Chris Balzia

Chris Balzia għandu 30 sena u jgħix Birżebbuġa. Studja l-inginerija tal-avjazzjoni fil-kulleġġ tal-MCAST. Waqt li kien qed jaħdem f’dan is-settur, reġa’ ssokta bl-istudju tiegħu fejn ggradwa mill-Università ta’ Londra b’Diploma fl-Ekonomija. Bħalissa jinsab għaddej bl-istudji tiegħu għal Degree fil-Management. L-attiviżmu politiku minn dejjem kien jinteressaħ u jassoċja ruħu mal-ideali poltiċi xelluġin. Matul il-hajja studenteska tiegħu kien attiv mal-għaqda Pulse fejn anki serva għal diversi snin fl-eżekuttiv tal- għaqda. L-impenn politiku kompla bl-involviment fil-fergħa tal-Forum Żgħażagħ Laburisti ta’ Birżebbuġa u fl-eżekuttiv tal-FZL mill-2011 sa Frar tal-2016. Apparti l-interess fil-politika, impenn ieħor għal qalbu huwa l-iScouting. Chris ilu membru tal-iScouts mill-eta’ ta' sebgħa snin u baqa’ attiv fl-istess assoċjazzjoni fejn bħalissa jokkupa l-kariga ta’ Scout Leader mall-grupp ta' Birżebbuġa.

Notifiki

Sabu s-siġġu!

Fl-aħħar Adrian Delia sab postu fil-Parlament ta’ Malta wara r-riżenja tar-‘record-man’ Peter Micallef. Dan mhuwiex it-tmiem tas-saga interna tal-PN, iżda għadu l-bidu tax-xow, xow politiku li għal wħud jidher li huwa komiku iżda fl-istess ħin drammatiku u tal-biki għas-sitwazzjoni politika ta’ pajjiżna.Aqra aktar

Potenzjal mhux utilizzat biżżejjed

In-numru rekord ta’ turisti li jżuru pajjiżna huwa xhieda tal-prodott ħolistiku tajjeb li noffru bħala pajjiż. Il-lukandi, ristoranti u servizzi relatati mal-ospitalità kollha għamlu qabża ‘l fuq fil-kwalitá u li anki jitgawda mill-poplu Malti inġenerali meta jagħmel użu minn dawn is-servizzi. Però nħoss li wasal iż-żmien li nħarsu lejn niċċa oħra li dan il-pajjiż għandu x’joffri lit-turist, u anki lill-poplu lokali – il-potenzjal tal-kampanja Maltija, u l-ġmiel li toffri. Diġà hawn siti onlajn, kif ukoll kotba għall-bejgħ, li jirreferu għall-ammont żgħir ta’ mixjiet fil-kampanja jew irħula. Però dan m’huwiex biżżejjed fid-dinja tal-lum.

Aqra aktar

Inxammru l-kmiem

Fi ftit jiem wara li hareġ ir-riżultat elettorali, il-Prim Ministru ħabbar il-kabinett il-ġdid li bih se jkun qed jibda’ it-tieni leġiżlatura tiegħu fit-tmexxija ta’ dan il-pajjiż. It-talent ma jonqosx, anki jekk hemm tibdil fl-uċuħ tal-membri parlamentari meta mqabbel mal-leġiżlatura preċedenti.

Issa li tlestew l-elezzjonijiet każwali, uffiċjalment ġie komplut il-grupp parlamentari laburista wara l-elezzjonijiet tat-3 ta’ Ġunju. Grupp Parlamentari li fih taħlita tajba f’dak li huwa riżors uman – b’individwi ġodda u dawk b’esperjenza parlamentari kif ukoll taħlita ta’ membri żgħażagħ u dawk ikbar fl-eta’. Grupp li jidħer promettenti, u f’sintonija mal-istil ta’ tmexxija, u l-viżjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat.

Aqra aktar

It-tankijiet se jitilqu wkoll!

Sa fl-aħħar il-poplu ta’ Birżebbuġa u r-residenti tan-Nofsinhar ta’ Malta sabu Gvern li qed jisma’ l-karba tagħhom u jieħu azzjoni. Wara l-għeluq tal-powerstation tal-Marsa u l-bini ta’ powerstation ġdida ġewwa Delimara li taħdem bil-gass naturali, ftit tal-jiem ilu assistejna għall-iżmantellar ta’ wħud mit-tankijiet tal-ħażna tal-fuel ġewwa Birżebbuġa, fl-impjant bl-isem tal-“31 ta’ Marzu”, mgħaruf aħjar mir-residenti bħala “tax-Shell.”

Dan l-iżmantellar, u eventwalment l-għeluq tal-impjant, kienet wegħda li semma il-Partit Laburista sa mill-bidu nett tal-leġiżlatura tiegħu, u li issa qed narawha titwettaq. Bħalma bosta jafu, dan l-impjant ilu hemm għal diversi snin u serva l-funzjoni tiegħu iżda wasal iż-żmien li nħarsu lejn l-impatt li qed iħalli fuq il-lokalità u dawk kollha li jżuru l-inħawi.

L-impjant huwa mdawwar mir-residenzi, b’footprint enormi li, minħabba t-tip t’operat huwa ta’ periklu kbir kif ukoll qed iħalli impatt ambjentali ħażin t’irwejjaħ, u seepage ta’ żejt fil-blat, li saħansitra joħroġ lejn il-baħar!

Medda t’art bħal dik ta’ madwar 38,000 metru kwadru hija rigal lejn il-poplu li jkun jista’ jerġa jgawdiha kif ukoll rebħa għall-ambjentalisti ġenwini.

Kif qed insemmi l-ambjentalisti, nixtieq nagħmel dan l-ispunt – fejn huma dawk l-ambjentalisti li jippuppaw sidirhom u jħabbtu fuq qalbhom dwar issues oħra (ħafna drabi politiċizzati)?

Alla jbierek, qatt, qatt u qatt, ma lissnu kelma dwar l-abbuż li sfat minnu Birżebbuġa u l-attenzjoni li jistħoqqilha, jew tal-inqas dwar il-proġetti li qed jerġgħu jgħatu dinjità liż-żona tan-Nofsinhar.

Aqra aktar

Konfużjoni

Konfużjoni – M’hemmx kelma aħjar li tgħaqqad il-kampanja elettorali tal-PN s’issa. Iżda ejja immorru pass qabel. L-ewwel kellna l-koalizzjoni mal-PD. Nofs informazzjoni dwar il-ftehim li għamlu u ħafna mistoqsijiet fuq il-mod ta’ kif se jkunu qed jidhru fuq il-polza tal-vot. Malli dik ġiet mifthema, issa ma nafux min huwa l-kap ta’ din il-koalizzjoni, fejn Simon jgħid mod, waqt li Marlene tgħid ieħor, bħal per eżempju fil-każ taż-żieda fil-minimum wage u l-famuża press conference fejn Simon Busuttil nixef jgħid lil Marlene ‘ippermettili’ filwaqt li hi baqgħet tħambaq u tinjorah! Riċentament kien hemm l-isfida li għamlet lill-Prim Ministru għal dibattu bejnietom, madankollu l-istedina ma tantx damet ħajja għax malajr intervjena Beppe! Qed joffru entertainment ħelu, iżda żgur mhux qed jiggarantixxu serħan il-moħħ. Aħna, l-poplu rridu mexxejja li jserħulna rasna b’ ħidma favur il-pajjiż, u mhux individwi b’kilba għall-poter u vendikazzjonijiet personali.

Aqra aktar

It-tiġrija elettorali bdiet!

Il-kampanja elettorali bdiet. Il-pajjiż, bil-mod il-mod, qed jidħol in election-mode f’kampanja elettorali li hija qasira. Bosta ma stennewx li kienet se tissejjaħ l-elezzjoni, iżda fid-dawl taċ-ċirkostanzi u akkużi bla provi, kien pass għaqli li l-Prim Ministru jagħżel l-istabbilità tal-pajjiż qabel il-kilba għall-poter. Differenza kbira bejn dak li kien għamel il-Partit Nazzjonalista fl-2012 meta baqa’ jkaxkar lill-pajjiż f’inċertezza b’detriment fuq l-ekonomija, l-investiment u l-impjiegi.

Aqra aktar

Next door to Alice

Il-bieraħ, ilkoll kemm aħna rajna l-istorja tinkiteb għal pajjiżna. Kien jum storiku fuq diversi aspetti – l-ewwel surplus f’ħamsa u tletin sena ikkonfermat b’valur ta’ mitt miljun ewro, u l-qalba mill-użu tal-Heavy Fuel Oil għall-gass fil-ġenerazzjoni tal-enerġija ġewwa l-impjant ta’ Delimara.

Bħala resident minn Birżebbuġa, il-pjan tal-Gvern fis-settur tal-enerġija kien t’interess kbir għalija kif ukoll emozzjonali.

Dak li seħħ kien pass importanti għalina u għar-residenti tal-madwar. Il-qalba mill-HFO għall-gass se tħalli biss impatti pożittivi kemm mill-lat ambjentali kif ukoll mill-lat estetiku. Fl-aħħar nistgħu ngħidu li Malta għamlet qabża pożittiva fil-kwalità tal-arja għall-poplu tagħħa, b’mod speċjali għalina r-residenti tan-nofsinhar. Ukoll dan ifisser li ċ-ċumnija, li drajt nara minn tfuliti sal-ġurnata tal-lum, issa twaqqfet milli tkompli tarmi gassijiet perikolużi u li l-użu taghħa issa huwa inutli. B’hekk, din se tkun qed titwaqqa’ u nieqfu naraw struttura kerha tiela’ lejn is-sema.

Aqra aktar

Birżebbuġa Regatta – meta se jieħdu li ħaqqhom?!

