L-għaqda Repubblika titlob biex mal-270 immigrant jiddaħħlu f’Malta

L-għaqda Repubblika qed titlob biex mal-270 immigrant jiddaħħlu f’pajjiżna jew l-Italja. Rapporti fil-midja qalu li b’kollox hemm tliet dgħajjes viċin Malta u l-Italja.

Jidher ukoll li l-persuni abbord kienu wkoll f’kuntatt mal-għaqda Alarm Phone.

Din qed tappella biex żewġ bastimenti tal-merkanzija li jinsabu fil-viċinanzi jagħtu xi forma ta’ għajnuna.

Ta’ QabelLi Jmiss

5 Comments

  1. L-irgulija titlob li jekk veru tar-Repubblika jixtiequ li dawn l-immigranti jigu salvati u jibdew hajja gdida, ghandom minnufih joffru biex ji ngiebu Malta bil-kundizzjoni li 270 membru ta’ din l-ghaqda jiehu f’daru wiehed minnhom. B’hekk biss tkunu emmnuti ghax kulhadd jaf jordna u ma jaghmel xejn,

  2. Dawn huma listess nies li riedu jitfaw is suldati l habs.Issa jridu li johorgu ghalihom.Limportanti huwa li jahdmu kontra l gvern ta Malta.

    1. Lill arcisqof nghidlu kemm int lest li zomm minn dawn in nies fil kurja fil monasteri w il kunventi.infakruk li meta Malta bdew dehlin 6 u 8 elef minn dawn in nies u l gvern talab lill knisja biex tiehu xi ftit ghax il gvern ma ghndux fejn izzommom ILKNISJA MA HADET LANQAS WIEHED.Issa qed tibki ghall dawn in nies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend