Aleander Balzan

F’dan il-blog Aleander Balzan se jkun qiegħed jikteb ħsibijietu dwar temi differenti li jkunu għaddejjin f’pajjiżna; mill-politika għal temi soċjali u oħrajn kontroversjali. Min jaf lil Aleander jaf li huwa dritt għal punt u dak li għandek tistenna f'dan l-ispazju. Huwa gradwa fl-Istudji Ewropej, il-Komunikazzjoni u l-Politika mill-Università ta’ Malta

Gomes imgiddba minn kollega

L-MEP Portugiża Ana Gomes kienet mwissija biex tkun fattwali għax inkella ttellef il-kredibbiltà tal-Parlament Ewropew.

Dan f’laqgħa ta’ Kumitat Parlamentari aktar kmieni llum, li matulu reġgħet fetħitilha kontra Malta, bl-MEP Nazzjonalista Roberta Metsola tindika li taqbel magħha.    Aqra aktar

Ta’ Metsola jmeru lil Delia fuq il-Kummissjoni Venezja

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja, u Affarijiet Interni tal-Parlament Ewropew kellu kliem pożittiv għall-fatt li pajjiżna laqa’ s-suġġeriment li jsejjaħ il-Kummissjoni Venezja.

Dan intqal f’diskussjoni dwar rapport li sar fuq pajjiżna mid-delegazzjoni li kien hemm parti minnha l-ewroparlamentari Nazzjonalista, Roberta Metsola.  Aqra aktar

BIL-FILMAT: LEAD jiġbed lejh nies differenti

Meta qrajt u staqsejt fuq il-LEAD ħassejt li huwa ċ-ċavetta għall-motivazzjoni għall-ħajra politika

Hekk tiddeskrivi l-programm LEAD Anita Giordimaina, avukat ta’ disgħa u għoxrin sena li hi waħda mill-parteċipanti.

Iżda, il-programm LEAD jispikka wkoll għaliex huwa għal kulħadd. It-taħlita ta’ parteċipanti hija waħda mill-iktar affarijiet li jispikkaw.

Aqra aktar

Battibekk bejn Portelli u Azzopardi

Fil-mira tal-editorjal tat-Times of Malta tat-Tnejn kien hemm il-familji tal-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni.

Fi ftit kliem l-editorja ried jargumenta li l-mara tal-Prim Ministru u tal-Kap tal-Oppożizzjoni m’għandhomx joħduha bi kbira wisq li wliedhom spiċċaw vittma ta’ bullying politiku.

Anzi minflok ipoġġi fuqhom il-piż għax skont it-Times esponew lit-tfal u lill-mart il-Kap tal-Oppożizzjoni jikkritika għax qed taġixxi bħal mart il-Prim Ministru.

Lil Jason Azzopardi, deputat Nazzjonalista, dan l-editorjal niżillu għasel.

Għax jidħol kexxun man-narattiva li tiġġustifika l-attakki fil-konfront tal-familja tal-Prim Ministru. U permezz tiegħu seta’ jagħti daqqa lil Delia wkoll.Aqra aktar

BIL-FILMAT: Sejħa ta’ Isqof u risposta ta’ Monsinjur

Parroċċi Għawdxin ma wiġbux għas-sejħa tal-Isqof Mario Grech li saret sentejn ilu biex jieħdu fi ħdanhom familja ta’ refuġjati biex ikunu xhieda ta’ sens ta’ umanità.

Meta kkummenta dwar dan il-fatt l-Isqof Mario Grech qal li dan jixhed li anke nies fil-Knisja għad iridu jikkonvertu.

Għalkemm fl-istess ġimgħa li għamel din id-dikjarazzjoni saru wkoll dikjarazzjonijiet iebsin mill-Monsinjur Joe Vella Gauci. Li jitfgħu f’dubju deċiżjonijiet tal-Isqof innifsu.

Aqra aktar

ARA: Il-PN b’attitudni ma tinftiehemx

Tliet ijiem qabel il-Parlament Malti jieħu l-aħħar vot dwar il-bidla fil-liġi tal-IVF L-attitudni tal-oppożizzjoni baqgħet waħda ma tinftiehemx.

Tkellem dwar dan il-Prim Ministru, Joseph Muscat, f’intervista li se tixxandar il-Ħadd fl-għaxra ta’ filgħodu fuq One Radio.

Meta għamilna l-emendi tagħna għall-pożizzjoni tagħna. L-ewwel ħarġet tgħid bidlu l-affarijiet imbagħad qalu mhu veru ma bidlu xejn.

Il-Prim Ministru tkellem dwar kif l-oppożizzjoni baqgħet kontra kollox. U fisser kif kien saħansitra sorpriż bil-mod li bdew jiġu indirizzata familji b’ġenitur wieħed.

Dan meta sa ftit tas-snin ilu f’pajjiżna kellna sitwazzjoni ipokrita u nerġa’ nenfasizza ipokrita fejn persuni tal-istess sess biex jadottaw kienu jaħbu li huma koppja u jadottaw bħala single parents. Dak iż-żmien kienet tajba. Issa għax persuna singola tkun trid tidħol għal IVF qed jgħidu din mhux familja.

L-Oppożizzjoni tant kienet konservattiva u negattiva fuq  kollox li saħansitra spiċċat tivvota kontra proposti tagħha stess.

Maria Deguara kienet qed tgħamel proposta kif għandna nħallu speċjalisti jaraw in-numru ta’ bajd fertilizzat u filwaqt li l-gvern ra li tgħamel sens l-oppożizzjoni vvotat kontrih.

Joseph Muscat kritika wkoll l-attitudni li min se jmur jagħmel l-IVF qisu qed jagħmel xi proċess faċli. (CUTAWAYS)

Mela din kwistjoni li tmur tagħmel l-IVF għal pjaċir għax m’għandekx x’tgħamel. Tgħid ħa mmur ngħamel l-IVF. Dak li jkun għadda snin jipprova jkollu tfal u jipprova bil-metodi kollha possibbli. Imbagħad wieħed jibda fdin it-triq.

Send this to a friend