Il-familja ta’ Miriam Pace tgħid li hi ma ssuġġerietx piena ta’ ħabs

Il-familja ta’ Miriam Pace, li mietet mirduma f’darha stess f’Marzu tas-sena l-oħra, qalet li hi qatt ma ssuġġeriet piena ta’ ħabs għall-akkużati mixlija bil-qtil involontarju tal-omm ta’ 54 sena.

Permezz tal-avukati tagħha, il-familja Pace qalet li hi ma riditx vendetta u riedet biss issir ġustizzja u mhux inġustizzja.

Dan kollu ntqal fl-isfond ta’ sentenza tal-Qorti li bosta rreaġixxew u ħafna ma niżlitilhom xejn tajjeb li żewġ periti weħlu xogħol komunitarju u multa ta’ eluf ta’ ewro.

Fl-għoti tas-sentenza tiegħu, il-Maġistrat Dr Joseph Mifsud sab lill-Perit Roderick Camilleri ħati tal-akkużi kollha mressqa kontrih, fosthom anki li bi traskuraġni kkaġuna ħsara fil-proprjetà tal-istess vittma kif ukoll fi tliet proprjetajiet oħra.

Camilleri ta’ 37 sena mir-Rabat ġie ordnat li jagħmel xogħol bla ħlas fil-komunità għal 480 siegħa.

Huwa ġie mmultat €10,000.

Il-Perit Anthony Mangion ta’ 73 sena mill-Gżira nstab ħati ta’ żewġ akkużi fosthom ta’ qtil involontarju u ġie ordnat jagħmel xogħol bla ħlas fil-komunità għal 400 siegħa.

Il-Qorti ordnatlu wkoll jħallas multa ta’ €8,000.

Iż-żewġ persuni misjuba ħatja ġew ordnati wkoll iħallsu l-ispejjeż tal-Qorti bejniethom li jammontaw għal kważi €19,300.

Fis-sentenza ssemma wkoll li diġà sar ftehim mal-parte civile dwar ħlas ta’ danni.

Fuq dan il-każ hemm żewġ akkużati oħra, Ludwig Dimech ta’ 38 sena minn Ħaż-Żebbuġ, li kien il-kuntrattur u Nicholas Spiteri ta’ 43 sena mill-Imqabba, li kien qed jaħdem fis-sit li fih seħħ il-każ.

Dawn it-tnejn mistennija jgħaddu ġuri.

Intant il-Qorti wkoll ma ħassitx li għandha tiskwalifika liż-żewġ periti mil-liċenzji tagħhom bħala periti.

Fuq dan ikkummentat il-Kamra tal-Periti li ħarġet stqarrija.

Fil-fatt il-Kamra tal-Periti qalet li hi mhiex xi klabb jew assoċjazzjoni li fiha tista’ tkeċċi xi membri tagħha.

Saħqet li hija regolata bil-liġi u għalhekk ma tistax tieħu passi ulterjuri fil-konfront taż-żewġ periti misjuba ħatja.

Irrimarkat li l-passi kollha ttieħdu mill-Qorti.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend