Colin Deguara – One News

Colin Deguara

Eżenzjoni mill-ħlas għall-ftuħ tar-reġistru tal-Qorti

Avviż legali ppubblikat jara li persuna li tkun trid tressaq rikors għall-ftuħ tar-Reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja, tkun tista’ tagħmel dan mingħajr ma tħallas id-drittijiet għall-ftuħ tar-Reġistru. Dan f’kawżi ta’ separazzjoni, divorzju, annullament, manteniment, filjazzjoni, paternità, sekwestru jew kustodja ta’ minuri u f’konnessjoni ma’ atti preżentati minn kuraturi ex officio. Aqra aktar

Aktar tibdil fil-proċeduri tas-servizz offrut minn Identity Malta fid-dawl tal-aħħar żviluppi ta’ COVID-19


Min-nhar it-Tnejn li ġej il-ġenituri se jkunu jistgħu jirreġistraw it-twelid tal-wild mingħajr l-bżonn li jmorru direttament fl-uffiċċju ta’ ‘Identity Malta’.

Wieħed mill-ġenituri, jew it-tnejn f’każ li t-tarbija tkun twieldet barra ż-żwieġ, għandhom jinnotifikaw il-wild tagħhom mar-Reġistru Pubbliku permezz ta’ email, fejn rappreżentanti ta’ ‘Identity Malta’ jkunu jistgħu jigwidawhom aħjar skont il-każ tagħhom.  Aqra aktar

Azzjoni ta’ pulizija twaqqaf milli sewwieq jinħaraq ħaj

Il-kuntistabbli Wayne Bonello kien fi triqtu għax-xogħol meta iltaqa’ ma’ inċident tat-traffiku li jista’ jiswa l-ħajja ta’ sewwieq.  Kienet l-azzjoni f’waqitha ta’ dan il-kuntisabbli li waqqfet milli sewwieq ma jinħaraqx ħaj hekk kif il-karozza tas-sewwieq daħlet f’siġra u bdiet tieħu n-nar.Aqra aktar

Iċ-Ċina m’għandiex iżjed każijiet ta’ Coronavirus minn trażmissjoni lokali

Għall-ewwel darba minn Diċembru, iċ-Ċina ma rrapurtat l-ebda każ ġdid ta’ Coronavirus trażmess lokalment.

Madankollu kienu kkonfermati 34 każ impurtat ta’ persuni infettati bil-Covid-19.

Intant, l-Awstralja hija mistennija tibda twaqqaf persuni li ma joqgħodux fil-pajjiż milli jidħlu.

Dan tħabbar mill-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison li spjega kif din l-ordni ser tidħol fis-seħħ nhar il-Ġimgħa fil-disa’ ta’ filgħaxija, ħin lokali.

Il-Qorti tagħlaq minħabba l-Coronavirus 

Il-Ministeru għall-Ġustizzja ħabbar l-għeluq tal-qrati tal-ġustizzja mit-Tnejn li ġej minħabba l-imxija tal-Coronavirus.

Fi stqarrija, il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis qal li din id-deċiżjoni ttieħdet bi qbil mal-Prim Imħallef Joseph Azzopardi u l-President tal-Kamra tal-Avukati Louis de Gabriele.

Madankollu l-istqarrija spjegat li l-qrati tal-ġustizzja għandhom is-setgħa li jiftħu u jisimgħu każijiet urġenti jew każijiet li l-imħallfin u l-maġistrati jħossu li huma fl-interess pubbliku.

Il-Ministru Zammit Lewis stqarr li din id-direttiva li se tidħol fis-seħħ b’avviżi legali se tibqa fis-seħħ sakemm tiġi rrevokata mis-Supretendent tas-saħħa Pubblika.

Qal li din il-miżura qed tittieħed bil-għan li tkun imħarsa s-saħħa ta’ dawk kollha li jidħlu l-qorti u biex tiżdied il-protezzjoni mit-tixrid tal-Covid-19 fl-interess tas-sigurtà u s-saħħa tal-Maltin u l-Għawdxin kollha.

Sadattant, l-Awtoritá tax-Xandir appellat lill-ġurnalisti u x-xandara biex ikunu kawti fil-mod ta’ kif jirrapurtaw l-iżviluppi marbuta mal-pandemija tal-Coronavirus.  Dan filwaqt li appellat lill-pubbliku sabiex iserraħ fuq sorsi u stqarrijiet uffiċjali sabiex ma jinħoloqx allarm żejjed u bla bżonn.