Ir-regatta tradizzjonali relatata maċ-ċelebrażżjonijiet ta’ Jum il-Ħelsien ġiet u għaddiet. Bormla rebħu ix-shields taż-żewġ kategoriji tal-kompetizzjoni, ċioe dik tal-Kategorija Open u Kategorija B. Fit-tieni post, fiż-żewġ kategoriji wkoll, ġie r-raħal ta’ Birżebbuġa fejn irnexxielhom jirbħu tmien palji minn għaxar tiġrijiet.

Bħala dilettant tal-klabb ta’ Birżebbuġa, nkun qed nonqos jekk ma naqsamx ħsibijieti, u d-diffikultatjiet tagħhom, magħkom il-qarrejja.

Propju sena ilu, kont ktibt fuq blog personali tiegħi rigward dan il-klabb wara li kien rebaħ ix-Shield tar-regatta kontra kull mistenni. Ir-raġuni li kont ktibt kien l-iktar dwar il-mirakli li qed jgħamlu meta wieħed jikkunsidra d-diffikultajiet li dan il-klabb qed jiffaċċja – speċjalment fejn jidħlu faċilitajiet u loġistika, u li wasal iż-żmien li dan il-klabb jingħata dak li ilu jistinka għalih.

Il-klabb ta’ Birżebbuġa kien reġa’ twaqqaf ftit tas-snin ilu, u matul dawn is-snin irnexxielu jirbaħ ix-shields fiż-żewġ kategoriji u anki rebaħ diversi palji matul id-diversi  tiġrijiet. Iżda żgur li l-ikbar unur li għandu dan il-klabb huwa l-qaddiefa żgħażagħ li qed irawwem, bil-maġġoranza tagħhom kollha tfal minn Birżebbuġa stess. Il-kumitat huwa ħabrieki, l-qaddiefa huma dedikati ħafna, id-dgħajjes huma armati, iżda hemm ostaklu kbir loġisitiku li qed iwaqqaf milli dan il-klabb ikompli jikber. Dawk dilettanti tar-regatta jistgħu jixhdu dan kollu

Għal dawn l-ahhar snin, il-klabb ilu jirsisti sabiex ikollu l-maħżen u propjetà tiegħu minn fejn jopera. Għalkemm kien hemm avvanzi żgħar fejn tidħol l-art li hija identifikata għal dan il-proġett, il-proċess qed jieħu wisq fit-tul. Tajjeb illi ngħidu li dan id-dewmien qed iseħħ meta għadu lanqas biss beda l-proċess tat-tender!

Aqra aktar

It-tagħlim tar-reliġjon fl-iskejjel tal-istat

 

Matul dawn l-ahhar jiem qamet kontroversja rigward l-introduzzjoni tat-tagħlim tar-reliġjon Iżlamika fl-iskejjel. Qrajt diversi kummenti, uħud razzjali filwaqt li ohrajn patriottici jew saħansitra iżeffnu l-kultura u l-kostituzzjoni fin-nofs, jew ‘għax dejjem għamilna hekk qabel’, kważi ġlieda bejn iż-żewġ reliġjonijijet. Jien kontra din l-introduzzjoni ta’ tagħlim, mhux għax jien kontra l-Iżlam, iżda jien kontra li nibqgħu nagħlmu kwalunkwe reliġjon fl-iskejjel tal-iStat, u dan jinkludi t-tip ta’ reliġjon mgħallem bħalissa. Fl-istess waqt huwa tajjeb li xorta waħda jkun hemm għarfien bażiku tad-diversi reliġjonijiet u twemmin li hawn fid-dinja mhux bħala indottrinazzjoni imma bħala “general knowledge”.

Ma nħossx li l-iskejjel għandhom jibqgħu b’sistema patrijarka fejn l-istudenti huma esposti għall-lezzjoni ta’ reliġjon waħda.

Jien favur li dan is-suġġett ibiddel il-portafoll tiegħu, fejn il-kontenut ikun imqassam fuq perjodi ta’ diversi snin, b’mod progressiv, li jkun immirat sabiex jiżviluppa lill-istudenti għall-ġid tas-socjetà. Dan jista’ jintlaħaq billi jkunu diskussi materji ta’ etika, morali u anki spiritwalità tal-individwu.

Aqra aktar

Simon Busuttil – Garanzija ta’ instabbiltà

Jekk qatt kien hemm xi dubju dwar x’tip ta’ tmexxija lest joffri Simon Busuttil, dan ġie kkjarijifikat matul dawn l-ahhar ġimgħat. Tmexxija li se tkun ibbażata fuq it-tpattija lejn l-individwi, li jreġġa’ l-arloġġ lura fuq deċiżjonijiet bżonjużi u jħares lejn kull ċittadin Malti skont il-kulur politiku li jħaddan. Jew taqbel miegħu, inkella jitfak ‘l barra!

Aqra aktar

Send this to a friend