Colin Deguara – Page 5 – One News

Colin Deguara

Notifiki

Investiment fil-‘Malta Film Studios’ fil-Kalkara

Investiment fil-‘Malta Film Studios’ ser jara lis-settur tal-films f’pajjiżna isir wieħed iżjed attraenti. Dan b’masterplan b’investiment ta’ €35 miljun mill-Gvern li ser ikun qed jara titjib sostanzjali fil-‘Malta Film Studios’ fil-Kalkara. Aqra aktar

Fl-aħħar seba’ snin Malta telgħet mal-aqwa ekonomiji fost l-istati membri tal-UE

Fl-aħħar seba’ snin Malta telgħet mal-aqwa ekonomiji fost l-istati membri tal-Unjoni Ewropea.  Il-gazzetta Kulħadd irraportat kif statistika tal-Eurostat uriet kif pajjiżna tela’ tliet postijiet mill-2012, u issa jinsab fl-għaxar post.  Fil-fatt, fl-aħħar seba’ snin Malta qabżet lil pajjiżi bħal Spanja, l-Italja u Ċipru, waqt li d-distakk ma’ Franza naqas b’ 6%.

Bejn l-2012 u l-2019 pajjiżna kabbar il-ġid nazzjonali ras għal ras imqabbel mal-medja fl-unjoni ewropea bi tlettax il-punt perċentwal.  Dan jagħmel lil pajjiżna bl-iktar tkabbir fuq dan il-perjodu flimkien mal-litwanja.

Il-Kullħadd nnutat ukoll li l-bidla fl-amministrazzjoni wasslet għal splużjoni fit-tkabbir tal-ġid nazzjonali, tant li dan issa hu tliet darbiet aktar minn dak irreġistrat fit-tmien snin ta’ qabel.

Kien innotat ukoll kif fl-aħħar seba’ snin, 12-il pajjiż ieħor tilfu l-pass meta mqabbla mal-kumplament tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea.  Fost dawn kien hemm l-Italja li minn 103% il-ġid nazzjonali waqa’ għal 96%. Fl-istess żmien f’pajjiżna l-ekonomija rat tkabbir ta’ 87% għal 100 punt perċentwal.

Dan jikkuntrasta bil-bosta mat-tkabbir li pajjiżna ra bejn l-2004 u l-2012 hekk kif it-tkabbir kien ta’ 4%.  Dan ifisser li pajjiżna ra tkabbir bejn l-2012 u l-2019 li huwa iżjed mit-triplu ta’ dak fl-aħħar seba’ snin ta’ amministrazzjoni preċedenti.

 Hawn temm jingħad kif skont il-proċedura Ewropea tal-iżbilanċi makroekonomiċi, li tħares lejn 14-il indikatur differenti fosthom il-piż tad-dejn, ir-rata tal-qgħad u l-iżbilanċ kummerċjali, Malta hi l-uniku pajjiż mingħajr xi forma ta’ żbilanċ.

Send this to a friend