Deborah Cilia – One News

Deborah Cilia

Miżuri mill-Kunsilli Lokali kontra t-tixrid tal-coronavirus

B’referenza għat-tmexxija tal-kunsilli lokali fid-dawl tal-azzjonijiet li qegħdin jittieħdu kontra l-imxija tal-Coronavirus, il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, Arti u l-Gvern Lokali qiegħed fiċ-ċirkostanzi preżenti joħroġ direttiva sabiex tiggwida lill-kunsilli lokali kif għandhom jimxu l-laqgħat statutorji. Dan sabiex il-kunsilli lokali jibqgħu joffru s-servizz tagħhom lill-pubbliku, filwaqt li jittieħdu l-miżuri meħtieġa biex tiġi salvagwardjata s-saħħa tal-kunsilliera, il-ħaddiema tagħhom u l-pubbliku ġenerali. Aqra aktar

Għandha 100 sena imma rnexxielha tiċċelebra għeluq sninha fil-ġurnata propja 25 darba biss

Doris Cleife llum għalqet 100 sena iżda matul ħajjitha rnexxielha tiċċelebra ħajjitha fil-ġurnata propja għal 25 darba. Dan minħabba li hi twieldet fil-leap year.

Cleife li hija buż buż nanna stqarret li xtaqet isir famuża matul ħajjitha kollha, iżda rnexxielha tagħmel dan issa li għalqet iċ-ċentinarju.

Hija qalet li saret tieħu l-ħajja kif tiġi. Cliefe sostniet li qatt ma kienet timmaġina li se tilħaq din l-età għaliex tilfet lil ommha fl-età ta’ 47 sena.

Cleife qalet li tħares ‘il quddiem għaż-żmien li ġej sabiex tkompli tgawdi l-ħajja mal-familja u l-ħbieb tagħha.

Żjarat bi gwida f’Tas-Silġ mill-membri tal-Missione Archeologica Italiana

Nhar il-Ħadd, l-1 ta’ Marzu, Heritage Malta qed tistiednek għal Open Day li se ssir fis-sit arkeoloġiku Tas-Silġ, f’Marsaxlokk. Sa mill-1963, dan is-sit ġie skavat mill-Missione Archeologica Italiana, u dan l-avveniment qed joffri opportunità esklussiva lill-pubbliku biex jiskopri aktar dwar dan is-sit permezz ta’ żjarat bi gwida mal-membri tal-Missione. Aqra aktar

Send this to a friend