Agħmlulna pjaċir!

Din hija t-talba ġenwina ġejja minn qalb laburista.

Hija sfortuna kbira għall-Partit glorjuż Laburista li minn żmien għal żmien nisimgħu stejjer xejn sbieħ dwar xi esponenti tal-Partit.

Huwa vera li l-midja Maltija, li fil-maġġoranza tagħha hija kontra l-Moviment Laburista, tkabbar u tagħti l-kulur lil diversi stejjer li nkunu qed nisimgħu dwar esponenti tal-Partit tagħna stess.

Imma huwa vera wkoll li l-laburist ġenwin iweġġa’ bil-kbir meta jisma’ dawn l-istejjer imxandra ġo u ‘l barra minn xtutna.

Għax il-laburist ġenwin ma jpoġġix l-interessi tiegħu l-ewwel.  Imma jemmen bis-sħiħ fil-valuri tal-bżulija, onestà, altruwiżmu u integrità.

L-ewwelnett, il-laburist ġenwin meta jafda lil xi politiku li se jirrappreżentah jagħmel dan għax ikun ħiereġ mill-qalb.

U għalhekk iweġġa’ ħafna aktar meta xi ħadd minn tagħna jiżloq fin-niexef.

U l-laburist ġenwin issibu fuq il-post tax-xogħol, fil-ħwienet u fil-pjazez jipprova jifhem kif xi persuni li fada setgħu qatt ittradew il-missjoni politika tagħhom.

U l-laburist ġenwin iħoss fil-ġewwieni tiegħu li meta esponent mill-istess partit tiegħu jkun qiegħed fl-aħbarijiet għal raġunijiet xejn feliċi, ikun qisu xi ħadd minn tal-familja stess ikun seraqlu dik il-fiduċja tant meħtieġa sabiex wieħed ikun jista’ jħares ‘il quddiem b’kuraġġ u ottimiżmu.

Għaldaqstant, issa aktar minn qatt qabel, f’perjodu li l-partit jibda jaħseb għal min se jirrappreżentah fl-elezzjoni li jmiss, jeħtieġ li kull min se jerfa’ l-piż tal-kandidatura għall-pajjiż laburista, jagħmel dan mhux bil-ħsieb li jakkwista xi ħaġa imma sempliċiment jemmen fil-valuri sodi laburisti li żammew dan il-moviment ħaj għal mitt sena.

Jekk xi kandidat għandu skopijiet ulterjuri meta jifta’ l-kandidatura tiegħu, jagħmlilna pjaċir. Jerġa’ jaħsibha sew u jdawwar ir-rotta.

Għax il-laburist ġenwin ma jixraqlux li joqgħod jisma’ bi stejjer li jweġġgħu!

Il-laburist ġenwin irid li l-Moviment Laburista jibqa’ jirrenja fuq il-gżejjer tagħna għas-snin li ġejjin għax jaf li huwa l-unika Moviment politiku f’pajjiżna li jista’ ikun ta’ forċina għas-soċjetà tagħna.

Ta’ QabelLi Jmiss
Ray Muscat huwa edukaturi b’esperjenza fl-iskejjel statali Maltin sa mill-1986. Kien għalliem tat-Taljan għal 13-il sena fil-Liċeo Mikiel Anton Vassalli u għal dawn l-aħħar erbatax-il sena huwa amministratur fl-iskola sekondarja fi ħdan il-Kulleġġ San Benedittu. Ray Muscat huwa wkoll kittieb. Kiteb scripts għar-Radju u r-Televiżjoni tal-istat b’xogħolijiet bħal ‘Fil-Kikkra!’, ‘Tlaqna!’ u ‘Oops!’. Sal-lum ippublika żewġ kotba għat-tfal bl-istejjer ta’ Lippu l-Purtinar u ktieb għall-adulti bit-titlu 'Naħqa ta’ Ħmar’. Jinteressah ħafna l-aspett politiku mhux partiġġjan u t-temi soċjali u edukattivi, b’mod speċjali ma’ dawk li sfortunatament jaqgħu lura fil-mixja tal-ħajja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend