal-Korp tpoġġew għadd ta’ kurunu tal-fjuri fosthom mill-Ministru għall-Intern Carmelo Abela u l-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar.

Qabel din iċ-ċerimonja saret quddiesa iċċelebrata mill-Kappillan tal-Korp Raymond Bonnici li aktar tard bierek l-oqbra fejn hemm midfuna l-pulizija. Waqt din it-tislima spikka s-sens ta’ rispett mill-pulizija li kienu kollegi ta’ dawk li llum m’għadhomx magħna.

Aqra aktar

Fuljett jitqassam baxx baxx f’Għawdex

Fuljett mhux iffirmat qed jitqassam f’Għawdex u nies li tkellmu ma’ one.com.mt sostnew li huma urtati għal fatt li huwa distruttiv u jrid jerġa’ jġib is-snin tad-dlamijiet bħal ma’ huwa l-interdett.

Il-fuljett jgħid li l-interdett ġab snin ta’ glorja, forsi anki għaliex il-Partit Nazzjonalista ħadem spalla ma’ spalla mal-elementi konservattivi tal-Knisja ta’ Gonzi.
Aqra aktar

“Dak il-ħelu kollu, inti se tieklu?”

It-tweġiba kienet: “le!”

Domanda ħelwa li-tfal li daru t-toroq ta’ Ħal Luqa liebsin ta’ ħlejjaq tal-waħx wieġbu ħerqana, huma u jipparteċipaw f’attvità trick or treat: jew ittihom ħelu, jew inkella tipprova tbeżżagħhom!

Kien hemm min prova jbeżża’, u kien hemm min ukoll qassam domni minflok ħelu – wara kollox it-treat mhux bilfors tkun tal-ħelu.

Sibna mhux biss tfal, iżda anke adulti jipparteċipaw f’ruħhom u b’ġisimhom – m’hemmx espressjoni aħjar meta tqis li kienu qed jiċċelebraw jum l-erwieħ.

Aqra aktar

Muturi, trakkijiet u nostalġija, lkoll b’risq Puttinu

F’Ħal Far itellgħet wirja ta’ vetturi b’risq Puttinu. Kull min huwa dilettant tal-karozzi, muturi u trakkijiet kellu xalata iżda forsi l-aktar li spikkaw kienu l-karozzi tal-linja l-antiki li qanqlu nostalġija ħelwa.

Is-sodisfazzjon wara din il-wirja kien qawwi fuq wiċċ l-organizzaturi iżda anki espressjoni ta’ gratitudni mid-diriġenti ta’ Puttinu li din is-sena kienet l-organizazzjoni tagħhom li ntgħażlet sabiex tibbenefika mill-flus miġbura u b’hekk tkun tista’ twettaq iżjed mill-proġetti ta’ fejda li għandha fi ħsiebha.

Aqra aktar

Ħaddiema tax-xatt jirċievu kumpens miljunarju

Disa’ ħaddiema tax-xatt mistennija jirċievu kumpens ta’ €1.7 miljun bejniethom wara li l-Qorti ippreseduta mill-Imħallef Lorraine Schembri Orland iddeċiediet li saret diskriminazzjoni fil-konfront tal-ħaddiema.

Il-każ imur lura għall-elfejn u tmienja meta l-Gvern ta’ dak iż-żmien kien iddeċieda li jintroduċi skema ta’ irtirar kmieni għal ħaddiema tax-xatt. Wara li d-disa’ impjegati inkwistjoni aċċettaw din l-iskema u ħadu l-kumpens kif maqbul, meta waslu għall-età tal-pensjoni ta’ wieħed u sittin sena huma tilfu wkoll id-dritt tat-tiġdid tal-liċenzja tal-port.

Aqra aktar

Jinħarqu għax sabu zkuk jaqbdu

Telqu qishom żwiemel tat-tiġrija iżda kull ma sabu kien tank jaqbad biz-zkuk. Kien għal ħabta tal-erbgħa ta’ wara nofsinhar li membri tal-Protezzjoni Ċivili rċivew telefonata li kien hemm dar qed taqbad f’Ħ’Attard.
Aqra aktar

Send this to a friend