Lanċa li allegatament intużat f’kuntrabandu tal-fjuwil tibqa’ konfiskata – Qorti tal-Appell

Il-Qorti tal-Appell ċaħdet it-talba tal-koppja Paul u Alexandra Piscopo biex il-pulizija tirrilaxxa d-dgħajsa Dimitra, li kienet inżammet mill-uffiċjali tad-Dwana fuq suspett li ntużat biex jiddaħħal diesel bil-kuntrabandu.

Fid-deċiżjoni li ngħatat mill-Prim Imħallef Mark Chetcuti u ż-żewġ Imħallfin Joseph Micallef u Tonio Mallia ġiet ikkonfermata s-sentenza li kienet ingħatat fil-Prim Awla Ċivili fl-aħħar t’Ottubru ta’ erba’ snin ilu.

Il-koppja, li kienet fin-negozju tas-sajd, kienet argumentat li kienet liberata minn proċeduri kriminali dwar kuntrabandu tal-fjuwil.

Il-każ imur lura għall-2013 meta d-dgħajsa Dimitra, li kienet għadha kemm inxtrat mill-Eġittu, tneħħa d-diesel minnha biex suppost isiru xi tiswijiet.

Hekk kif trakk bid-diesel li kien fuq id-Dimitra kien fi triqtu biex jittieħed fuq dgħajsa oħra, uffiċjali tad-Dwana waqfu t-trakk u bdew investigazzjonijiet fuq allegat kuntrabandu tad-diesel.

Il-Qorti tal-Appell qalet li filwaqt li ma nstabux provi li l-appellant kellu l-intenzjoni li jbigħ il-fjuwil bla dazju, il-proċeduri kriminali fil-konfront tal-Kaptan tal-lanċa għadhom pendenti u għalhekk id-dgħajsa għandha tibqa’ konfiskata.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend